הבטחת הכנסה אם חד הורית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה אם חד הורית:

1. בפנינו תביעת התובעת כנגד החלטת הנתבע (להלן: המוסד) מיום 6.9.03, שדחה תביעתה לגמלת הבטחת הכנסה שהוגשה למוסד ב-7/03.

2. לטענת המוסד, אין התובעת זכאית לגמלה מאחר שבבדיקה שנעשתה במהלך אוגו' 2003 נתברר כי התובעת מתגוררת עם חברה לחיים ואף משתמשת ברכב הרשום על שם סבו של החבר.3. העובדות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים הן אלו:
א. התובעת, אם לשני ילדים, גרושה מבעלה, שהוא אבי בתה. לתובעת עוד בן שהוא בן חמש עשרה.נ
ב. ביום 28.8.03, בשעות הבוקר המוקדמות ביקר בביתה חוקר המוסד (לפי עדות החוקר נערך הביקור בשעה 06:30 בבוקר, לפי עדותה של התובעת הביקור היה בשעה 04:00-05:00 לפנות בוקר). בעת הביקור נמצא בבית התובעת מר קובי פרץ. באותה עת גם נמצאו בארון הבגדים שבבית בגדי גבר.ב
ג. בחזקתו של קובי פרץ יש רכב, הרשום על שמו של סבו. התובעת עשתה שימוש ברכב. על מידת השימוש שנעשה, ועל נפקותו לענין הבטחת הכנסה, הצדדים חלוקים.ו
אין חולק כי מפתח דירתה של התובעת היה תלוי ומחובר לצרור המפתחות של הרכב, בעת ביצוע החקירה.נ
ד. ביום שבו נערך הביקור בדירת התובעת, לא נגבתה הודעה ממי מן הנוכחים בבית. התובעת זומנה לחקירה במשרדי המוסד, וזו נערכה בו ביום, בשעה 13:30. ההודעה שנגבתה מן התובעת באותו מועד הוגשה לתיק (נ/1).ב

4. הצדדים חלוקים ביניהם בשאלות הבאות:
א. האם יש לתובעת בן זוג כך שאת זכאותה לגמלה יש לבחון ולבדוק יחד עם התקיימות התנאים וזכאות, בבן זוגה, האם התגוררה התובעת באותה עת עם מר קובי פרץ.ו
ב. האם יש בשימוש שעשתה התובעת ברכבו של קובי פרץ כדי לשלול ממנה את הזכאות לגמלה.נ

5. בדיון שקויים להוכחות העידו בפנינו התובעת לעצמה, ולנתבע העיד מר צחי צפריר חוקר המוסד.ב

6. לטענת התובעת, קובי פרץ היה בשעתו, במשך תקופה בת שישה חודשים ידיד שלה. לפי עדותה הקשר שביניהם לא היה קשר של זוגיות אמיתית, פרץ נהג ללון בביתה פעם בשבוע או פעם בשבועיים. בעת שביקר אצלה החוקר, שהה פרץ בביתה למשך מספר ימים כי באותה עת היה בנה הבכור בחופשה באילת. לפרץ יש דירה שהיא בבעלותו בבית שמש והוא שוכר דירה בקרית מנחם. קובי פרץ לא התגורר איתה לא ניהל איתה משק בית משותף ולא דאג בשום צורה לפרנסתה. בגדי הגבר שנמצאו בדירתה הינם של אלון, בן זוגה לשעבר, אבי בתה. היא סרבה להחזיר לאלון את בגדיו כשאלון השתחרר מן הכלא.ו
באשר לשימוש ברכב, קובי פרץ אפשר לה להשתמש ברכב והשימוש שעשתה לא היה קבוע. הרכב היה נחוץ לה בשעתו במיוחד עקב מחלת אמה. במועד הביקור של החוקר כבר לא היתה האם מאושפזת אלא היתה בבית, בתקופת החלמה קשה מניתוח שעברה, עקב מחלת סרטן המעי הגס ממנו היא סובלת.
בכל ההוצאות בקשר לרכב נשא קובי פרץ. הרכב לא נמצא אצל התובעת. כל פעם שהיא היתה זקוקה לו היה קובי משאיר את הרכב בשכונת שמואל הנביא ליד בית סבתו, לשם היתה התובעת מגיעה (עם גיסתה שעבדה בסמוך) ומשם היתה לוקחת את הרכב.נ

7. חוקר המוסד העיד אודות החקירה שערך. מעדותו נתברר בין השאר, כי בתחקיר סביבתי שערך אצל שכנים ציינו לגבי התובעת כי היא מתגוררת עם גבר בשם אלון.ב

8. בחומר הראיות שהיו בפנינו, אין די כדי לבסס את מסקנת המוסד בדבר מגוריה של התובעת יחד עם קובי פרץ ובדבר היותו "בן זוג" שלה כהגדרתו בחוק.ו
לענין זה נציין כי פרץ עצמו לא הוזמן לעדות, ולא נבדקה כלל הטענה בדבר היותו שוכר דירה בשכונת קרית מנחם.נ
אמנם נמצאו בגדי גבר בארון הבגדים בבית התובעת. עם זאת לא נסתרה לענין זה טענתה כי מדובר היה בבגדים של גבר אחר. אכן, יש קושי לסתור טענות מסוג זה. אלא שבמקרה שלפנינו נתונה היתה לחוקר המוסד האפשרות הקלה יחסית לבדיקת הטענה, וזאת למצער דרך אימות הטענה בדבר היותו של קובי פרץ שוכר דירה בנפרד במקום אחר. חקירה בענין זה כאמור, לא נערכה.ב
אף התייחסות השכנים לבן זוגה של התובעת כאילו הוא אלון דווקא, מבססת את גרסת התובעת כי לא נתקיים קשר זוגי בינה לבין קובי פרץ, כנטען על ידי המוסד. עצם הימצאותו של פרץ בדירתה בשעת בוקר מוקדמת אין בה כדי לבסס טענה של מגורי פרץ אצל התובעת או ניהול משק בית משותף.ו
משכך, ולאור האמור יש לדחות את טענת המוסד כאילו יש לבדוק את זכאותה של התובעת כאילו פרץ הוא בן זוגה.

השימוש ברכב
9. בקשר לענין השימוש ברכב נפנה אל דברים כפי שנרשמו בהודעת התובעת שנמסרה לחוקר, כדלקמן:
"ש. כמה זמן הרכב נמצא בשימושך האישי?
ת. אצלי הוא נמצא המון זמן בתקופה הזו מהחופש הגדול הוא
נמצא אצלי הרכב"

התובעת הציגה תעודת ביטוח חובה, ורישיון רכב בפני החוקר (עמ' 4 להודעה). כמו-כן, הוצג צרור המפתחות של הרכב עליו היה תלוי המפתח של דירתה.נ
לאחר ששמענו את העדויות, אנו מציינים את התרשמותנו על יסוד הדברים כפי שנרשמו בהודעה, כי יש לראות את התובעת כמי שעושה שימוש קבוע ברכב בתקופה הרלוונטית. נציין כי יש לנו קושי לתת אמון בדברי התובעת כאילו הרכב הועמד לרשותה בעיקר לצורך ביקורי אמה החולה. ענין זה כלל לא הוזכר בהודעה שמסרה לחוקר. בתצהיר נטען כאילו אמה של התובעת היתה מאושפזת בבית החולים הדסה עין כרם באותה עת, אלא שמתעודה רפואית שצורפה עולה כי היתה מאושפזת בחודש אפריל (ארבעה חודשים לפני הביקור). רק בחקירה נגדית ולאחר שהופנתה לתאריך שבתעודה הרפואית שצרפה ציינה התובעת כי באותה תקופה היתה אמה בביתה, בתקופה החלמה ארוכה.ב
לאור האמור בהודעה, אנו אף מתקשים לקבל כמהימנה את הגרסה כאילו הרכב נמסר לשירותה ושימושה של התובעת כך שמידי פעם הושאר עבורה ליד בית סבתו של קובי פרץ, ומשם הוא נלקח על ידה.ו
נזכיר עוד כי על שמו של קובי פרץ רשום היה באותה עת רכב אחר. לפיכך ולאור כל האמור אנו קובעים על יסוד האמור בהודעה, כי הרכב היה בשימושה הקבוע של התובעת לפחות החל מתחילת החופש הגדול (1.7)

10. לא נסתרה טענת התובעת כי קובי פרץ הוא שנשא בהוצאות הרכב וכי לה עצמה לא היו הוצאות בקשר לשימוש ברכב.נ
סוגיה זו, בדבר השימוש ברכב מבלי שהמשתמש נושא בהוצאות בגין אותו שימוש ונפקותו בקשר לזכאות לגמלת הבטחת הכנסה עומדת לפתחו של בית הדין הארצי במסגרת ערעור שהוגש על החלטה קודמת שניתנה על ידי אב"ד הח"מ. מדובר בעב"ל 1584/04 המוסד לביטוח לאומי – דקלה שגב שהוגש על החלטה בתיק בש"א 16035/04 שגב דקלה-המוסד (ניתן ביום 4.7.04 וטרם פורסם).ב
בנסיבות אלו, ומשהסוגיה תלויה ועומדת להכרעת בית הדין הארצי בתיק התלוי ועומד בפניו, אין אנו מוצאים לנכון להכריע בשאלת זכאות התובעת לגמלה ביחס לסוגיית השימוש ברכב. לענין זה, נציין כי התביעה מתייחסת לתקופה מוגבלת בת 3 חודשים (7/03-10/03) ואין מדובר בזכאות לגמלה שוטפת של התובעת.ו
לפיכך, נמתין בהכרעתנו בתביעה זו לפסק דינו של בית הדין הארצי בעב"ל 1584/04 המוסד לביטוח לאומי-דקלה שגב שבו יהיה כדי להשפיע על השאלה האחרונה שנותרה להכרעתנו במסגרת פסק דין זה.נ

11. לסיכום
א. לא הוכחה טענת המוסד בדבר מגוריה של התובעת יחד עם בן זוג. את זכאותה לגמלה יש איפוא לבחון כאם חד הורית לשני ילדים.ב
ב. הוכח בפנינו כי בתקופה הרלוונטית עושה התובעת שימוש קבוע ברכב מבלי שהיא נושאת בהוצאות בקשר לכך.
ג. את שאלת נפקות השימוש ברכב, בנסיבות אלה על הזכאות לגמלה, אנו מותירים תלויה ועומדת עד להחלטה שיקבל בית הדין הארצי בערעור התלוי ועומד בפניו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון