נגיחת שור - תאונת עבודה

ביום 20.9.96 ננגח המשיב על ידי שור מועד בתאונה שהוכרה כתאונה בעבודה. באותה תאונה הוא נחבל בחזה ובגב.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נגיחת שור - תאונת עבודה – ביטוח לאומי:

השופט יגאל פליטמן

פתח דבר1. לפנינו ערעור לאחר מתן רשות (ברע 1370/02), על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (בל 2347/01; השופט הראשי חיים סומך), בו נתקבל ערעור המשיב על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בנפגעי עבודה מיום 14.11.01 (להלן - הוועדה).נ

2. הרקע העובדתי

א. ביום 20.9.96 ננגח המשיב על ידי שור מועד בתאונה שהוכרה כתאונה בעבודה. באותה תאונה הוא נחבל בחזה ובגב.

ב. ועדה רפואית מדרג ראשון מיום 6.5.97 קבעה למשיב בגין אותה תאונה דרגת נכות בשיעור של 0%.
המשיב ערר על החלטתה לוועדה הרפואית לעררים שדנה בעינינו ביום 15.12.97. בהחלטתה קבעה הוועדה הרפואית לעררים, כי "התלונות ברגל שמאל אינם ממקור שורשי בע"ש מותני, אין לה ממצא הרנטגן וה- T.C ביטוי קליני ואין לראות בו מימצא חבלתי. לאור מימצאי הבדיקה הקלינית והרנטגנית הוועדה דוחה את ערעור הנפגע ומאשרת את החלטת הוועדה המחוזית".

ג. בשנת 1999 התכנסה ועדה רפואית נוספת לדון בהחמרת מצבו של המשיב על פי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגע בעבודה), התשט"ז 1956 (הלן - התקנות). הוועדה החליטה כי חלה החמרה זמנית בגבו של המשיב ולפיכך קבעה לו דרגת נכות זמנית.ב

המוסד ערר על אותה החלטה לועדה הרפואית לעררים מיום 5.12.99, וזו קיבלה את עררו וקבעה, כי "אין החמרה במצבו... וכי היא לא מצאה הגבלה בתנועות ע"ש מותני".

ד. בשנת 2001 נדון שוב עניינו של המשיב בהליך של חידוש דיון על פי תקנה 36 לתקנות, לאחר שהמשיב עבר ניתוח בעמוד השדרה.
ועדה רפואית מדרג ראשון שדנה בעניינו ביום 11.5.01 והשלימה דיונה ביום 5.7.01 - קבעה לו דרגת נכות זמנית עקב החמרת מצב הגב.ו

המוסד ערר על אותה החלטה, והוועדה שהחלטתה מושא הערעור שבפנינו, סברה, ש"לא קיים קשר סיבתי בין כאבי הגב והניתוח שעבר (המשיב) לבין החבלה מ-1996".נ

3. הקשר הסיבתי

א. יש לאבחן בין פגיעה שהוכרה כפגיעה בעבודה לבין דרגת הנכות הנובעת מאותה פגיעה.ב

הוועדה הרפואית אינה מוסמכת לשלול הכרה בפגיעה כתאונה בעבודה אלא לשלול את הקשר הסיבתי בין הפגיעה בעבודה לנכות.ו

לאור האמור, בנסיבות המקרה שלפנינו, ועדה רפואית לא הייתה מוסמכת לקבוע למשל, כי המשיב לא נחבל בגבו בתאונה שהוכרה כתאונה בעבודה, ואכן שום וועדה לא קבעה כזאת.נ

ב. שאלה אחרת היא, שאלת סמכות ועדה רפואית מאוחרת לשוב ולדון בשאלת הקשר הסיבתי בין פגימה מסוימת לפגיעה בעבודה, לאחר שאותו קשר בין הפגימה לתאונה בעבודה נשלל או הוכר על פי החלטה חלוטה של ועדה קודמת.ב

בנסיבות המקרה שלפנינו שאלה זו אינה מתעוררת, באשר אף אחת מן הוועדות לעררים בגלגולים הקודמים לא שללה את הקשר הסיבתי בין הליקוי בגב לתאונה בעבודה - זאת מחד; ומאידך, לא ניתנה החלטה חלוטה בדבר קיום קשר סיבתי בין החמרת מצב הגב שבעטיו נותח המשיב לבין התאונה בעבודה.ו

ג. משכך הם הדברים לא היתה כל מניעה שהוועדה לעררים מיום 14.11.01 תדון בשאלת החמרת מצב הגב והקשר בין אותה החמרה לתאונה בעבודה.
לא הייתה גם כל מניעה כי אותה ועדה תקבע כפי שקבעה, כי אין אותה החמרה קשורה סיבתית לתאונה בעבודה. בהחלטתה זו של הוועדה - לא מצאנו כל טעות משפטית.

4. התנהגות המערער

על פי פסק דינו של בית הדין קמא נמצא פגם נוסף בהחלטת הוועדה. הפגם הוא בכך שהיא קבעה כלשונו כי "התנהגותו של המערער מגמתית וכך התרשמה מפעולותיו".

בקביעת הוועדה האמורה בדבר אורח התנהגותו של המשיב בפניה - אין כל טעות משפטית. אין פגם בכך שהוועדה מצינת התרשמותה ממידת שיתוף הפעולה של הנבדק בעת הבדיקה, שהרי ככלות הכל דרגת נכותו צריכה להיקבע על פי מצבו לאשורו.נ

5. סוף דבר - לאור האמור, דין ערעור המוסד להתקבל על פי האמור לעיל ודין פסק דינו של בית הדין האזורי המחזיר את עניינו של המשיב לוועדה - להיבטל.ב

אין צו להוצאות.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון