פיטורי עוזרת בית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי עוזרת בית:

1. זוהי תביעתה של גב' X (להלן- "התובעת"), לתשלום הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים,דמי הבראה ופדיון חופשה שנתית, ממעבידיה לשעבר בני הזוג X (להלן- "הנתבעים").

2. בכתב התביעה טענה התובעת, כי עבדה אצל הנתבעים בעבודות ניקיון הבית, החל מחודש 4/1994 ועד לפיטוריה ללא הודעה מוקדמת בחודש 4/2007 סה"כ 13 שנים. לגרסתה:בין השנים 1994-2004 עבדה בהיקף משרה של פעם בשבוע כ-4 שעות בכל פעם, ובין השנים 2005-2007 עבדה פעם בשבועיים כ-4 שעות בכל פעם ושולם לה 120₪ לשבוע. לטענתה בכל תקופת עבודתה לא שולמו לה דמי הבראה וחופשה,לפיכך לטענתה היא זכאית לתמורת הודעה מוקדמת לפיטורים סך של 258 ₪ ,פדיון חופשה שנתית בגין 3 שנות עבודה אחרונות לסך של 1,956 ₪ (16.3 ימים), דמי הבראה בסך 265 ₪ עבור השנתיים האחרונות לעבודתה ופיצויי פיטורים בסך 5,934 ₪ .

3. מנגד טענו הנתבעים כי, התובעת עבדה אצלם עד חודש יולי 2002 ועד בכלל ולא כפי שנטען על ידה.לפיכך, לטענתם,היות והתביעה הוגשה בחלוף למעלה מ-7 שנים מיום הפסקת עבודתה אצלם, כל עילות התביעה התיישנו ומטרתה של התביעה, עשיית עושר ולא במשפט. לגרסתם: בשנה הראשונה לעבודתה עבדה פעם בשבוע ולאחר מכן עבדה פעמיים בשבוע ובשנה האחרונה עבדה פעם בשלושה שבועות ושולם לה 120 ₪ לשבוע. עבודתה בוצעה תמיד בימי שישי ובסה"כ עבדה כ-3.5 שעות בכל פעם .
עוד נטען על ידם, כי התובעת לא פוטרה אלא הפסיקה את עבודתה מרצונה החופשי, ולכן היא לא זכאית לחלף הודעה מוקדמת ולפיצויי פיטורים. ובכל מקרה, אין היא זכאית לתשלום כלשהו בשל טענת התיישנות.


הכרעה 
4. בכתב התביעה טענה התובעת,כי תקופת עבודתה אצל הנתבעים היה מ-4/1994 ועד 4/2007, בסה"כ 13 שנים. ואילו הנתבעים,לא חלקו על מועד התחלת העבודה בשנת 1994,אולם טענו שהתובעת הפסיקה את עבודתה מרצונה החופשי, כבר בחודש יולי 2002 ולא בשנת 2007. ו
 
5. נקדים ונאמר, כי לאחר ששמענו והתרשמנו, מעדויותיהם של התובעת ואחותה כמו גם עדותו של הנתבע 1, החלטנו לקבל את התביעה,מהטעמים הבאים;

6. בעדותה חזרה התובעת על גרסתה והוסיפה והבהירה כי החלה לעבוד אצל הנתבעים בפסח 1994 ועד פסח 2007. התובעת נשאלה: מה קרה בחודשים או בשבועות שלפני חודש אפריל 2007 (עמ' 4 שורה 11 לפ'), והתובעת העידה:
"אבי היה מתקשר אלי ואני הייתי מגיעה אליהם בהתאם להתקשרות,היה חג פסח כמה שזכור לי היה ב-9.3.07 ,הוא התקשר אלי ואמר לי ששרה מאוד חולה,מצאו אצלה סכרת,ואין לו עכשיו מצב לגבי ניקיון ואין לו אפשרות שהוא יצטרך הוא יתקשר אבל המתנה לפסח 100 ₪ אקבל"
ש. ומה קרה אחר כך?
ת. אני חיכתי לצלצול שלו,עברו שבועיים,התקשרתי אליו כדי לברר מה מצב הגברת כי הייתי ממש משפחה שלהם,רציתי לברר איך היא מרגישה,לא דברתי בכלל על עבודה,הוא אמר לי לא לדאוג והוא יתקשר אלי כשיצטרכו אותי.
עוד פעם התקשרתי בחודש מאי ואמרתי שנשאר לי מפתח של הבית שלהם ומה לעשות איתו,הוא אמר לי לבוא ולזרוק את המפתח לתיבת הדואר,..."

התובעת הכחישה את הטענה כי סיימה את עבודתה אצל הנתבעים ב-2002, ועל מנת לחזק ולבסס את גרסתה לפיה, גם לאחר שנת 2002 ,המשיכה לעבוד אצל הנתבעים ולמעשה לא נותק הקשר בשנים הללו עם הנתבעים, ציינה התובעת במסגרת עדותה אירועים שונים שקרו במהלך השנים לאחר שנת 2002, (עמ' 6 משורה 15 לפ') .

מעבר לכך שעדותה לא נסתרה על ידי הנתבעים, התרשמנו מדבריה של התובעת שנאמרו בכנות, והיא הותירה עלינו רושם מהימן, עדותה הייתה סדורה וגרסתה אף קבלה תמיכה בעדותה של אחותה העדה מטעמה,שאף היא הייתה מהימנה, והותירה רושם כי תארה נכוחה את הדברים כפי שזכרה.

7. לעומת זאת, הנתבע 1 העיד כי בשנת 1994 אשתו -הנתבעת2, דווחה למוסד לביטוח לאומי על העסקת התובעת בביתה. לגרסתו, לאחר שקיבל את כתב התביעה דנן, הוא פנה למוסד לביטוח הלאומי,ובקש לקבל את הדו"ח של התובעת שעבדה אצלם, ונאמר לו כי "אין להם את התיק" (עמ' 12 משורה 19 לפ') . אולם, התובעת הציגה דו"ח שנמסר לה על ידי המוסד לביטוח לאומי הנושא תאריך 18.6.2009 (ראה: ת/1), עם שמות המעסיקים שלה מ- 8/1994 ועד 10/2007. עיון בדו"ח מגלה, כי התובעת לא דווחה על ידי הנתבעים כמי שהועסקה על ידם. והנתבע1, לא נתן כל הסבר להיעדר דווח על העסקת התובעת, למוסד לביטוח לאומי, למרות שטען כי אשתו דיווחה על העסקתה בשנת 1994.
יתרה מזאת,אשתו של הנתבע 1, שהיא הנתבעת 2, נכחה באולם ונמנעה מלהעיד. כידוע, אי-הבאת עד שהיה עשוי לשפוך אור על הפרשה הנידונה, מחזקת את משקלה ומהימנותה של גרסת היריב, במיוחד כאשר מדובר בנתבעת שהיא בעלת דין, שיכלה למסור את גרסתה כנגד גרסת התובעת,והיא מצאה לנכון שלא לעשות כן מבלי שניתן הסבר סביר לכך. ניתן להסיק שאילו הייתה הנתבעת 2 מעידה, עדותה הייתה פועלת נגדה ולכן הימנעות זו כשלעצמה פועלת לרעת הנתבעים.

8. בכל הנוגע לנסיבות הפסקת עבודתה,בכתב התביעה עובר לעדותה,דבקה התובעת בגרסה,לפיה, עבודתה הופסקה בחודש 4/2007 לאחר הניקיון לפסח. ואילו הנתבעים טענו בכתב ההגנה, כי התובעת עזבה את עבודתה מרצונה החופשי. בעדותו העלה הנתבע1 שתי גרסאות לניתוק הקשר עם התובעת, בתחילה טען כי התובעת ניתקה את הקשר לאחר שיפוצים שעשו בביתם,ולאחר מכן טען שהקשר נותק עימה לאחר שאשתו חלתה והוא היה עסוק בטיפול באשתו. במסגרת חקירה ראשית, העיד כי לאחר שסיים שיפוץ בביתו בחודש 5/02 , נקתה את הבית, עוזרת אשר נשלחה על ידי אמא של אשתו (חמותו), ולאחר מכן "התובעת עבדה עוד פעם או פעמיים ובזה נגמר הסיפור" (עמ' 11 שורה 17 לפ').
ש. התובעת טוענת שפיטרת אותה?
ת. לא נכון.
ש. מה נכון?
ת. בכנות ובגלוי,נותק הקשר,אשתי באמת חלתה בסכרת באותה תקופה בערך בשנת 2002 לא זוכר במדוייק.והראש שלי היה נתון בסיפור הזה,הקשר נותק וזהו"

עדות הנתבע1 מדברת בעד עצמה. הנתבע לא חזר על הטענה שהועלתה בכתב ההגנה, לפיה, התובעת עזבה את העבודה מרצונה, אלא נטען כי "נותק הקשר", אמר הנתבע1 ולא פירש. לאחר מכן, העיד כי הקשר נותק בשל כך שראשו היה טרוד בטיפול באשתו שחלתה בסכרת. כלומר, התובעת לא נקראה להגיע לעבודה,ולמעשה הקשר נותק ביוזמת הנתבעים. בין אם הקשר נותק עם התובעת לאחר השיפוץ , או שנותק הקשר בשל מחלתה של הנתבעת2, כך או כך, עבודתה של התובעת הופסקה ביוזמת הנתבעים ולכן יש בכך משום פיטורים מהעבודה על כל המשתמע מכך.

9. לטענת התובעת בכתב התביעה ובעדותה, בין השנים 1994-2004, עבדה פעם בשבוע 4 שעות שבועיות,ובין השנים 2005-2007, עבדה פעם בשבועיים 4 שעות שבועיות.
לעומת זאת, הנתבעים העלו מספר גרסאות סותרות. בכתב ההגנה נטען,כי בשנה הראשונה עבדה התובעת פעם בשבוע,לאחר מכן החלה לעבוד פעמיים בשבוע,ובשנה האחרונה עבדה פעם בשלושה שבועות.

בפתח הדיון ב-4.11.10 בקש ב"כ הנתבעים "לתקן טעות הדפסה" בכתב ההגנה אשר הוגש לבית הדין ב-12.10.09, ובקש לרשום שלאחר שנה החלה התובעת לעבוד פעם בשבועיים ולא פעמיים בשבוע כפי שנרשם. בית הדין דחה את הבקשה לאחר ששמע את תגובת ב"כ התובעת לבקשה, וקבע בהחלטתו, כי המדובר בבקשה לשינוי עניין עובדתי אשר מצריך הגשת בקשה מפורטת בצירוף תצהיר כדין. בהמשך הדיון ולאחר ששמענו את עדותו של הנתבע1, הגענו למסקנה שבכל מקרה, אין לקבל את טענת הנתבעים בהקשר זה, שכן עולה מהפרוטוקול כי גרסת הנתבעים בעניין זה עמומה ולא עקבית, שכן במסגרת עדותו טען הנתבע1, כי בשנה האחרונה עבדה התובעת "אולי פעם בחודש" (עמ' 11 שורה 6 לפ'),ולא כפי שנטען בכתב ההגנה, או בבקשה לתיקון בפתח הדיון. ובהמשך נשאל העד: "אתה אומר שאחרי השנה הראשונה היא עבדה פעם בחודש,למה כתוב בכתב ההגנה שהיא עבדה פעם בשבועיים או שלושה שבועות"? והנתבע1 השיב: "אני לא זוכר אני מתנצל". משכך, מתקבלת גרסת התובעת שהייתה סדורה ועקבית וללא סתירות גם לעניין היקף משרתה אצל הנתבעים.

10. אין מחלוקת שהתובעת החלה לעבוד אצל הנתבעים ב-4/1994. כאמור לעיל, מהימנה עלינו גרסת התובעת ואנו מקבלים את טענתה, כי עבודתה אצל הנתבעים הסתיימה ביוזמת הנתבעים ב4/2007,ומבלי שניתנה לה הודעה מוקדמת. לפיכך, אנו קובעים כי התובעת זכאית לפיצויי פיטורים ודמי הודעה.יצויין כי הנתבעים לא חלקו על הסכומים שנתבעו אלא על עצם הזכאות, לפיכך,אנו קובעים שהנתבעים ישלמו לתובעת סך של 5,938 ₪ בגין פיצויי פיטורים ,וסך של 258 ₪ בגין דמי הודעה מוקדמת.

11. מתקבלת טענת ההתיישנות שהעלו הנתבעים כנגד התביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים, בהתאם להוראות סעיפים 17א ו- 20(ד) לחוק הגנת השכר התשי"ח -1958, הקובע כי, הזכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית הדין,תוך שנה מהיום שבו רואים את הפיצויי פיטורים כמולנים.

11. אין מחלוקת שהנתבעים לא שילמו לתובעת דמי חופשה שנתית בגין כל תקופת עבודתה. באשר לטענת ההתיישנות שהועלתה על ידי הנתבעים, הרי שבכפוף לסעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התובעת זכאית בגדר תקופת ההתיישנות לפדיון חופשה, בגין 3 שנות העבודה שקדמו להגשת התביעה (22.9.09). כלומר, התובעת זכאית לפדיון חופשה, בגין השנה האחרונה לעבודתה בעבור חודשים 9/06 עד 4/07 . על פי חישובים אותם ערכה התובעת,עליהם לא חלקו הנתבעים, היא זכאית ל 5.43 ימי חופשה בעבור השנה האחרונה לעבודתה במכפלת 120 ₪ שכר יומי. לפיכך זכאית התובעת לסך של 652 ₪, בגין פדיון חופשה, נכון למועד סיום העסקתה.

 12. אין כל מחלוקת על כך,שהנתבעים לא שילמו לתובעת דמי הבראה,להם הייתה זכאית במהלך כל תקופת עבודתה אצלם. צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה, קובע, כי הזכאות לתשלום דמי הבראה לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד הינה לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה. הנתבעים לא חלקו על סכום התביעה, אלא על עצם הזכאות. לפיכך, התובעת זכאית לסך של 265 ₪ כפי שתבעה.


13. לסיכום:
מכל האמור לעיל במצטבר, אנו קובעים שהנתבעים ביחד או לחוד,ישלמו לתובעת את הסכומים המפורטים להלן:
א. פיצוי פיטורים בסך של 5,938 ₪ .
ב. דמי הודעה מוקדמת בסך של 258 ₪ .
ג. פדיון חופשה בסך של 652 ₪
ד. דמי הבראה בסך של 265₪


14. הסכומים האמורים ישולמו לתובעת תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 1.5.2007 ועד מועד התשלום בפועל.

15. כמו כן, הנתבעים ישלמו לתובעת ,יחד ולחוד,הוצאות , בסך של 3000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

16. לצדדים הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה, וזאת תוך 15 יום מקבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון