ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי:מדובר בערעור על החלטת הועדה הרפואית מיום 24.12.03 אשר קבעה למערער 10% נכות לפי פריט 9(1)(ג)(1) ל"תקנות" והפחיתה 5% נכות לפי פריט 9(1)(ג)(1) מותאם, בגין מצב קודם.
המערער לקה בליבו ביום 14.12.99 והארוע הוכר כתאונת עבודה.


ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער 5% נכות לאחר שהפחיתה אחוזי נכות בגין מצב קודם. אחוזי הנכות נקבעו בגין פריט ליקוי 9(1)(ג)(1) אחוזי הנכות נקבעו לאחר קיום שלוש ישיבות, לרבות דיון בהרכב מורחב ביום 1.10.02.נ
המערער הגיש ערר לועדה הרפואית לערעורים שהתכנסה לשתי ישיבות:
בישיבתה מיום 5.2.03 בדקה הועדה את המערער בדיקה קלינית, עיינה במסמכים הרפואיים וקבעה למערער אחוזי נכות זהים לאלו שקבעה הועדה מדרג ראשון, אולם ביקשה, בטרם תיתן החלטה סופית, לקבל חוות דעת של מומחה למחלות ריאה, שיפריד בין מחלת הריאות הכרונית של המערער לבין התופעות בגין ניתוח שהיה קשור לאירוע וכן שתתייחס לחוות הדעת של ד"ר קלמנט כאהן. יש לציין כי בפרוטוקול הועדה נכתב שלאחר קבלת חוות הדעת המבוקשת, תתכנס הועדה ללא נוכחותו של המערער.ב
בישיבתה מיום 24.12.03 הונחה בפני הועדה חוות הדעת של פרופ' ברודרמן. הועדה עיינה בחוות הדעת וקבעה כי המחלה אותה ציין הפרופ' הנ"ל (אמפיזמה קשה), ואשר לדעתו יש לקבוע בגינה 100% נכות, אינה קשורה כלל לאוטם שריר הלב שאירע למערער או לניתוחים שעבר בעקבותיו. לפיכך, קבעה כי מחלת הריאות ממנה סובל המערער אינה קשורה כלל לתאונת העבודה שעבר המערער.ו
טענות המערער:
טעתה הועדה כאשר שללה קשר סיבתי בין מחלת הריאות של המערער לבין הפגיעה מיום 14.2.99 שהוכרה כתאונת עבודה. על פי חוות דעתו של ד"ר ברודרמן מטעם המשיב, למערער 100% בגין מחלת ריאות. המומחה התבקש ליתן חוות דעת על ידי חברי הועדה ולטענת המערער תפקיד המומחה היה בקביעת נכות המערער, לאחר שהוכר כבר הקשר הסיבתי בין המחלה לאירוע, ובאם סבר המומחה, כי אין קשר בין מחלת הריאה הקשה לבין הפגיעה בעבודה, לא היה קובע נכות מקסימלית.נ
לא ברור מדוע לא הזמינה הועדה את המערער לישיבת יום 10.11.03, סעיף (2) לטענות המערער.ב
אחוזי הנכות שפסקה הועדה אינם תואמים את מצבו הרפואי של המערער.ו
טעתה הועדה כאשר לא פרטה בסעיף 18 לפרוטוקול מהם המסמכים הרפואיים שעמדו לרשותה כולל תוצאות בדיקות , חוות דעת וכד'.נ
טעתה הועדה כאשר הפחיתה אחוזי נכות ללא אזכור של מסמך רפואי התומך במסקנתה.ב
טעתה הועדה כאשר לא נתנה ביטוי לתלונות המערער.ו
קיימת סתירה בין המסמכים שהוצגו לועדה לפי האמור בפרוטוקול, לבין ממצאיה ומסקנותיה.נ
הועדה פעלה ופסקה בחוסר אובייקטיביות וגמרה עוול משווע למערער.ב
המשיב טען כי לא חלה טעות משפטית בהחלטת הועדה.ו
על פי הוראת סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995 החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד.נ
מעיון בהחלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 5.2.03 עולה, כי כל המסמכים הרפואיים שעמדו בפניה פורטו בסעיף 18 לפרוטוקול ומתקבל הרושם שבעת כתיבת הערעור עמד בפני המערער רק פרוטוקול הישיבה השניה של הועדה מיום 24.12.03. למען הסר ספק, רק פרוטוקול זה צורף מטעם המערער לכתב טענותיו שהובאו בפני.ב
כן הדגישה הועדה בישיבתה הראשונה מיום 5.2.03, כי לאחר קבלת חוות דעתו של ד"ר ברודרמן תסכם ללא נוכחות המערער. לפיכך, לא מצאתי טעות משפטית בהחלטתה שלא לזמן המערער לסיכום הדיון מיום 24.12.03. מדובר בהחלטה רפואית בשיקול דעת הועדה. לא מצאתי פרוטוקול של ישיבה מיום 10.11.03.ו
הועדה רשמה ממצאי בדיקתה לרבות התייחסות לחוות דעתו של פרופ' לוטן ולממצאי בדיקות אובייקטיביות. הועדה הסבירה ונימקה מדוע פסקה למערער 10% נכות לאור ממצאי בדיקתה ואין ספק, כי ממצאיה תואמים סעיף הליקוי בתקנות ובכל מקרה לא הוכחה סתירה כלשהי בממצאיה למסקנתה המצדיקה התערבות מחמת טעות משפטית.נ
הועדה התיחסה ונימקה מסקנתה לשלילת קשר סיבתי בין מחלת הריאות של המערער לניתוח המעקפים שעבר המערער או לאוטם, תוך שהיא מבססת מסקנתה על ממצאי חוות דעתו של ד"ר ברודרמן מיום 10.11.03 ואין מחלוקת בין כל המומחים לרבות הועדה, כי המערער סובל ממחלת ריאות חמורה המקנה לו 100% נכות (גם לפי חוות דעתו של ד"ר קלמנט) אך נפסק, כי מדובר במחלה שאינה קשורה לתאונה ועל רקע קביעה זו נפסק למערער 0% נכות לפי סעיף ליקוי 5(1)(א) לתקנות. הסעיף הנ"ל אין בו כדי לייצג את אחוזי הנכות בגין המחלה, אלא מדובר בהחלטה רפואית וככל שניתן להסיק מקריאת הסעיף, מדובר בקביעת מצבו הרפואי כחלק מהמצב הרלוונטי לקביעת דרגת הנכות בעקבות האירוע מיום 14.2.99 שהוכר כתאונת עבודה.ב
טיעוני המשיב מקובלים עלי.ו
לפיכך, דין הערעור להידחות.נ
אין צו להוצאות.ב

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.ו
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון