ברונכיטיס כרונית בצבא

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ברונכיטיס כרונית בצבא:

1. עניינו של ערעור זה הינו פגימה הקשורה בברונכיטיס כרונית.

2. בתאריך 05/11/98, פנה המערער לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק
הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה.

3. בתאריך 11/01/2000, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי החליט לדחות את תביעתו
ובהסתמכו על תוצאות הבדיקות ועל חוות-דעת רפואית, מיום 01/01/2000, הגיע לכלל
מסקנה, שלא קיים "קשר סיבתי", בין המחלה הנדונה לבין תנאי שירותו של המערער, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים.

4. על החלטתו של קצין-התגמולים הגיש המערער את ערעורו הנוכחי ביום 09/02/2000.

5. לכתב-הערעור לא צורפה כל חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי מטעמו של המערער,
שיש בה כדי לסתור את האמור בחוות-הדעת הרפואית, עליה סמך קצין-התגמולים,
כאמור בסעיפים 3 ו- 7 של פסק-דין זה, בדחותו את תביעת המערער.

6. לטענת המערער, הוא נולד ביום 07/07/42.

גוייס לשירות חובה בצה"ל ביום 05/02/62 עם פרופיל-רפואי: - 89.

שירת במשך שנתיים ושוחרר ביום 24/07/64.

החל משנת 1964 הוא משרת במילואים.

והחל משנת 1993 עובד במשרד ראש הממשלה, במתפרה.

במסגרת עבודתו נחשף לחומרים שונים, כגון: דבקים, בנזין, טרפנטין, אציטון, אלכוהול
ומדללי-צבעים.

בדמצבר 1996, במקום עבודתו שבו האיוורור לקוי מאוד, חש ברע ומאז הוא נמצא
בטיפול בגלל מחלה חסימתית של הריאות.

הוא ממשיך בעבודתו במתפרה.

7. חוות-הדעת הרפואית מיום 01/01/2000, הנזכרת בסעיף 3 של פסק-דין זה, היא חוות-
דעתו הרפואית של ד"ר גיורא שי, מומחה למחלות ריאה.

מציין ד"ר גיורא שי בחוות-דעתו הנ"ל: -

"להערכתי, לפנינו תמונה של ברונכיטיס כרונית ואולי גם אמפיזמה של מעשן
כבד.

יתכן ובשנת 1996 חלה החמרה זמנית במצבו עקב גורמים נופסים שונים אך
ההחמרה הזאת, אם בכלל היתה, חלפה בינתיים והוא ממשיך לסבול מברונכיטיס כרונית כתוצאה מעישון כבד".

"מצבו הנוכחי מוסבר לגמרי על-ידי העישון הכבד ולא השתכנעתי מהחשיפה
המסיבית לחומרים הנ"ל, בעיקר בגלל העובדה שהוא ממשיך בעבודתו והעדר 'נפגעים' אחרים מחשיפה לחומרים אלה".

8. בהחלטה שניתנה על-דינו ביום 16/02/2000 הורינו למערער להגיש חוות-דעת רפואית של
מומחה, מטעמו, שיש בה כדי לסתור את האמור בחוות-הדעת הוועדה-הרפואית מיום 01/01/2000, עליה סמך קצין-התגמולים את החלטתו בדחותו את תביעת המערער, כאמור בסעיף 3 של פסק-דין זה.

9. הדיון בערעור נקבע ליום 11/07/2000.

10. המערער פנה אלינו בבקשה, מיום 18/06/2000, שבה הוא עתר לדחות את הדיון, כאמור
לעיל, מאחר ולא היה סיפק בידו לדאוג להגשת חוות-הדעת הרפואית הנדרשת.

11. הדיון בערעור נדחה ליום 27/02/2001.

12. ביום 27/02/2001 הופיעה בפנינו ב"כ המשיב ואילו המערער לא התייצב לדיון וגם לא
הגיש את חוות-הדעת הרפואית האמורה.

13. ב"כ המשיב הצהיר כי היא מבקשת לדחות, לתזכורת נוספת, וכי תבקש את מחיקת
הערעור בישיבה שתקבע.

הדיון נדחה ליום 07/01/2002.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון