פיצוי על אי יכולת להשתמש בכרטיס אשראי בחו''ל

להפתעת התובע ,בניגוד למצג שהוצג בפניו ע"י עובדי הבנק, כרטיס האמריקאן אקספרס אינו מקובל בבנקים בברזיל ומספר המקומות בהם ניתן לעשות שימוש בכרטיס הינו קטן ביותר ביחס לגודלה של ברזיל.

 קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על אי יכולת להשתמש בכרטיס אשראי בחו''ל:

1. התובע הגיש תביעה כנגד בנק הפועלים בע"מ (להלן "הבנק") וכנגד פועלים אמריקאן אקספרס בע"מ (להלן: "אמריקאן").

לטענת התובע, הוא החזיק בחשבון עו"ש בבנק וכן בכרטיס "מאסטר קארד", (להלן: "כרטיס המאסטר קארד") שהונפק ע"י אמריקאן.
ב 
לקראת נסיעתו לברזיל הנפיקה לו אמריקאן כרטיס "אמריקאן אקספרס" (להלן: "כרטיס האמריקאן") וזאת כגיבוי לתקופת שהותו בברזיל. הכרטיס הונפק לתובע לאחר שמסר לעובדי הבנק כי בכוונתו לנסוע לברזיל והובטח לו כי הכרטיס נפוץ ומקובל בכל הבנקים בברזיל.
ו 
ביום 1.1.01 יצא התובע מהארץ בדרכו לברזיל והתכוון לשהות בה לפחות 6 חודשים, תוך שהוא מתכוון לעשות שימוש בשני כרטיסי האשראי שיאפשרו את שהותו הארוכה.
נ 
ביום 5.1.01 נגנב מהתובע כרטיס המאסטר קארד שהיה ברשותו ועל כן כל שנותר לו היה לסמוך על כרטיס האמריקן. להפתעת התובע , בניגוד למצג שהוצג בפניו ע"י עובדי הבנק, כרטיס האמריקאן אינו מקובל בבנקים בברזיל ומספר המקומות בהם ניתן לעשות שימוש בכרטיס הינו קטן ביותר ביחס לגודלה של ברזיל.
ב 
התובע לא קיבל מהנתבעות רשימת הסניפים והמקומות בהם ניתן לעשות שימוש בכרטיס האמריקאן ו/או למשוך כסף באמצעותו.
ו 
התובע פנה לבנק בבקשה לסייע לו וזה ,לצרכי יעילות, הפנה אותו ישירות לאמריקאן. נציג אמריקאן אמר לתובע כי כרטיס האמריקאן אינו מקובל במרבית המקומות בברזיל ועל כן הוצע להנפיק לו ולשלוח לו, בתוך 3 ימים, כרטיס ויזה (להלן: " כרטיס הויזה") ובגין כך נאלץ התובע לשלם 150 $. בסופו של דבר הגיע לידיו כרטיס הויזה רק לאחר 45 ימים. כל אותה העת נאלץ התובע להיות תלוי בנדיבותם של אחרים אותם פגש בברזיל. כן הוסיף וטען התובע כי גם כרטיס המסטר קארד"... אינו עובד כל כך טוב בברזיל...".
נ 
התובע תבע מהנתבעות סך כולל של 16,450 ₪ וזאת בגין שיחות טלפון לישראל להסדרת כרטיס הויזה החלופי ופתרון הבעיה, נסיעות רבות ומיותרות לבנקים בברזיל, עוגמת נפגש ואגרת בית משפט.
ב 
עד כאן גרסת התובע בכתב תביעתו.
ו 
2. הבנק, בכתב הגנתו, הכחיש כי ידע שהתובע נוסע לברזיל וטען כי כרטיס האמריקאן מכובד במקומות רבים ברחבי ברזיל. בתמיכה לטענתו צירף הבנק רשימת מוקדי אמריקאן אקספרס בברזיל – אותה רשימה אשר התובע טען כי לא קיבלה לידיו.
 
ביום 8.1.01 התקשר התובע לבנק ודיווח על אובדן כרטיס המאסטר קארד ועל אי יכולתו לעשות שימוש בכרטיס האמריקאן. התובע הופנה אל אמריקאן על מנת שהיא זו שתטפל בפנייתו. באותה הזדמנות סוכם עם התובע כי יוזמן בעבורו כרטיס הויזה, ביצוע הזמנת כרטיס הויזה התעכב עד אשר התובע נתן הסכמתו לתשלום על סך 150 $.
נ 
ביום 14.1.01 הונפק לתובע, על פי בקשתו, כרטיס הויזה .
ב 
הבנק הכחיש את טענותיו של התובע בכל הנוגע למחדלים המיוחסים לו. כן נטען על ידי הבנק כי התובע לא הציג כל ראייה להוכחת טענותיו ולפיהן לא יכול היה לעשות שימוש בכרטיס שהיה ברשותו.
ו 
עד כאן, בקצרה, טענות הבנק.
 
3. אמריקאן טענה כי התובע פנה אליה לראשונה ביום 13.1.01 ודיווח כי כרטיס האמריקאן אינו ניתן לשימוש ובאשר לכרטיס המאסטר קארד טען כי איבדו. אמריקאן, לפנים משורת הדין, הציעה לתובע לסייע לו לקבל את כרטיס הויזה וזאת בעלות של 150 $. אמריקאן הוסיפה וטענה כי כרטיס הויזה אינה מונפק על ידה והיא עשתה, ככל שביכולתה ולפנים משורת הדין, על מנת לגרום להנפקת כרטיס הויזה שיוכל לשמש את התובע.
 
אמריקאן טענה כי פנייה ראשונה אליה בעניין הנ"ל נעשתה מטעם הבנק ביום 8.1.01 והיא לא נתבקשה לנקוט בפעולה כלשהיא.
 
אמריקאן הוסיפה וטענה כי היא לא הציגה בפני התובע כל מצג באשר לשימוש שניתן לעשות בכרטיס האמריקאן שכן לא היה לה כל קשר עם התובע, טרם נסיעתו לברזיל, וכל הקשר היה בין התובע לבנק בלבד.
נ 
אמריקאן הוסיפה וטענה כי כרטיס הויזה נשלח בתחילה לכתובת שגוייה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי התובע, ולאחר בירור עמו תואם משלוח כרטיס הויזה ליום 18.1.01. עקב השיהוי בקבלת הכרטיס הועבר לתובע סך במזומן של 1,000 $. אמריקאן הוסיפה וטענה כי לו היה נמסר לה, קודם לכן, כי התובע זקוק לכסף, היא היתה דואגת להעביר לו , קודם לכן,סכומי כסף נוספים.
ב 
בסופו של דבר, ביום 29.1.01 הגיע כרטיס הויזה לסניף הדואר הקרוב למקום הימצאו של התובע אולם רק ביום 5.2.01 התקשר התובע עם מרכז ויזה העולמית ודיווח כי קיבל לידיו את כרטיס הויזה. כרטיס הויזה הגיע לידי התובע לאחר 22 ימים.
ו 
אמריקאן הוסיפה וטענה כי היה על התובע , לפני צאתו מהארץ, להצטייד ברשימת המקומות בהם ניתן למשוך כספים באמצעות הכרטיס ואם לא דאג לעשות כן, מבעוד מועד, אין לו אלא להלין על עצמו.
נ 
4. מטעם התובע העידו התובע בעצמו וכן מטייל נוסף – מר דורון כהנא, אשר פגש את התובע בברזיל.
 
התובע מחה, נמרצות, בעדותו בפני על התנהגותן של הנתבעות. התובע טען כי לו היה נמסר לו כי יש באפשרותו לקבל לידיו סכום כסף במזומן – הוא היה מבקש לבצע את ההעברה הכספית עוד קודם לכן ,מה גם שהיתה יתרת מזומנים מספקת בחשבונו בבנק.
ב 
התובע טען כי מספר המקומות בהם ניתן למשוך כספים בברזיל הינו מועט מאוד ביחס לגודלה של המדינה.
ו 
5. לאחר ששקלתי את הראיות וטענות הצדדים הגעתי למסקנות כדלקמן:
 
אני מניח כי התובע לא מצא לנכון לדקדק , בעת הזמנת כרטיס האמריקאן, עד כמה הוא אכן שימושי בברזיל שכן היה בידיו כרטיס המאסטר קארד. אני מגיע למסקנה זו גם על סמך דברי התובע ולפיהם הוא ברר עם נוסעים אחרים אלו כרטיסי אשראי טובים לשימוש בברזיל ונמסר לו כי כרטיסי ויזה ומסטאר קארד . יחד עם זאת, נראה כי התובע סמך על נציגי הבנק, ( אשר לא סתרו את עדותו בענין זה), כי הוא יכול לעשות שימוש בכרטיס האמריקאן ועל כן לא בחר בכרטיס הויזה כגיבוי.
נ 
לו כרטיס המאסטר קארד לא היה אובד לתובע הוא לא היה התובע נקלע לסיטואציה זו, ועל כן יש להביא בחשבון את אחריותו של התובע להשתלשלות העניינים.
 
6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנות כדלקמן:
 
א. לא נסתרה טענת התובע על ידי הבנק, כי לא קיבל לידיו את רשימת המקומות בהם, יכול לעשות שימוש באמריקאן אקספרס, אולם גם באם היתה נמסרת בידיו רשימה שכזו, הרי שבפועל לא יכול היה לעשות שימוש בכרטיס זה בשל מקום הימצאו.
ב 
ב. התובע סמך על חבריו ועל עובדי הבנק ולפיהם כרטיס האמריקאן אקספרס ניתן לשימוש בברזיל ומשכוונתו היתה להשתמש בו כגיבוי , לא מצא לנכון להיערך עם כרטיס אחר.
 
ג. לא הוכח בפני , כי התובע ביקש העברת כספים לחו"ל, בטרם הועבר אליו הסך 1,000 $.
ו 
ד. התובע הזמין באמצעות אמריקאן את כרטיס הויזה ונאלץ בלית ברירה לשלם 150$, מתוך הנחה כי הכרטיס יגיע לידיו בתוך מספר ימים. לא נטען בפני, כי נמסר לתובע כי צפויים עיכובים בקבלת כרטיס הויזה. מהנימוקים שפורטו בפני על ידי אמריקאן. לעניות דעתי, הגעת כרטיס הויזה נעשתה, בנסיבות העניין, לאחר זמן ארוך מהמובטח והאחריות על כך מוטלת על אמריקאן והתובע כאחד מהנימוקים שפורטו לעיל.
 
ה. שוכנעתי כי התובע היה נתון בלחץ רב בעת שהותו בברזיל עד אשר קיבל לידיו את כרטיס הויזה ואני מעריך את עגמת הנפש שנגרמה לו ואת אובדן ההנאה מהטיול ב – 3,000 ₪, כשבסכום זה נכלל גם פיצוי בגין ההוצאות שנגרמו לתובע. סכום זה נקבע לאחר שהבאתי בחשבון את העובדה, שהתובע הוא שגרם , בסופו של דבר, לתחילתה של "סאגה" זו ואת אחריותם המשותפת של הצדדים לעיכוב בקבלת כרטיס הויזה.
 
אמריקאן לבדה תישא בתשלום הסך הנ"ל ואין מקום לחייב את הבנק בגין כך.
 
ו. לא שוכנעתי כי טיולו של התובע התקצר, עקב פוג תוקפו של כרטיס הויזה, שכן לא נטען כי התובע ניסה לפעול להארכת תוקף הכרטיס וכי הדבר לא עלה בידיו.
 
7. סיכום
אשר על כן, התביעה נגד בנק הפועלים בע"מ נדחית ללא צו להוצאות.
 
אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת מס' 2 פועלים אמריקאן אקספרס בע"מ לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום 05.08.02 ועד התשלום המלא בפועל והוצאות משפט לרבות אגרה בסך כולל של 500 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
 
רשות ערעור תוך 15 יום לביהמ"ש המחוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין אשראי

 2. קבלת אשראי מהבנק

 3. מידע על עסקת אשראי

 4. מה זה אשראי דוקומנטרי

 5. מכתב אשראי דוקומנטרי

 6. שימוש בכרטיס אשראי שנמצא

 7. ביטול זיכוי מחברת האשראי

 8. ביטול עסקת אשראי לא חוקית

 9. עונש על הונאת כרטיסי אשראי

 10. הודעה על ביטול מסגרת אשראי

 11. מעצר על גניבת כרטיס אשראי

 12. מכירת מניות משועבדות לאשראי

 13. אשראי למסחר במט''ח באינטרנט

 14. עצירת תשלומים בכרטיס אשראי

 15. אשראי מהבנק לחברה מוגבלת במניות

 16. החזר כספים שנמשכו בכרטיס אשראי

 17. עיקול זמני על כספים בחברת אשראי

 18. נזקים עקב סגירת מסגרת אשראי לחברה

 19. גביית ריבית על חריגה ממסגרת האשראי

 20. קוד סודי כרטיס אשראי - הונאות אשראי

 21. ביטול מסגרת אשראי בבנק ללא הודעה מראש

 22. החזר כספי לעסק על כרטיסי אשראי גנובים

 23. תביעה נגד הבנק על אי כרטיס כיבוד אשראי

 24. תביעה לפרוע יתרת אשראי במסגרת חשבון עו"ש

 25. חתימה על ערבות לחובות חברה בכרטיס אשראי

 26. אשראי דוקומנטרי - סמכות שיפוט בינלאומית

 27. העברת חשבון לבנק אחר ללא הסכמת חברת האשראי

 28. תביעה לפיצויים מהבנק בגין הפסקת אשראי פתאומית

 29. צו מניעה האוסר לפרוע מכתב אשראי דוקומנטרי

 30. אחריות הבנק על העברת כרטיס אשראי לאדם אחר ?

 31. זיוף חתימה על מסמכי בקשה לקבלת כרטיסי אשראי

 32. מה העונש על תשלום בכרטיס אשראי של מישהו אחר ?

 33. ערבות מדינה להבטחת האשראי אשר ניתן באמצעות בנק

 34. פיצוי על אי יכולת להשתמש בכרטיס אשראי בחו''ל

 35. האם הבנק התרשל בכך שבנה לחברה מסגרת אשראי נמוכה

 36. מסר כרטיס האשראי לצורך מסוים אך הנתבע ביצע עסקאות אחרות

 37. האם מסקירת הפעילות בחשבון הבמק אפשר חריגה ממסגרת האשראי ?

 38. האם הבנק הציג מצג לפיו יעמיד מסגרת אשראי נוספת בכל פעם שתהיה חריגה ממסגרת האשראי

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון