עתירה נגד פעולות צה''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עתירה נגד פעולות צה''ל:

השופטת ד' דורנרו
בשתי העתירות שבפנינו, שהוגשו אתמול והיום בעיצומן של פעולות לחימה של צה"ל המתנהלות בשטחי הרשות הפלסטינית במסגרת מבצע "חומת מגן", נטען – תוך התייחסות לכמה אירועים קונקרטיים – כנגד ירי של כוחות צה"ל על צוותים רפואיים של ארגוני "הצלב האדום" ו"הסהר האדום" הפועלים באמצעות אמבולנסים ובבתי חולים. כן נטען בעתירות כנגד מניעת פינוים של פצועים וחולים לבתי חולים לצורך קבלת טיפול רפואי, וכנגד מניעת פינוי גופות הרוגים לבתי חולים ומשם לקבורה על-ידי משפחותיהם. לבסוף טענו העותרים כנגד אי-אספקת ציוד רפואי לבתי החולים הנצורים. לטענת העותרים, פעולות אלו של צה"ל בשטחי הרשות הפלסטינית מתבצעות תוך הפרת כללי המשפט הבינלאומי.
בתשובתה לעתירות הסבירה המדינה, כי לנוכח הזמן הקצר שעמד לרשותה, ובייחוד נוכח פעולות הלחימה המתנהלות בעוד העתירות מתבררות בפנינו, לא היה ניתן לבדוק את הטענות המתייחסות לאירועים הקונקרטיים שהוזכרו על-ידי העותרים. לגוף העניין הסכימה המדינה כי המצב האובייקטיבי בכל הנוגע לטיפול בחולים, בפצועים ובגופות הרוגים אינו קל. אלא שלטענת המדינה, הדבר נובע מן הלחימה עצמה, שבמהלכה נתברר כי בכמה אירועים הועברו חומרי נפץ באמבולנסים, ומחבלים מבוקשים מצאו מחסה בבתי חולים. עם זאת הטעימה המדינה, כי צה"ל רואה את עצמו מחויב לקיים את כללי המשפט ההומניטרי לא רק מן הטעם שכללים אלו מתחייבים מן המשפט הבינלאומי, אלא גם כמתחייב מבחינה מוסרית, ואף מטעמים תועלתניים. המדינה הודיעה כי לכוחות הלוחמים ניתנו הנחיות לפעול בהתאם לכללים אלו, וכי צה"ל אף מקדיש כוחות ואמצעים רבים לתיאום ולמתן סיוע הומניטרי באזורי הקרבות.
באין אפשרות להתייחס לאירועים הספציפיים המוזכרים בעתירות, שעל פניהם נראים קשים, רואים אנו להדגיש כי כוחותינו הלוחמים מחויבים לקיים את הכללים ההומניטריים הנוגעים לטיפול בפצועים, בחולים ובגופות הרוגים. השימוש לרעה
שנעשה בצוותים רפואיים בבתי חולים ובאמבולנסים מחייב את צה"ל לפעול למניעת פעילות כזאת, אך כשלעצמו אינו מתיר הפרה גורפת של הכללים ההומניטריים. ואכן, זוהי גם עמדתה המוצהרת של המדינה. עמדה זו מתבקשת לא רק מן המשפט הבינלאומי, שעליו מסתמכים העותרים, אלא גם מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
מחויבות זו של כוחותינו, על ביסוסה המשפטי והמוסרי – ולדברי המדינה אף התועלתני – יש לחזור ולהציגה בפני הכוחות הלוחמים עד לדרג של החייל הבודד בשטח תוך מתן הנחיות קונקרטיות שימנעו, ככל הניתן אף במצבים קשים, פעילות שאינה מתיישבת עם כללי הסיוע ההומניטרי.
הסעד שהתבקש בעתירות היה חיוב המדינה במתן הסבר. משניתן ההסבר שבגדרו הובהר כי חיילי צה"ל הונחו לפעול על-פי הכללים ההומניטריים, וכי הם אף פועלים כך, הרי שיש לדחות את העתירות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התחזות במחסום צה''ל

 2. סמכות צה''ל להחרים בית

 3. פציעה מירי חייל צה''ל

 4. עתירה נגד פעולות צה''ל

 5. ביטוח פנסיה לעובדי צה''ל

 6. יריה ברגל של חיילי צה''ל

 7. פינוי אשפה מבסיסי צה''ל

 8. הרשעה בירי על חיילי צה''ל

 9. מכרז הובלת דלק עבור צה''ל

 10. ירי חיילי צה''ל לתוך דירה

 11. תאונת דרכים אזרח עובד צה''ל

 12. תביעה בגין רשלנות חיילי צה''ל

 13. סיוע ליתומי צה''ל מביטוח לאומי

 14. פיצויים על תפיסת בית על ידי צה"ל

 15. נוהל פתיחה באש צה''ל במעצר חשוד

 16. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל

 17. הודעה בכתב לפי תביעת רשלנות צה''ל

 18. תביעה בגין פיצוץ בניין ע''י צה''ל

 19. מחסום צה''ל ללא היתר ליד בית מגורים

 20. מוות מאש צה''ל של תושב מחנה פליטים

 21. נזקי רכוש בגין פיצוץ יזום של צה''ל

 22. תביעת פיצויים על אלימות חיילי צה''ל

 23. פיצוי על נזק שנגרם ע''י דחפור צה''ל

 24. כאבי גב של אזרח עובד צה"ל כתאונת עבודה

 25. פיצויים ממדינת ישראל על ירי חייל צה''ל

 26. דין משמעתי בגין שינוי פרטים במחשב צה''ל

 27. מוות כתוצאה מירי חילופי אש עם כוחות צה''ל

 28. התיישנות תביעת נזיקין בגין פעולות כוחות צה''ל

 29. הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

 30. האם פגיעה ב"עובר אורח" בפעילות צה"ל מהווה רשלנות ?

 31. פלסטינית נהרגה מירי חיילי צה''ל - תביעה נגד המדינה

 32. הכרה בתאונת עבודה במהלך ניסוי של צה"ל בביטוח לאומי ?

 33. עיכוב שחרור משירות קבע בגלל צמצום הכוחות הסדירים בצה"ל

 34. פיצויים בגין נזקים עקב פגיעות מירי של כוחות צה"ל במבצע חומת מגן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון