פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

להערכת הוועדה סובלת המערערת מפיברומיאלגיה אשר הסימפטומים הקליניים שלה חופפים לסימפטומי תסמונת העייפות הכרונית (C.F.S).נ
בגין אותו ליקוי יישמה הוועדה את סעיף 35(1)(ד)למבחנים, המקנה 30% נכות.ב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי:

השופט יגאל פליטמן

1. לפנינו ערעור לאחר נתינת רשות (ברע 1541/02) על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אפרת לקסר; בל 2405/01), בו נדחה ערעור שהגישה המערערת על החלטת הועדה הרפואית לעררים בנכות כללית, מיום 15.3.01 (להלן - הוועדה).


2. רשות הערעור ניתנה לגבי השאלה - "מדוע נוכח המסמכים הרפואיים שהומצאו לוועדה בדבר תפקוד המבקשת, לרבות דבריה של ד"ר ויסברג לוועדה, היא מצאה אל נכון ליישם דווקא את סעיף 35(1)(ד) למבחני הנכות".נ

3. בדיון קדם הערעור בקשו הצדדים להכתיב לפרוטוקול טענותיהם שירשמו ויחשבו לסיכומים בכתב מטעמם, וכי פסק הדין ינתן על ידי המותב על סמך זאת, וכל חומר התיק.ב

4. בא כח המערערת טען להעדר התייחסות נאותה של הוועדה למצבה הקשה של המערערת, כעולה מן החומר שהוגש לה; ואילו באת כח המוסד טענה, כי הוועדה התרשמה שמצבה של המערערת מצדיק יישום הסעיף במבחנים אשר יושם על ידה.ו

5. אשר לדעתנו -

א. להערכת הוועדה סובלת המערערת מפיברומיאלגיה אשר הסימפטומים הקליניים שלה חופפים לסימפטומי תסמונת העייפות הכרונית (C.F.S).נ
בגין אותו ליקוי יישמה הוועדה את סעיף 35(1)(ד)למבחנים, המקנה 30% נכות.ב

ב. דרגת הנכות בסעיף 35 למבחנים, נקבעת על פי מידת ההשפעה של הפגימה על כושר הפעולה הכללי או על התנועות.ו

ג. בסעיף 35(1)(ד) למבחנים מדובר במקרה בו "ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה נכרת בתנועות", ואילו השפעה קשה על כושר הפעולה הכללי, מקנה 50% נכות, על פי סעיף 35(1)(ה) למבחנים.נ

ד. בנסיבות המקרה שלפנינו עולה לכאורה מתלונות המערערת בפני הוועדה ומדבריה של ד"ר ויסברג - כי מצבה של המערערת חמור יותר מכפי שקבעה הוועדה. האמור נסמך אף על מכתב ד"ר ויסברג מיום 12.12.01 ומכתב ד"ר רהב מיום 9.2.01.ב

ה. שאלת הטעות המשפטית שנפלה בהחלטת הוועדה, כוללת גם את שאלת בחינת התאמת הסעיף שיושם על ידה, למצב הרפואי העולה מן המסמכים שהומצאו לה.ו

בנסיבות המקרה - קיים חוסר התאמה כאמור, המחייב התייחסות מנומקת של הוועדה.נ


ו. משכך הם הדברים, מוחזר בזאת עניינה של המערערת לוועדה אשר תשקול מחדש את דרגת נכותה על פי סעיף 35 למבחנים, בהתאם למצבה ולאור כלל המסמכים שהומצאו לה, לרבות על פי האמור לעיל. על הוועדה לנמק החלטתה.ב

6. סוף דבר - הערעור מתקבל כאמור.ו

תוך 30 יום מהיום בו יומצא לו פסק הדין, ישלם המוסד למערערת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון