צ'ק דחוי למוסך שחזר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צ'ק דחוי למוסך שחזר:

1. התובעת, חברה העוסקת במכירה, השכרה והחכרת רכבים, הגישה ביום 15/7/98 תביעה כספית ע"ס 4,853 ש"ח נגד הנתבעת, המנהלת מוסך לתיקון רכבים מסוג יונדאי.

2. ב31/1/99- פתחה הנתבעת תיק הוצל"פ מספר 01-60721-98-4 בגין שיק שניתן לה עבור עבודה שביצעה לתובעת ולא כובד ע"י הבנק בטענה כי חתימת הנמשך אינה תקינה.

3. התובעת הגישה בקשת התנגדות לביצוע שטר וכבוד השופט טל העביר את הדיון בבש"א להחלטתי.נ

4. בישיבת קדם המשפט שנערכה ביום 13/7/99 הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יגישו תצהיריהם וביהמ"ש יפסוק בהתאם לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.ב

5. טוב שעשו הצדדים שהסכימו להסמיך את ביהמ"ש לפסוק לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט ולתת פסק דין לאחר הגשת התצהירים, ובכך חסכו זמן יקר והוצאות להם ולביהמ"ש.

העובדות
6. עיון בתצהיר התובעת מעלה שביום 16/2/98 מסרה לנתבעת רכב מסוג יונדאי על מנת לתקן נזילת סולר וזיוף במנוע ושילמה לה עבור תיקון זה סך של 1,087.81 ש"ח, סכום שכלל החלפת נדנד פליטה ויניקה.ו

7. לאחר יומיים גילתה התובעת כי המנוע מזייף שוב והכניסה את הרכב למוסך בשנית, וזאת לאחר שלטענתה הובטח לה ע"י מנהל המוסך כי הרכב יתוקן בשנית והתובעת לא תחוייב בתשלום נוסף בגין תיקון חוזר זה.

8. לטענת התובעת למרות הבטחה זו נאלצה לשלם חשבונית ע"ס 2,914 ש"ח באמצעות שיק דחוי ליום 30/3/98 וזאת מאחר שבעל המוסך התנגד לשחרור הרכב בטרם יוסדר התשלום.נ

9. ביום 22/3/98 התקלקל הרכב שוב באותו מוקד בו תוקן אצל הנתבעת והתובעת פנתה למוסך אחר לצורך תיקונו בעלות של 1,468 ש"ח.

10. עוד מוסיף התובע בתצהירו שפנה שוב למוסך ובפגישה שנערכה ביום 24/3/98 , בה נכח גם בעל המוסך סוכם, כי הנתבעת תחזיר לה את השיק שנמסר, דבר שלא נעשה על ידה, וביום 29/4/98 כחודש לאחר מועד פרעונו המקורי הפקידה אותו בשנית (לאחר שקודם לכן שלפה אותו מהבנק).ב

11. ב"כ הנתבעת צירף לתצהירו סיכומים קצרים ומהם עולה כי הרכב הוכנס ב16/2/98- לתיקון של נזילת סולר וזיוף מנוע בלבד.ו

12. לאחר מכן הרכב הוכנס לתיקון עקב בעיות נוספות, אולם התובעת לא חוייבה בתשלום נוסף כלשהו עבור חלק שכבר טופל או הוחלף בתיקון קודם.

13. לטענתה התובעת שלחה מכתב למוסך ובו ביקשה לא להציג את השיק לפרעון ואף דרשה תשלום נוסף בשל נזקים שנגרמו לה. ובפגישה שנערכה בין מנהל הנתבעת לתובעת הוסכם לפנים משורת הדין להקטין את גובה התשלום, ושהנתבעת תוציא את השיק מהבנק ותחזירו לתובעת תמורת שיק חילופי, על סכום קטן יותר.נ

14. בהתאם לסיכום בין הצדדים, ביקשה הנתבעת מהבנק להחזיר לה את השיק והמתינה לקבלת שיק חילופי מהתובעת ואולם מאחר שהתובעת התעלמה מהודעותיה, הציגה את השיק לפרעון.ב

15. התובעת התעלמה מהודעותיה ובתאריך 28.4.98 הוצג השיק לפרעון וחולל, דבר שהביא את הנתבעת לפנות למשרדי ההוצל"פ ולפתוח תיק.ו

16. לאחר ועיינתי בתצהירי באי כוח הצדדים ובכתבי הטענות אני מחליט כדלקמן:

א. התביעה שהגישה התובעת נגד הנתבעת תדחה ללא צו להוצאות.

ב. הנתבעת תסגור תיק ההוצל"פ מספר 01-60721-98-4 שפתחה נגד התובעת ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צ'ק שכר שחזר

 2. צ'ק של חברה

 3. צ'קים פגומים

 4. צ'ק חוזר בטעות

 5. עורך דין צ'קים

 6. איבוד צ'ק בנקאי

 7. ביטול צ'ק שהוסב

 8. פגם בסיחור צ'ק

 9. גניבת פנקס צ'קים

 10. צ'קים לא סחירים

 11. פנקס צ'קים נגנב

 12. עיכוב מימוש צ'ק

 13. ביטול צ'ק למוסך

 14. איבוד צ'ק שבוטל

 15. צ'ק של אדם שנפטר

 16. מחיקת למוטב בלבד

 17. צ'ק מחשבון מעוקל

 18. תביעה על צ'ק שאבד

 19. פנקס צ'קים שנגנב

 20. תביעה על צ'ק שחזר

 21. מה זה צ'ק טובה ?

 22. חובת הבנק לפרוע צ'ק

 23. גניבת צ'ק בידי עובד

 24. צ'ק דחוי למוסך שחזר

 25. חתימה על צ'ק ביטחון

 26. אי החזרת צ'ק ביטחון

 27. צ'ק בלי כיסוי למתווך

 28. צ'ק חוזר חשבון מעוקל

 29. ביטול צ'ק דחוי בהסכמה

 30. החזרת צ'ק שנשלח בטעות

 31. צ'קים ללא כיסוי בישראל

 32. צ'קים חוזרים על סחורה

 33. החזרת צ'ק לאחר אישורו

 34. צ'קים חוזרים לוועד הבית

 35. התנגדות לביצוע צ'ק סחיר

 36. גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

 37. אחריות הבנק על איבוד צ'ק

 38. חתימה על צ'ק מחשבון צד ג

 39. העברת צ'ק ללא חתימת היסב

 40. צ'ק חוזר עקב טעות של הבנק

 41. תביעה בנושא "גלגול צ'קים"

 42. ביטול צ'ק דחוי שהופקד בבנק

 43. תביעת בנק על הפקדת צ'ק פגום

 44. חתימת מנהל חברה על צ'ק שחזר

 45. ביטול צ'קים תשלום על פרסום

 46. התנגדות לביצוע צ'ק ללא כיסוי

 47. תביעה של בנק הפועלים על צ'ק

 48. חתימה על גב הצ'ק - מה המשמעות

 49. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 50. צ'ק ביטחון על סחורה שטרם נמסרה

 51. צ'ק דחוי שחזר עבור עבודות נגרות

 52. רישום המילים לביטחון בלבד על צ'ק

 53. כתיבת מילים האוסרות על העברת צ'ק

 54. תביעה בגין בגין ערבות לפירעון צ'קים

 55. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 56. תביעה בגלל צ'קים שחזרו עקב חשבון מוגבל

 57. תביעה של חברת ניכיון צ'קים בגין ביטול צ'ק

 58. מה העונש על זיוף צ'קים ? כמה מקבלים על זיוף צ'קים ?

 59. טענו כי השוכר לא מסר צ'קים לשלושת חודשי השכירות האחרונים

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון