מיאסטניה גרביס בשירות הצבאי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מיאסטניה גרביס בשירות הצבאי:

 1. ערעור זה עניינו מחלה מיאסטניה גרביס (Myasthenia gravis).
 2. בתאריך 11/08/99, פנה המערער לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין המחלה האמורה

לעיל.
3. בתאריך 27/12/99, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי החליט לדחות את התביעה, הואיל ובהסתמך על תוצאות הבדיקות, ומן הנימוקים המצויינים בחוות-הדעת הרפואית, מתאריך 13/12/99, הגיע לכלל מסקנה, שלא קיים "קשר סיבתי", בין המחלה הנ"ל שממנה סובל כיום המערער, לבין השירות הצבאי, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים.

4. חוות-הדעת הרפואית, מיום 13/12/99, הנזכרת בסעיף דלעיל, היא חוות-דעתו הרפואית
של פרופ' מנחם שדה, מומחה לנוירולוגיה.

פרופ' מ. שדה מציין בחוות-דעתו האמורה, כי מחלת מיאסטניה גרביס (Myasthenia gravis
הינה מחלה אוטו-אימונית, שבה נוצרים נוגדנים כנגד קולטני אצטיל-כוליים, מסיבה לא
ידועה.

המדובר בחייל בן 19 שנה, שבתאריך 24/03/99, התגייס, לשירות חובה בצה"ל.
בעת גיוסו, נקבע לו פרופיל-רפואי: - 97.

טרם גיוסו - תמיד היה בריא.

מספר ימים אחר הגיוס, בהיותו בבקו"מ, החל לסבול מחולשה בידיים, ראייה כפולה,
וצניחת עפעף ימין.נ

החולשה הלכה וגברה בונוסף הופיע קושי בבליעה.

אושפז בבית-החולים ע"ש "סורוקה", בבאר-שבע, ואובחן כלוקה במיאסטניה גרביס
(Myasthenia gravis)

מחלת המערער החלה להתבטא ימים מספר לאחר גיוסו, בהיותו בבסיס הקליטה;
אולם, אין ספק שהנוגדנים הפתוגניים, החלו להיות מיוצרים עוד טרם הגיוס והגורם העלום שהפעיל את המהלך האוטו-אימוני החל את פעולתו טרם גיוסו.

הסיבה למחלה זו אינה ידועה. להערכתי, אין כל קשר של גרימה או החמרה בין תנאי
השירות לבין המחלה.

5. בתאריך 27/01/2000, הגיש המערער את ערעורו הנוכחי.

6. לטענת המערער, אין לו כל צל של ספק שהגיוס הוא הגורם, הן לפריצת המחלה, והן
להחמרתה והתקדמותה, שהורגשה מיום ליום ומשעה לשעה.

7. המערער מצטט ציטוטים מספר "מחלות בפרקים ושרירים", שלפיהם, מופיעה המחלה
מסיבת "התרגשות אמוציונאלית". לדעתו, גיוס לצבא מהווה בהחלט גורם להתרגשות אמוציונלי. המעבר החד מהחיים השקטים בבית לחיים בצבא, מהווה גורם להלם, התרגשות ושינויים נפשיים.

8. לכתב-הערעור לא צירף המערער כל חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי, מטעמו, שיש
בה כדי לסתור את מסקנותיו של הרופא-המומחה, עליו סמך קצין-התגמולים בדחותו את תביעת המערער.

9. בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 27/01/2000 קבענו ערעור זה ליום 16/11/2000, והורינו
למערער לדאוג להגיש לנו, תוך 3 חודשים, חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי מטעמו, שיהא בה כדי לסתור את האמור בחוות-הדעת הרפואית, עליה סמך קצין-התגמולים בדחותו את תביעת המערער, כאמור בפסקה 3 של פסק-דין זה.

10. בתאריך 03/05/2000, פנה אלינו המערער בבקשה, שבה הוא עתר להאריך את המועד
להגשת חוות-הדעת הרפואית.ב

11. בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 03/05/2000, נעתרנו לבקשת המערער והורינו להגיש לנו
את חוות-הדעת הרפואית הנדרשת עד ליום 30/09/2000.

12. בתאריך 27/09/2000, פנה אלינו המערער בבקשה נוספת, שבה הוא עתר להארכה נוספת
לשם הגשת חוות-הדעת הרפואית הנדרשת.

13. בהחלטה שניתנה על-ידנו ביום 03/10/2000 נעתרנו לבקשת המערער והמועד להגשת
חוות-הדעת הרפואית הוארך עד ליום 06/11/2000.

14. לדיון מיום 06/11/2000 לא הופיע המערער וגם חוות-הדעת הרפואית, מטעמו, לא הוגשה
לנו.

15. בדיון בישיבה זו הסכים ב"כ המשיב לדחייה נוספת, הגם שהמערער הוזמן כדין, ואף
הסכים כי יוארך המועד להגשת חוות-הדעת עד למועד הדיון שייקבע. יחד עם זאת, ביקש ב"כ המשיב, כי ייקבע, שאם לא תוגש חוות-הדעת הנדרשת - יימחק הערעור.

16. נעתרנו לבקשת ב"כ המשיב והדיון נדחה ליום 11/06/2001.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שחפת בשירות הצבאי

 2. מחלת לב בשירות הצבאי

 3. מוות חייל במהלך חופשה

 4. מחלת קרוהן בשירות הצבאי

 5. דרופ פוט עקב שירות צבאי

 6. גידול בברך בשירות הצבאי

 7. תאונת דרכים חייל בחופשה

 8. שירות צבאי קצר

 9. מחלה טרשתית בשירות הצבאי

 10. פגיעה בברך בשירות הצבאי

 11. טרשת נפוצה בשירות הצבאי

 12. נפילה מהמיטה בשירות הצבאי

 13. אפילפסיה עקב השירות הצבאי

 14. תאונת דרכים בחופשה מהצבא

 15. מוות ממחלה עקב שירות בצבא

 16. קוליטיס כיבית בשירות הצבאי

 17. מחלה נפשית עקב השירות הצבאי

 18. מוות חייל בזמן חופשה מהצבא

 19. פוסט טראומה עקב שירות צבאי

 20. תאונת דרכים בזמן שירות צבאי

 21. פגיעה באוזן במהלך שירות צבאי

 22. תאונת דרכים במסגרת שירות צבאי – ערעור

 23. קשר בין בעיות גב לשירות צבאי

 24. מיאסטניה גרביס בשירות הצבאי

 25. תסביך האשך עקב מאמץ בשירות הצבאי

 26. פיצויים לתלויים לאחר שירות צבאי

 27. מוות בתאונת דרכים במהלך שירות צבאי

 28. הפרעה בתפקוד המיני עקב שירות צבאי

 29. שירות צבאי כתנאי במכרז הקצאת מגרשים

 30. הכנסה משירות צבאי לצורך חישוב דמי פגיעה

 31. תאונת דרכים בצבא במסגרת השירות הצבאי - את מי תובעים ?

 32. פגיעת חייל במשחק בזמנו הפרטי לא תוכר כנכות עקב השירות הצבאי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון