נזק לרכב שנגרר


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזק לרכב שנגרר:

ולגופו של עניין:
התובעת הגישה תביעה בגין נזקים אשר נגרמו, לטענתה, לרכבה בעת שזה נגרר על ידי הנתבעים ושהה בחניון של הנתבע 1. אין מחלוקת כי הרכב עמד במקום אסור מספר ימים עד שנגרר ביום 09.03.02 על ידי הנתבעים. הרכב עמד במגרש של הנתבעת 1 ושוחרר על ידי התובעת רק ביום 24.06.02.
 
לטענת התובעת הרכב התקלקל ביום חמישי והיא השאירה אותו במקום. ביום א' לאחר מכן היא הגיעה למקום וגילתה שהרכב איננו. לדבריה היא ניסתה לאתר היכן הרכב ולא נענתה במשך תקופה ארוכה.
בפי התובעת מספר טענות - ראשית, טוענת התובעת כי בעת שעמד הרכב בחניון של הנתבעת 1 הועמד עליו כלי רכב אחר, דבר שפגע בגג הרכב.
שנית, טוענת התובעת כי היו ברכב אביזרים שונים אשר נעלמו ממנו. כגון - רדיו, גלגל רזרבי, מראות צד (עמוד 2 שורה עליונה בפרוטוקול הדיון).נ
שלישית, טוענת התובעת כי הרכב ניזוק כך שלא ניתן היה להניע אותו והוא היה מעוך מכל הכיוונים (עמוד 1 שורה אחרונה, בפרוטוקול הדיון).
 
אדון בטענות התובעת כסידרן:
1. לטענת התובעת כי הועמד רכב אחר על רכבה - התובעת לא הצליחה לתמוך את גרסתה בראיה נוספת. הצילומים אשר צורפו על ידה או על ידי השמאי מטעם הנתבעים, אינם מצביעים על פגיעה בגג. השמאי מטעם התובעת אינו מאזכר כל פגיעה כזו ואין ספק כי לו היתה פגיעה בגג היא היתה באה לידי ביטוי בחוות הדעת. השמאי מטעם הנתבעים, מציין במפורש כי אין בגג כל סימנים לפגיעה או לתיקון.
די בכך כדי לדחות את תביעתה של התובעת לפיצוי בגין הנזק בגג. שהרי, אם השמאים לא זיהו כל נזק, עבור איזה נזק מבקשת התובעת פיצוי?!
כדרך אגב, אציין עניין נוסף באותו הקשר - צילומי הרכב אשר צורפו על ידי השמאי של הנתבעים ואף צורפו בחלקם לסיכומי התובעת, שוללים את גירסת התובעת. בצילומים אלה רואים את הרכב עומד כאשר מסביבו וצמוד אליו עומדים כלי רכב אחרים. כלי הרכב שמסביב לרכב הנדון אינם נושאים על גגם כלי רכב אחרים, אלא כלי רכב רחוקים יותר. נראה לי בלתי סביר כי דווקא על גג רכב התובעת עמד כלי רכב אחר בעוד שמסביב לא היו כלי רכב "באיחסון כפול". נראה לי לא פחות בלתי סביר, כי הנתבעת 1 הספיקה להוריד את כל כלי הרכב, אשר "חנו" זה על גבי זה, לפני שצולמו התמונות.
לאור האמור, אני דוחה את תביעת התובעת בכל הנוגע לנזק בגג רכבה.ב 
 
2. לטענת התובעת כי נגנבו מן הרכב אביזרים שונים - גם בעניין זה לא הצליחה התובעת לבסס את גירסתה ומלבד עדותה אין לה ולא כלום.
הנתבעת הגישה את דו"ח בדיקת הרכב לפני גרירתו וממנו עולה כי בעת הגרירה לא היה ברכב גלגל רזרבי ורדיו. לשאלתי העיד העד מטעם הנתבעת 2, מזאריב נאדי, כי לא ייתכן שאביזרים אלה נגנבו מן הרכב קודם לכן.
התובעת לא הביאה כל עד או ראיה כי היו ברכב האביזרים האמורים.
היות ואיש לא טען כי הרכב היה פרוץ קודם לפריצתו על ידי הנתבעים, הרי המשמעות של טענותיה של התובעת היא משמעות מרחיקת לכת ביותר. אם אקבל את טענת התובעת כי הגלגל הרזרבי והרדיו היו ברכב בעת שהיא עזבה אותו, הרי המשמעות היא שנציגי הנתבעים, אשר היו במקום, הם שפרצו את הרכב והם שלקחו את האביזרים האמורים.
כדי שאקבל טענה זו נדרשת התובעת להביא ראיות יותר מוצקות כדי לבסס את גירסתה. יהיה זה מרחיק לכת ביותר להכריע ולקבוע כי נציגי הנתבעים שלחו ידם ברכוש התובעת, זאת רק על סמך עדותה של התובעת ומבלי שזו הביאה כל עדות נוספות או ראיה אחרת לכך שהיו ברכב אביזרים אלה.
לעניין מראות הצד אשר נגנבו לטענת התובעת, לא מן הנמנע כי אלו, אם היו, נגנבו מן הרכב בעת שחנה והמתין במקום השאירה אותו. גם לעניין זה לא הצליחה התובעת להוכיח כי יש למי מן הנתבעים אחריות להעלמותן.
לאור האמור, אני דוחה את תביעת התובעת גם בטענה זו.
 
3. לטענת התובעת כי הרכב ניזוק והיה מעוך מכל צדדיו - מדו"ח הגרירה אשר הוגש על ידי הנתבעים עולה בבירור כי כל המעיכות עליהן מלינה התובעת היו קיימות קודם לגרירה ולאיכסון.
לטענתה כי לא ניתן היה להניע את הרכב לאחר האיחסון - טענה זו נידונה להדחות מעצם העובדה שהרכב, כזכור, "נתקע" ולא נסע, עוד לפני גרירתו.
לאור האמור נדחת תביעת התובעת גם בסעיף זה.
 
ראוי עוד לציין כי התובעת הזניחה את הרכב במשך חודשים ארוכים ולא פעלה בחריצות הראויה כדי לאתרו ולקבלו בחזרה. אין ספק כי יש בכך כדי להעיד על יחסה של התובעת לרכב, יחס של זילזול וחוסר איכפתיות. בנסיבות אלה, גם לו היתה התובעת מצליחה להוכיח כי נגרם לרכב נזק כל שהוא בעת אכסנתו ספק אם הייתי מקבלת את תביעתה.  
לאור כל האמור, אני דוחה את תביעת התובעת.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון