תאונת עבודה בקונדיטוריה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה בקונדיטוריה:

1. זוהי תביעתו של התובע להכיר בתאונה שאירעה לו לדבריו ביום 13.2.03 כאשר במהלך העבודה לטענתו נפל ונפגע בידו הימנית, בתאונת עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 (להלן – החוק).

2. להלן העובדות הדרושות לצורך הכרעתנו נשוא תיק זה:

א. התובע הועסק בזמנים הרלבנטים לתביעה כקונדיטור במגדניית עדן הכרמל בע"מ, בגבעת שאול.נ


אופי עבודתו של התובע היה כרוך בהכנת בצק ומילויים לבצק עלים.ב
בקונדיטוריה בה עבד התובע עבדו כ-3-4 עובדים, אך באולם האפיה עבדו ביום האירוע רק התובע והעובד מר עבד אבו סרחאן.ו
האירוע אירע ביום ה' בו העבודה רבה יותר לקראת יום שישי והתובע עובד בהכנת בצק עלים למילוי תפו"א.נ
התובע עבד מדי יום עד השעה 17:30.ב
אין חולק כי התובע פנה בערב האירוע בשעה 20:55 לערך לקופת חולים מאוחדת ברח' הטורים בירושלים ושם נמצא שבר בכף ידו הימנית.ו
התובע גובס והופנה לאורטופד לשבוע לאחר הביקור במרפאה למעקב.נ
בטופס חולה שהוגש כנספח א'1 לתצהיר, התובע נרשם "לפני כ-4-5 שעות נחבל בכף ידו ממיקסר".ב
התובע הודיע עוד באותו ערב מביתו למנהל הקונדיטוריה ודיווח על נפילתו וגיבוס היד וכן כי לא יגיע לעבודה.ו
ביום 16.2.03 פנה התובע לד"ר שרצר, אורטופד, לביקורת בה נרשם: "תאונת עבודה לדבריו, לא הביא ט' 250 עקב סירוב המעביד".נ
ביום 2.3.03 נמסרה לתובע תעודה רפואית לנפגע בעבודה חתומה על ידי מעבידו וד"ר שרצר, שבדק את התובע במועד זה, וקבע כי "התובע אינו מסוגל לעסוק בעבודתו ואי הכושר הינו תוצאה ישירה מהפגיעה שקרתה, לפי דברי הנפגע הנ"ל ביום 13.2.03 אי הכושר הוא עד 7.3.03."
התובע הגיש תביעה לנתבע ב-2.3.03 יחד עם ט' 250, והנתבע דחה את תביעת התובע בהחלטה מיום 2.6.03, בה צויין כי מעיון בפרטי התביעה ומברורים שנערכו, לא הוכח שנגרם אירוע תאונתי תוך כדי ועקב העבודה.ב
במסגרת כתב ההגנה חזר הנתבע על טענתו כי התובע לא עבר כל אירוע במהלך עבודתו לו ניתן לייחס את הליקוי לו הוא טוען. כמו כן, טען הנתבע כי אין כל קשר סיבתי בין עבודת התובע לבין הליקוי הרפואי ואי הכושר.ו


דיון והכרעה
3. סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ח-1995 מגדיר תאונת עבודה לעניין עובד שכיר באופן הבא:

"תאונת עבודה – תאונה שארעה תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו
או מטעמו...".נ

4. גדר המחלוקת בין הצדדים נסובה על השאלה, האם אירע לתובע כלל אירוע תאונתי ביום 13.2.03 והאם פגיעתו הנטענת של התובע נגרמה עקב נפילתו תוך כדי ועקב העבודה.ב

5. לטענת התובע בכתב תביעתו כמו גם בתצהיר, האירוע הנטען התרחש ביום ה' 13.2.03 בשעה 16:30, עת עמל בהכנת מילוי תפו"א לבצק עלים, החליק התובע על שמן ומים שנשפכו בסביבת עבודתו ליד המיקסר, ידו נחבטה במיקסר והוא נפל על רצפת הקונדיטוריה. בעת הנפילה לא היו עדים לנפילה שכן מר ענד אבו סרחאן היה עם גבו אליו.ו
התובע טען כי חש כאב עז בכף ידו, החזיר את העצם למקומה והמשיך לעבוד עם הכאבים עד לשעה 17:30. התובע אף טען כי בשעה שעבד, נעזר בענד אבו סרחאן בהעברת בצק בשל הכאבים.נ
התובע לא סיפר דבר לעובדי הנתבעת מיד עם הנפילה ובשעה 17:30 עזב את הקונדיטוריה ונסע חזרה לביתו בנוה יעקב ורק כשהיד בערב התנפחה והכאבים החמירו פנה לטיפול רפואי בשעה 21:00.ב

6. בדיון שהתקיים בפנינו שמענו את עדויות התובע ובן דודו שמואל אקבשב ומטעם הנתבע העידו מר מסגדיאן אייל מנהל הקונדיטוריה, מר ענד אבו סרחאן ומר עשור עלי (עובדי הקונדיטוריה).ו

7. לאחר שמיעת העדויות בתיק ובחינת שאר הראיות והמסמכים, סבורים אנו כי התובע הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת תביעתו.נ

8. בפס"ד דב"ע נס/100-0, עבודה ארצי, א'(ד) 29 נקבע ע"י כב' הנשיא אדלר:
"שני אלמנטים צריכים להתקיים, על מנת שנפילה או פגיעה אחת בעבודה תוכר כתאונת עבודה (1) המבוטח קיבל טיפול רפואי (2) המבוטח נעדר מעבודתו בגלל התאונה".ב

9. התובע פרט גרסתו המלאה בהודעה בפני החוקר, בתצהירו ובמהלך חקירתו עדותו לא נסתרה, כאשר עדותו נתמכת בבן דודו שעזר לו לפנות לטיפול רפואי.ו
לא זו אף זו, אף בט' חולה בביקור במרפאה בערב האירוע נרשם כי "לפני 4-5 שעות נחבל בכף ידו ממיקסר", כשם הגרסה שמסר בתצהיריו ובעדותו.
זוהי הגרסה האוטנטית שמסר התובע מיד עם הארוע לרופא שבדק אותו.
אמנם בט' התביעה התובע ציין רק נפילתו על כף היד ברצפה, אך הסתבר כי לא התובע הוא זה אשר מילא את הטופס ובחקירתו אף נתן לנו הסבר אמין ביותר וחזר ותאר את הארוע באופן רצוף וללא כל בלבול.

10. אמנם לא היו עדים לנפילת התובע ובשל כך ניסה הנתבע לטעון לחוסר סבירות לגרסת התובע שכן לא היו עדים לארוע ולא נשמעה צעקת הנפילה, אך מעדויות עדי הנתבע עולה כי מנהלו של התובע לא היה בקו ראיה עם מקום עבודתו של התובע ויכול להיות שעובד יפול והוא לא יהיה ער לכך.
אף שני העדים האחרים חיזקו את גרסת התובע, הן באשר לסביבת העבודה, העבודה עם המיקסרים ביום חמישי וכן העיד מר ענד אבו סרחאן כי עבד עם גבו לתובע מספר מטרים ממנו וכשהמיקסרים עובדים לא שומעים. כמו כן חיזק עד זה אף את עדות התובע כי בסביבת עבודתו יש מים ושמן על הרצפה לעיתים, גורם ההחלקה של התובע.

11. הנה כי כן, מכל העדויות שנשמעו בפנינו, נותנים אנו אמון לגרסת התובע אשר הציג בפנינו גרסה מהימנה אשר חזרה על עצמה הן בט' קופ"ח כמו גם בפני חוקר המל"ל התצהיר והחקירה הנגדית, וגרסת התובע באשר לסביבת העבודה נתמכה ע"י חלק מעדי הנתבע.

על כן אנו קובעים כי הארוע אשר תואר ע"י התובע בעדותו בפנינו הינו תאונת עבודה כהגדרתה בחוק ועל הנתבע לשלם לתובע את תביעתו לדמי פגיעה בגין תאונת עבודה זו.

12. סוף דבר. תביעת התובע התקבלה.
הנתבע ישא בהוצאות התובע בסך של 2,000 ₪ בצרוף מע"מ כחוק, אשר ישולם לתובע בתוך 30 יום מהמצאת פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון