מימון סל שירותי הבריאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 קבע, כי כל תושב זכאי לקבל שירותי בריאות, אשר יינתנו באמצעות קופות החולים. בחוק נקבע, כי המדינה אחראית למימון של סל שירותי הבריאות מתוך מקורות שונים שפורטו בחוק (בסעיף 13).

סל שירותי הבריאות הגדיר מהם השירותים והתרופות שעל קופות החולים לספקם במימונה של המדינה (להסבר מפורט של ההסדר שבחוק, ראו בג"ץ 2344/98 מכבי שירותי בריאות ואח' נ' שר האוצר ואח', פ"ד נד(5) 729, 736 ואילך).

במסגרת השירותים הניתנת לתושב אינה יכולה להישאר קבועה לאורך זמן, למשל בגין כניסת תרופות חדשות ומתקדמות לשוק, הוסמך שר הבריאות לערוך שינויים בסל שירותי הבריאות (סעיף 8 לחוק).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון