הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עתירה לבג''צ בנושא הריסת בתים של פלסטינים:

1. שני ארגונים של זכויות אדם (להלן – העותרים) עתרו לפנינו למתן צו-על-תנאי המופנה אל מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון (להלן – המשיב) לנמק "מדוע לא ימנע מלהרוס בתים מבלי ליתן התראה מראש, מבלי ליתן זכות שימוע ומבלי ליתן אפשרות לפנוי הבתים מיושביהם ורכושם". טענת העותרים היא כי יחידות צבא שבפיקודו של המשיב הורסות בתים של התושבים במחנה הפליטים בג'נין על-ידי דחפורים, טילים ממטוסים וטנקים, כאשר הבתים נהרסים על-ידי הדחפורים לאורך שני צירים החוצים את מחנה הפליטים ובלי לתת התראה קודמת וזכות שימוע לבעליהם ובלי לתת להם ארכה לפינוי; דבר זה גורם, לטענת העותרים, להריסת בתים על יושביהם ולאבידות ופגיעות בנפש.
2. בתגובת המשיב נאמר שמדובר בביצועה של פעולה רחבת היקף על-ידי צה"ל שמטרתה הכרעת התשתית של הטרור הפלסטינאי. בגדר פעולה זו נכנסו כוחות הצבא גם למחנה הפליטים בג'נין. נתברר להם כי העיר ומחנה הפליטים אורגנו כמיתחם צבאי הערוך להגנה עליו. חלק גדול מהאוכלוסיה האזרחית הפלסטינאית פונה מן הבתים שבמחנה הפליטים, וחלק מהבתים מולכדו לקראת הכניסה של כוחות צה"ל. במהלך הפעולה נתקלו החיילים בירי של צלפים ובהצתת בתים באמצעות בלוני גז שהונחו בתוכם. רבים מהחיילים נפגעו. מחמת תנאי המקום והשטח וכדי להקטין את הסיכון ללוחמים היה הכרח לעשות שימוש גם בדחפור. בסעיף 13 לתגובה נאמר, כי: נ
"בהתאם לנוהלי צה"ל התנועה של הדחפור בתוך השטח הבנוי מלווה בקריאה של כרוז המודיע לתושבים להתפנות מהבתים, כיוון
שצה"ל נע עם כלי כבד שעלול לפגוע בקירות הבתים. לתושבים הפלסתינים ניתן פרק זמן של כשעה עד שעה וחצי בין הכריזה לבין התנועה של הדחפור".
במהלך פעולת צה"ל במרכז המחנה היו בתים שלאחר הכריזה יצאו מהם אנשים, והיו בתים ששוכניהם לא יצאו לאחר הכריזה, אך יצאו לאחר שהדחפור פגע באחד מקירות הבית ובטרם נהרס הבית.
3. עמדת המשיב היא שמדובר בפעולות לחימה אפקטיביות שבהן לעתים פגיעה בבתי מגורים היא בלתי נמנעת, כאשר בתים כאלה הופכים למעין בונקרים המשמשים לירי על כוחות צה"ל. בנסיבות כאלה כוחו של בית-המשפט להתערב בפעולות מבצעיות על-ידי ביקורת שיפוטית הוא מוגבל: בג"ץ 358/88 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד המרכז [1]. אכן אין מדובר בתנאים רגילים וסטטיים שבהם מן הראוי ליתן למי שמבקשים לפעול נגדו הודעה מוקדמת לפני שרכושו נפגע.
4. בהודעת המשיב נאמר שהוא עושה ככל יכולתו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע, והוא ער לכללי המשפט הבינלאומי המנהגי שלפיהם עשויים כוחות הצבא לפגוע ברכוש הפרט רק במידה שהדבר דרוש – לפי שיקול-דעתו של המפקד הצבאי – בשל צורכי הלחימה. בתנאים אלה מתן זכות טיעון ושימוע אינו מעשי, עם זאת אך ברור הוא שיש לעשות הכול – כנדרש לפי תנאי המקום והצרכים המבצעיים – כדי למזער את הפגיעה האפשרית באזרחים. בפסק-דין שניתן – בהקשר אחר – בבית-משפט זה אתמול בבג"ץ 2936/02 עמותת רופאים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית [2] הודגש בפסק-דין שניתן בעתירה כללית אחרת, כי שומה על שלטונות הצבא לקיים את כללי המשפט ההומניטרי ולהימנע מפגיעה באזרחים שלא לצורך. חזקה על המשיב – ולא נטען לפנינו אחרת – שהוא הנחה וינחה את הכוחות הלוחמים לעשות את כל הדרוש כדי להימנע מאפשרות של פגיעה שאינה הכרחית בחפים מפשע.
העתירה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בג''צ עדאלה

 2. בג''ץ שחרור מחבלים

 3. התערבות בג''צ בהליכי חקיקה

 4. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 5. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 6. עתירה לבג''צ בנושא סחר בנשים

 7. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 8. החזרת ילד חטוף - עתירה לבג''צ

 9. עתירה לבג''צ בנושא אסון השייטת

 10. עתירה לבג''צ נגד סגירת בית ספר

 11. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 12. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 13. עתירה לבג''צ נגד בית הדין לעבודה

 14. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 15. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה

 16. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 17. עתירה לבג''ץ בנושא פגם בכתב האישום

 18. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני

 19. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 20. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 21. תביעה לבית משפט מחוזי או עתירה לבג''צ

 22. עתירה לבג''ץ להורות על הגשת כתב אישום

 23. הריסת בתים של פלסטינים - עתירה לבג''צ

 24. עתירה לבג''צ לפסיקת הוצאות מחיקת עתירה

 25. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 26. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 27. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 28. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 29. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 30. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 31. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 32. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 33. העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

 34. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 35. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 36. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד - טיפול במפגרים

 37. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 38. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון