ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

קביעת דרגת נכות, הינה בסמכות של הועדה הרפואית ולא בסמכות בית הדין לעבודה.ב
רק שמוצא בית הדין טעות שבחוק בהחלטת ועדה רפואית לעררים מעמיד הוא בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הועדה טעתה בשאלה שבחוק חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ' המוסד, לד, 213).ו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה:בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לערערים מיום 10/9/03, אשר קבעה למערער 100% נכות קבועה מתאריך 1/1/03.
במסגרת הדיון המוקדם נרשמו טענות הצדדים בערעור. המערער ביקש להשמיע טיעוניו ולסכם טענותיו בכתב, ועל כן התקיים דיון בערעור בפני מותב זה ביום 18/5/04. המערער הגיש סיכום טענותיו והמשיב חזר על טענותיו מהדיון המוקדם מיום 9/3/04.

עניינו של המערער נדון בבית דין זה בפעם השניה. בפעם הראשונה הוגש ערעור כנגד החלטת ועדת העררים בתיק בל 10852/03, ובדיון המוקדם בפני כב' הרשמת פיינשטין בהסכמת הצדדים, הוחזר התיק לועדה על מנת שתבדוק את המערער בתחום האורולוגיה ותקבע את זכותו בנוגע לתחום זה, כן הוועדה התבקשה להתייחס לטענות המערער בנוגע לפסיקת נכות צמיתה.
ביום 22/7/03 דנה הועדה הרפואית (באותו הרכב) שוב בעניינו של המערער. המערער השמיע טענותיו בפני הוועדה והציג בפניה את מכתב עו"ד פרט, רופא אורולוג וביקש כי תקבע לו נכות לצמיתות וכן בהיותו סיעודי.

הועדה קבעה את נכותו האורולוגית של המערער בשיעור 70% לצמיתות. חזרה וקבעה הועדה את אותם אחוזי נכות באשר לנכות הנוירולוגית 50% ולנכות בעיניים 40%. סה"כ נכות לצמיתות 91% מיום 1/1/03.
בשל היות המערער סיעודי, ביקשה הועדה דו"ח רשות לעניין תקנה 16 ומשזה התקבל קבעה הועדה למערער 100% נכות לצמיתה מ- 1/1/03 ביום 10/9/03.טענות המערער
בערעור שהוגש ב- 24/4/03 על החלטת הועדה הקודמת, התבקשה הועדה לקבוע נכות לצמיתה לתקופה קודמת מיום 1/11/01 עד 1/1/03.נ
למרות שהתיק הוחזר לועדה להתייחסות לעניין הנכות הצמיתה, לא קבעה הועדה את הנכות הצמיתה מיום קרות האירוע, אלא מ- 1/1/03.ב
הועדה לא התייחסה לטיעון זה של המערער, ועל כן יש להחזיר את הדיון בעניינו של המערער לועדה אשר תקבע כי הנכות צמיתה מ- 11/1/01, קרות האירוע.
לחלופין, מבקש המערער כי יוחזר עניינו לועדה אשר תפרט את סעיפי הליקוי לגבי תקופת הנכות הזמנית.
טענות המשיב
החלטת הועדה מדרג ראשון שקבעה נכות זמנית היא חלוטה שכן המערער לא ערער עליה ואין סמכות לדון בה במסגרת ערעור זה.
אין קורלציה בין 100% נכות זמנית שקיבל המערער לבין הנכות שנקבעה בועדה האחרונה.
הועדה בעת קביעת הנכות הזמנית משוחררת מלהסתמך בקביעתה על מבחני הנכות.ו
הועדה היתה מוסמכת לפעול רטרואקטיבית בקביעת הנכות הקבועה עד לתאריך של החלטת הועדה הקודמת, היינו עד 12/02.נ
ההלכה

קביעת דרגת נכות, הינה בסמכות של הועדה הרפואית ולא בסמכות בית הדין לעבודה.ב
רק שמוצא בית הדין טעות שבחוק בהחלטת ועדה רפואית לעררים מעמיד הוא בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הועדה טעתה בשאלה שבחוק חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ' המוסד, לד, 213).ובחנתי בעיון את טענות הצדדים, הדין ואת החלטות הועדות הרפואית לעררים, לרבות הועדה אשר קבעה את הנכות הזמנית והגעתי למסקנה כי למצער, עלי לדחות את הערעור מן הטעמים הבאים:
הועדה הרפואית לעררים אשר דנה בשנית בעניינו של המערער, פעלה באופן מפורש ומדוייק עפ"י הסכמות הצדדים שניתן להם תוקף של פס"ד בדקה ושמעה את המערער, במיוחד בעניין נכותו האורולוגית ואף הפנתה אותו לועדת הרשות בשל מצבו הסיעודי, ועל פי מכלול הנתונים שהיו פרוסים בפניה קבעה למערער נכות קבועה מיום סיום הנכות הזמנית שנקבעה לו היינו מ- 1/1/03.נ
לא מצאתי כל טעות משפטית או פגם בהליכי הדיון, הבדיקה וההכרעה בעניינו של המערער אשר פעלה ובדקה במדוייק עפ"י הסכמות הצדדים בפסק הדין.ב
אין לבית הדין סמכות לקבוע דבר באשר להחלטת הועדה שקבעה למערער נכות זמנית ביום 17/2/02, הן בשל העובדה כי המערער כלל לא ערער על החלטה זו לועדת עררים ולא כל שכן לבית הדין בנכות הזמנית, ואף לא לועדת העררים מיום 10/9/03.ו


סוף דבר
הערעור נדחה ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון