החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי:

המערער הוא נהג משאית. טענתו של המערער היא, כי גבו נתפס ביום 27.8.1992 בעת החלפת גלגל המשאית בה נהג בגין תקר בגלגל. המשיב דחה את תביעתו לדמי פגיעה ביום 3.6.1993. ביום 5.10.1995 הגיש המערער תביעה לבית הדין לעבודה. בכתב התביעה כתב המערער כי הגיש למוסד לביטוח לאומי את תביעתו וחיכה זמן רב מבלי לקבל תשובה מהמוסד. לאחר תקופת אי הכושר הוא רכש משאית חדשה שבגינה היו לו בעיות רבות. לכן לא מיהר בהגשת התביעה לבית הדין.

השופט י' לובוצקי מבית הדין האזורי בתל-אביב-יפו דחה את תביעתו בתב"ע נו/132-0. אשר לשיהוי קבע השופט לובוצקי כי לא הוכח ולו לכאורה שהמערער קיבל את מכתב הדחייה של פקיד התביעות חודש ימים לפני הגשת התביעה לבית הדין. מכתב הדחייה לא נשלח בדואר רשום ועל כן לא חלה חזקה שהמכתב התקבל.

לגופו של עניין דחה בית הדין את תביעתו של המערער מאחר ולא עלה בידי המערער להוכיח את קרות האירוע. לא היתה הודעה מיידית לרופא על הפגיעה וכאבי הגב, אלא המערער פנה לרופא רק לאחר כחודשיים וחצי. כמו כן הופיעו הכאבים תוך כדי עבודה לה מורגל המערער. לא הובאה עדות לחריגות בעבודה. הכאבים הופיעו אצל המערער, אשר סבל בעבר מכאבי גב.
טענתו של המערער בכתב הערעור היא, כי הרופא לא רשם תאריך נכון על גבי הטופס וכי למעשה הוא פנה אליו בסמוך לאירוע. עוד טוען המערער כי בכתב ההגנה לא נאמר על כך דבר. לטענתו בכתב ההגנה היתה הכחשה על כך שלמערער אירעה תאונת עבודה, שאין קשר סיבתי בין העבודה למחלה וכי התביעה התיישנה. גם בבית הדין, לטענת המערער, לא נטענה הטענה שהמערער פנה באחור לרופא.

אכן מעיון בכתב ההגנה עולה כי צודק המערער באשר לתוכנו של כתב ההגנה. כתב ההגנה הוא סתמי ושגרתי, לפיו לא אירעה תאונה, אין קשר סיבתי ולמערער מחלה טבעית, ספונדילוטיס. דבר זה ראוי לציון באשר תובעים, בעיקר כשאינם מיוצגים, צריכים לדעת מכתב ההגנה מה הן טענות המשיב. למרות זאת אין הדבר יכול לזכות את המערער אלא בהוצאות.נ
אשר לעצם קרות התאונה למערער ולמועד בו קרתה, עולה כי הרישום הרפואי הוא מתאריך של כחודשיים וחצי לאחר התאונה הנטענת. לטענת המערער התאונה אירעה ביום 27.8.1992 שעה שהרישום הרפואי הוא מיום 12.11.1992. המשיב טוען כי מחלתו של המערער היא מחלה אינהרנטית שהיתה לו קודם לכן. ברם ברישום הרפואי האמור נרשם ש"מזה מספר חודשים – כאבים עזים באזור ע"ש מותני. ידוע עם Spondiloption. תאונת עבודה – ע"ש מותני". בביקור הבא באותו חודש נרשם, כי הוא עדין סובל מכאבים עזים בע"ש מותני, שינויים ספונדילוטיים.

לחוקר מטעם המוסד לביטוח לאומי מסר המערער את אותה גרסה שמסר לבית הדין, היינו, שהחליף גלגל בגלל תקר, וכשהוריד את הגלגל וניסה להרימו על מנת להזיזו נתפס לו הגב באזור התחתון ולא יכול היה לזוז עקב כך. הוא ביקש מעובר אורח שיעזור לו והתקשר לאחיו שיבוא לעזור להעביר את הסחורה שהיה אמור להעביר. לדבריו, כפי שאמר לחוקר, הוא חשב שהכאב יעבור ולכן לא פנה מיד לרופא. בדבריו לחוקר אמר שלפני המקרה לא טופל בגין בעיות בגב. בבית הדין העיד כי דאג בערב לגרר אך בינתיים קיבל דוחות תנועה משום שחנה במקום שאינו מיועד לכך.

אכן מעיון בתיק עולה כי המערער קיבל דו"ח תנועה למחרת היום בו אירעה לטענתו התאונה, היינו, ביום 28.8.1992. הדו"ח ציין כי המערער העמיד את רכבו הנ"ל עקב קלקול בדרך בין עירונית לזמן העולה על 24 שעות. כן קיבל דו"ח ביום 30.8.1992 לפיו "השארת את הרכב הנ"ל עקב קלקול... לזמן העולה על 24 שעות..".

מעיון בחומר הראיות עולה שלא קיימות סתירות של ממש בגרסאות המערער. גרסתו היתה עקבית לפיה אירע אירוע בעת שהחליף את התקר ואכן דוחות המשטרה מצביעים על המועד הנטען על ידו. כן אין אני רואה סתירות של ממש באשר לגרסתו של המערער. על כן נראה לי שיש לקבל את גרסת המערער באשר להתרחשות האירוע.
המשיב טוען עוד כי הכאבים פרצו על רקע מצבו הרפואי הקודם של המערער. מאחר ומדובר בכאבי גב שפרצו עם הרמת גלגל גדול של משאית, יש להכיר בתאונה כתאונת עבודה. ועדה רפואית תקבע את הקשר הסיבתי.ב
 
לו תישמע דעתי, יקבע כי על המשיב לשלם למערער הוצאות משפט גם בגין העלאת טענות שלא בא זכרן בכתב ההגנה בסך -.1,000 ₪.ו

השופט יגאל פליטמן
 
לדעתי דין הערעור להידחות מטעמיו של בית הדין האזורי בפסק דינו.נ
 
המערער הינו נהג משאית עצמאי. לגירסתו, ביום 27.8.1992 בעת שהרים את הגלגל הרזרבי של משאיתו על מנת להחליפו בגלגל נקור - נתפס גבו.ב
 
דא עקא שבפרוטוקול הדיון בבית הדין האזורי מיום 14.1.96. גירסתו הייתה שהתאונה ארעה ביום 27.8.92 ועל פי אישור שהמציא ממובילי הוד-השרון בע"מ, לפי הרישומים ביום התאונה הנטען 27.8.92 - הוא לא עבד עם המשאית.ו
 
יתרה מזאת, אך ורק ביום 12.11.92, כלומר כחודשיים וחצי לאחר קרות התאונה הנטענת, פנה המערער לרופא המשפחה לקבלת טיפול רפואי בשל כאבי גב, ואז נרשם מפיו באופן כללי וללא ציון מועד, כי "מזה חודשיים - כאבים עזים באזור ע"ש מותני, ידוע עם SPONDELOSIS, תאונה בעבודה".נ
 
הננו סבורים, כי בנסיבות האמורות לא הוכיח המערער, שעליו חובת ההוכחה, את גירסתו לגבי קרות התאונה בעבודה כנטען על ידו, ולפיכך דין ערעורו להידחות ללא צו להוצאות.ב
 
 
השופט עמירם רבינוביץ
 
הנני מצטרף לדעת חברי השופט יגאל פליטמן מטעמיו.ו
 
נציג ציבור עמוס ירקוני
 
הנני מצטרף לדעת חברי השופט יגאל פליטמן מטעמיו.נ
 
 
סוף דבר - נקבע כאמור בפסק דינו של השופט יגאל פליטמן, על דעתה החולקת של סגנית הנשיא אלישבע ברק.
הערעור נדחה, ללא צו להוצאות.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון