הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכנסה מנכס - השלמת הכנסה:

השופט י' פליטמן
1. לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בחיפה (ב"ל 336/96; השופטת מ' פיקרסקי ונציגי הציבור ש' מילר ומ' הייטנר), ולפיו נדחתה תביעת המערערת לתשלום גימלת השלמת הכנסה החל מחודש מאי 1995, מהטעם שהינה בעלת זכויות בנייה בגג שמעל דירתה, והכנסתה הרעיונית מנכס זה (להלן – ההכנסה מהנכס), בצירוף הכנסותיה מקיצבת שאירים ומפיקדונות בבנקים – עולה על סכום הגימלה המלאה שהייתה משתלמת לה.

2. אין מחלוקת בין הצדדים כי אלמלא ההכנסה מהנכס הייתה המערערת זכאית לתשלום גימלת השלמת הכנסה. המחלוקת נסבה על עצם ההתחשבות בזכויות הבנייה על הגג כהכנסה מנכס.

3. בית-הדין האזורי קבע בפסק-דינו כי יש להביא בחשבון הכנסותיה של המערערת גם את שווי זכויות הבנייה בגג שמעל דירתה, שעל-פי שומת השמאי שוויין של אותן הזכויות הגיע לסך 90,000 ש"ח, משניתן לבנות על גג זה דירה בשטח 150 מ"ר. לאור זאת קבע בית-הדין האזורי, כי למערערת הכנסות השוללות זכותה להשלמת הגימלה גם אילו הובאה בחשבון רק מחצית מהכנסתה הרעיונית מהנכס.

4. המערערת טענה בערעורה כי זכויות הבנייה הועברו לבנה סמיר על-פי צוואת בעלה, כך שלה עצמה נותרה זכות השימוש בדירתה בלבד, ומשאין לה כל זכויות, ממילא אין לקבוע הכנסה מהן.נ
המשיב השיב לנטען כי המערערת ראויה להיחשב כבעלת זכויות בנייה על הגג, כך שדין ערעורה להידחות מטעמי פסק-דינו של בית-הדין האזורי.ב

5. במהלך הדיון בערעור נשאל המשיב אם מדובר בזכות בת-מימוש בהנחה שאכן המערערת היא בעלת זכות הבנייה על הגג, לאור העובדה שעוד ב1974- בנה הבן סמיר את דירתו על גג הבית בהסכמת הוריו, המערערת ובעלה (הבעל נפטר ב10.4.1995-).ו
המשיב ביקש לקיים בדיקה בעניין, ובתשובתו לאותה שאלה, שניתנה ביום 20.11.2000, הודיע כי "בדעתו להמשיך הדיון בתיק זה. וכב' בית-הדין מתבקש לקבוע מועד לדיון".נ

6. אשר לדעתנו:
(א) אין מקום לדיון בתיק זה בשאלת היות המערערת בעלת זכויות בנייה בגג דירתה. לעניין זה ראוי להניח, על-פי פסיקתו של בית-הדין האזורי, כי יש להחשיבה כבעלת זכויות אלה.ב
(ב) ההנחה בדבר היות המערערת בעלת זכויות הבנייה על הגג אינה סותמת הגולל על ערעורה, שכן עדיין נותרת בעינה שאלת האפשרותה שיש בידה לממש אותן זכויות.ו
לעניין זה ראה דב"ע מג04-162/ דהן – המוסד לביטוח לאומי [1] שבו נפסק, כי את תקנה 10 לתקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב1982- "יש לפרש כאילו הוספו בה המילים: ובלבד שיש ביכולתו של בעל הנכס להפיק את ההכנסה".נ
(ג) על השאלה בדבר אפשרות המימוש של המערערת את זכויות הבנייה על גג דירתה העדיף המשיב שלא להשיב. במקום זאת ביקש לקבוע את התיק לדיון במועד חדש.ב
בתיק קוים דיון, כך שאין מקום לקיום דיון שני בו. לכן לא נותר אלא להחליט בשאלת אפשרות מימוש המערערת את זכויות הבנייה על גג דירתה.ו
(ד) בנסיבות המקרה שלפנינו, כשבנה של המערערת סמיר בנה בהסכמה עוד ב1974- את דירתו על גג דירתה, על-פי היתר בנייה שקיבל כדין, אזי זכויות הבנייה על הגג מומשו למעשה. יש להניח בנסיבות אלה, שלא יימצא קונה בשוק החופשי שיקנה זכויות בנייה על גג שעליו נבנתה דירה זה מכבר, ושמתגורר בה אחר. לאור זאת יש לקבוע כי המשיב לא הוכיח כי ניתן להפיק הכנסה מהנכס.נ
(ה) משאלה הם הדברים, יקבע המשיב את זכאותה של המערערת להשלמת הכנסה ללא חישוב הכנסתה הרעיונית מזכויותיה על גג דירתה .ב

7. סוף דבר – דין ערעור המערערת להתקבל, על-פי האמור לעיל.ו
תוך 30 יום מהיום שבו יומצא לו פסק-הדין ישלם המשיב למערערת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסך של 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון