כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה:

1. התובע יליד 1937, מהנדס אינסטלציה בהכשרתו, נפגע בתאונת עבודה ביום 5.5.97 עת חדר לעינו גוף זר (להלן: "התאונה").
כתוצאה מהתאונה נפגע התובע בעין ימין.

בהחלטה מיום 29.12.03 קבעתי כי הנתבעת נושאת באחריות לתאונה. עוד קבעתי כי יש להטיל על התובע אשם תורם בשיעור של 30%.נ

פסק דין זה מתייחס לגובה הנזק ושיעור הפיצוי בלבד.ב

2. התובע נפגע בעין ימין ואושפז בבית חולים למשך 11 יום. במהלך האשפוז נמצא פצע חודר בהיקף תחתון אפי של הקנית מימין וגוף זר מתכתי תקוע בדופן האחורית של גלגל העין. התפתח זיהום תוך עיני בעקבות הפציעה והתובע עבר ניתוח מורכב של כריתת הזגוגית והעדשה ושליפת הגוף הזר המתכתי משטח הרשתית.ו

מספר חודשים לאחר הניתוח, הושתלה בעינו של התובע עדשה מלאכותית.נ

בתאריך 6.4.03, עבר התובע ניתוח נוסף להשתלת קרנית.ב
בתאריך 29.9.03, אושפז התובע פעם נוספת בבית החולים, עקב סימני דחיית שתל בעין ימין, התובע טופל ושוחרר להמשך מעקב במרפאה.ו
ביום 14.10.03 אושפז התובע עקב דחיית השתל בעינו. התובע שוחרר לאחר קבלת טיפול רפואי.נ
מאז התאונה מתלונן התובע על ראייה לקויה וסנוור.ב

3. מומחה מטעם בית המשפט, פרופ' בנימין מילר, אשר בדק את התובע בספטמבר 1999, קבע כי לאחר שני הניתוחים הראשונים שעבר התובע, השתקמה העין יפה ואולם ראייתו של התובע בעין הפגועה הינה 6/15 בלבד.

המומחה קבע כי לתובע נותרו הנכויות הבאות:
10% נכות עקב ראייה לקויה לפי סעיף 51 (1) (1) (ד):
5% נכות עקב מצב לאחר השתלת עדשה מלאכותית לפי סעיף 62 (2).ו
5% עקב פציעה חודרת והוצאת גוף זר מעומק העין לפי סעיף 54.נ
סה"כ נכות 18.5% לצמיתות.ב

4. התובע החל לעבוד אצל הנתבעת בחודש אפריל 1991. לאחר התאונה נעדר התובע מעבודתו במשך כ-5 חודשים. עובר לתאונה השתכר התובע בממוצע סך של 4,673 ₪ ומשוערך להיום סך של כ-6,000 ₪.ו

עם תום תקופת אי הכושר, חזר התובע לעבודה מלאה אצל הנתבעת ועבד בשירותה עד חודש 12/98, שאז פוטר בשל שינויים ארגוניים שהתבצעו אצל הנתבעת.נ

5. לטענת התובע, עם חזרתו לעבודה לאחר תקופת אי הכושר המלא, ירדה תפוקתו באופן משמעותי כמו גם יכולתו לעבוד וכתוצאה מכך הוא פוטר מעבודתו.ב
לטענתו, ממועד הפיטורין הוא לא חזר למעגל העבודה.ו

חישוב הנזק
הפסד השתכרות בעבר
6. כאמור התובע נעדר מעבודתו למשך 5 חודשים.נ
לפיכך, זכאי התובע לפיצוי בגין הפסד השתכרות מלא בעבר בסכום של 30,000 ₪.ב

התובע לא הוכיח כל ירידה בהכנסותיו ממועד שובו לעבודה סדירה לאחר תקופה של כ-5 חודשי אי כושר ועד מועד הפיטורין. מתלושי השכר עולה כי שכרו של התובע לא נפגם. התובע המשיך לעבוד בהיקף משרה מלא, כולל שעות נוספות.ו
לפיכך, לא זכאי התובע לכל פיצוי בגין התקופה שממועד חזרתו לעבודה ועד מועד הפיטורין.נ

7. לא מצאתי כל קשר בין פיטוריו של התובע לבין מצבו הרפואי.ב
כעולה ממכתב הפיטורין, התובע פוטר עקב שינויים ארגוניים שנעשו אצל הנתבעת. בעניין זה ראה עדותו של מר דב קורנר לפיה בשנים 1997-1998, פוטרו כ-80 עובדים מתוך 100 עובדים שעבדו בשירות הנתבעת.ו

8. כאמור, לטענת התובע, ממועד פיטוריו הוא לא שב למעגל העבודה.
בעדותו בבית המשפט, העיד התובע כי הוא אינו מחפש עבודה שכן הוא מפחד שמא "הדבר יחזור על עצמו שעוד פעם יקרה לי משהו בעיניים".

במועד הפיטורין היה התובע בן 61. לטענתו, יש להעמיד את נכותו התפקודית החל ממועד זה בשיעור של 100% ויש לפסוק לו הפסד השתכרות מלא עד הגיעו לגיל 67.

אין בידי לקבל טענה זו.
התובע חזר לעבודה מלאה וסדירה לאחר חלוף תקופת אי הכושר המלא וזאת למשך למעלה משנה, עובדה המצביעה על יכולתו של התובע לבצע את העבודה.
לפיכך, אין לקבוע כי לאחר הפיטורין, נכותו התפקודית של התובע היתה בשיעור של 100%.

9. התובע העיד כי הוא לא חיפש כלל עבודה אחרת לאחר פיטוריו ודי בכך כדי לקבוע שהתובע לא עשה ולו מאמץ מינימלי להקטין את נזקו.

לטעמי, התובע היה מסוגל לבצע עבודות שונות על אף נכותו בעינו ולפיכך, אין לפסוק לו פיצוי מלא בגין הפסד השתכרות בתקופה זו.
יוער כי לאחר פיטוריו, קיבל התובע דמי אבטלה מלאים.

יש גם ליתן משקל כלשהו לעובדה שלתובע נקבעה נכות צמיתה בשיעור של 19% בגין ליקויי שמיעה על ידי המל"ל, ללא כל קשר לתאונה (ראה בעניין זה עדותו של התובע עמ' 9 שורה 5 לפרוטוקול - נדמה כי התובע נתפס לכלל טעות שעה שהעיד כי נקבעו לו 22% נכותי צמיתה).

מאידך - שוכנעתי כי נכותו של התובע, היה בה כדי להקשות עליו במציאת מקום עבודה חלופי. זאת ועוד, ניתן להבין את חששותיו של התובע מביצוע עבודות בתחום האינסטלציה בשל התאונה שעבר והפחד שמא עינו השנייה תפגע אף היא.
לפיכך, בשים לב למכלול השיקולים, אני סבורה כי מן הראוי לפסוק לתובע פיצוי על דרך האומדנא לתקופה שממועד פיטוריו ועד הגיעו לגיל 65.
אני מעריכה את הפיצוי בסכום של 60,000 ₪.

לא מצאתי מקום לפסוק לתובע פיצוי לאחר הגיעו לגיל 65 שכן לטענת הנתבעת, כל העובדים בשירותה פרשו בהגיעם לגיל 65.
התובע לא סתר טענה זו ולא הוכיח כי הוא אמור היה להמשיך ולעבוד אף לאחר גיל הפרישה.

10. הפסדי פנסיה
התובע לא הוכיח כל נזק בראש נזק זה. לא הוכח כי אלמלא התאונה היה זכאי התובע לפנסיה ו/או כי בעקבות התאונה נגרמו לו הפסדי פנסיה.

עזרת צד ג'
11. לטענת התובע, לאחר התאונה הוא נזקק לעזרה צמודה למשך תקופה ארוכה.
כל טענתו, כיום נעזר הוא ברעייתו לצורך טפטוף טיפות לעינו וכן לצרכים נוספים.
עוד טוען התובע כי בעבר הוא נהג לבצע את כל עבודות הבית ובין היתר ניקיון הבית ובישול ואילו לאחר התאונה אין הוא מסוגל לבצע דבר.

לא שוכנעתי כי התובע מוגבל עד כדי צורך בסיוע תמידי של רעייתו. כמו כן, לא שוכנעתי כי התובע לא מסוגל לבצע כל עבודה בביתו.
בשים לב לנכותו של התובע וגילו, אני פוסקת לתובע פיצוי גלובלי בגין עזרה בעבר ובעתיד בסכום של 8,000 ₪.

פיצוי בגין כאב וסבל
12. בשים לב למצבו הרפואי של התובע, הטיפולים הרבים שקיבל בעבר, אי הנוחות הנגרמת לו מנכותו, נכותו הצמיתה וגילו, אני פוסקת לתובע פיצוי בראש נזק זה בסכום של 45,000 ₪.

הוצאות
13. אני פוסקת לתובע הוצאות בגין נסיעות לקבלת טיפול רפואי ובגין הוצאות שאינן מכוסות על ידי המל"ל בסכום גלובלי של 2,500 ₪.

התובע זכאי להחזר הוצאות בגין חוות הדעת הרפואיות והמקצועיות שהוגשו לבית המשפט, (ד"ר היימס, מר בר-נוי ופרופ' מילר). כאשר הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד תשלום שכר הטרחה למומחים ועד התשלום המלא בפועל.

14. סיכומו של דבר; סכום הנזק עומד על סך 145,500 ₪ מסכום זה יש לנכות 30% בהתאם להחלטתי מיום 29.12.03 בשל אשמו התורם של התובע.
לפיכך, זכאי התובע לפיצוי בסכום של 101,850 ₪ ובתוספת החזר הוצאות בגין חוות הדעת כמפורט בסעיף 13 לעיל.
מסכום זה יש לנכות את תגמולי המל"ל כשהם משוערכים למועד פסק הדין.

לסכום האמור יש להוסיף 17% שכ"ט עו"ד + מע"מ והחזר אגרת בית משפט משוערכת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון