עיקול במשרד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיקול במשרד:

1. בפני בקשה להצהיר כי הפריטים שעוקלו במשרדה של המבקשת ברח' בלפור 49
בת-ים, הינם בבעלות המבקשת בלבד ולא המשיבה 2 (להלן: ה"חייבת").
במהלך הדיונים צורפו מסמכים רבים לתיק כשב"כ המשיבה 1 הסתפק בהצגת טופס העיקול שבוצע - נ1/.

לטענת המבקשת היא נוסדה ב- 1995 כשהחייבת נוסדה ב- 1985 וכל הציוד שייך למבקשת כשצורפו חשבוניות.
לטענת המבקשת, תצהיר מנהלה, חי גאון, לא נסתר כשהמיטלטלין נרכשו מצדדים שלישיים כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחשבוניות שצורפו ובחוזה השכירות בלא שהמשיבה הציגה גירסה מטעמה.

לטענת המשיבה 1, מתדפיסי רשם החברות עולה שכתובת החייבת הינה הכתובת בה בוצע העיקול בעוד שהמבקשת לא רשמה כלל כתובת רשומה שלה ברשם החברות.
לטענת המשיבה 1, מנ1/ עולה שהחייבת מנהלת עסקה בכתובת זו כעולה מתעודת עוסק מורשה של החייבת, כשהמבקשת השתהתה בהגשת הבקשה וכל שצירפה הם חשבוניות מצולמות באופן לא ברור שאמינותן מוטלת בספק, בלא שהציגה את החשבוניות המקוריות למרות שבית המשפט דרש זאת.

לטענת המשיבה 1, קיימת זהות בין בעלי המניות של החייבת לבין חלק מבעלי המניות של המבקשת כשמר עובדיה גאון משמש כמנהל יחיד בחייבת והמבקשת ביחד עם כרמלה גאון, והוא גם השכיר את המשרדים בכתובת בה בוצע העיקול למבקשת, כשהמבקשת נמנעה לצרף תצהיר מטעמו ולא הביאה אותו לעדות.
לטענת המשיבה 1, יש לדחות את הבקשה לאור אי הרמת הנטל המוטל על המבקשת.נ

2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים ובראיות שבתיק ובסיכומי הצדדים, החלטתי לקבל את התובענה בחלקה לגבי הפריטים שהומצאו לגביהם חשבוניות בלבד.

אני קובע שהמבקשת הרימה את נטל הראיה והשכנוע לגבי חלק מהפריטים שצירפה לגביהם את המסמכים כולל חשבוניות, הסכם שכירות ואיסור רו"ח.
אמנם המצהיר מטעם המבקשת לא נחקר כלל ע"י המשיבה 1 מעבר לאישורו לגבי דו"ח העיקול נ1/, אך הוא לא צירף לבקשה את החשבוניות המקוריות התומכות בבקשה והחשבוניות שצירף לא מתייחסות לכל הפריטים.
מהקירבה המשפחתית , זהות בעלי המניות והמנהלים, עולה חשד שיש קשר בין החברות, אך חשד זה לא מספיק במקרה זה כדי לסתור לחלוטין את גירסת המבקשת לגבי הפריטים שהוצגו לגביהם המסמכים.
גם האמור בנ1/ לגבי המצאת תעודת עוסק מורשה של החייבת התלויה במשרד, לא מספיק לדחיית התובענה בהתחשב במסמכים שהוצגו בפני.
במקרה כזה שכתובת החייבת ברשם החברות הינה אותה כתובת, קשר משפחתי בין בעלי המניות ו/או המנהלים של החב', המבקשת והחייבת, הסכם שכירות שמשכיר מר עובדיה גאון את הנכס למבקשת (כשמר גאון מנהל ובעל מניות בחייבת), אי הצגת החשבוניות המקוריות, אי הצגת טופס יא' ואי הצגת חשבוניות לגבי כל הפריטים למרות שמדובר בחברה חדשה יחסית כשגם הרו"ח נתן אישור רק לגבי חלק מהפריטים, יש לנהוג בזהירות ובחשדנות.
מאידך, אי הבאת ראיות ע"י המשיבה והעדר חקירה נגדית ממשית למצהיר מטעם המבקשת בצירוף המסמכים שכן הוצגו כולל החשבוניות והסכם השכירות מביאים לכך שהחלטתי לקבל את הבקשה רק לגבי הפריטים שלגביהם הוצגו החשבוניות והאישורים.

במכלול האיזונים והשיקולים, למרות הספקות, אני מקבל את הבקשה ברובה ונותן בזאת פסק דין המצהיר כי המיטלטלין המצויים במשרדי המבקשת ברח' בלפור 49 בת-ים, כמפורט בדו"ח העיקולי נ1/ המופיעים בנ1/ כפריטים מספר 1 - 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14 ו15- הינם בבעלות המבקשת בלבד ואינם ניתנים לעיקול ע"י המשיבה 1 בגין חובות החייבת - המשיבה מס' 2 בעוד לגבי הפריטים שלגביהם לא הומצאו החשבוניות - פריטים מס' 5 (מזגן חלון) 8 (מזגן מפוצל) 11, (מקרר משרדי) 13 (מערכת טלפונים) 16 (מכונת חישוב) נדחית הבקשה ולגביהם רשאית המשיבה 1 להמשיך בהליכי הוצל"פ בגין חובות החייבת - המשיבה מס' 2.

נוכח התוצאה המעורבת, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון