תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התיישנות תביעה נגד סוכנות לביטוח:

1. בפני תביעה שהוגשה כנגד הנתבעת למתן פיצויים, בגין הפסדים כספיים שנגרמו לתובע, לטענתו, בשל העובדה שהנתבעת לא צייתה להוראותיו והזמינה מחברת הביטוח שתי פוליסות ביטוח הכוללות לא רק תכניות חסכון אלא גם מרכיבי סיכון.

2. במסגרת כתב ההגנה טוענת הנתבעת כי דין התביעה להדחות על הסף מחמת התיישנות.
לטענת הנתבעת את מועד תחילת ההתיישנות יש לקבוע במקרה זה לאור הוראותיו של ס' 6 לחוק ההתיישנות תש"ח - 1958 (להלן:ב "חוק ההתיישנות"), דהיינו מהיום שבו נולדה עילת התביעה.
לטענת הנתבעת עילות התביעה נולדו במקרה זה ביום שבו הוצאו הפוליסות, וזאת כיוון שטענותיו של התובע, עפ"י האמור בכתב התביעה, הינן כנגד עצם הוצאת הפוליסות במתכונת בה הוצאו. הפוליסות נשוא כתב התביעה הוצאו לתובע, האחת בשנת 1983 והשניה בשנת 1985, ולכן עילות תביעתו של התובע נולדו בשנים 1983 ו- 1985.
ס' 5 לחוק ההתיישנות קובע שתביעה שלא הוגשה עליה תובענה, שאינה במקרקעין, מתיישנת כעבור שבע שנים.
מאז הוצאו הפוליסות נשוא כתב התביעה חלפו יותר משבע שנים (ביחס לפוליסה שהוצאה ב- 1983 חלפו חמש עשרה שנים וביחס לפוליסה שהוצאה ב- 1985 חלפו שלוש עשרה שנים) ולכן טוענת הנתבעת שהתביעה התיישנה ושיש לדחות אותה בשל כך על הסף.

3. התובע טוען מנגד כי התביעה לא התיישנה.
במסגרת סיכומיו לעניין ההתיישנות טוען התובע כי יש להחיל במקרה זה לצורך קביעת מועד תחילת ההתיישנות את ס' 8 לחוק ההתיישנות. לטענתו מתקיימות במקרה זה הוראותיו של ס' 8 לחוק ההתיישנות, והוא כהדיוט בענייני ביטוח רשאי היה להניח כי היועץ שנבחר לשרתו מקיים את הנחיותיו.
התובע טוען שבחודש יולי 1997 נודע לו לראשונה כי הוראותיו לא קוימו וכי נגרם לו נזק כספי עקב כך וכיוון שלאור ס' 8 לחוק ההתיישנות מנין תקופת ההתיישנות מתחיל במועד הנ"ל, התביעה לא התיישנה.

4. לאחר שקראתי את טענות הצדדים בסיכומיהם ועיינתי בכתבי הטענות שלפני, אני סבור כי יש לקבל את טענת ההתיישנות ולדחות את התביעה על הסף.

יש לציין שטענתו של התובע הטוען "התיישנות שלא מדעת" לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות מצריכה אמירה מפורשת של התובע מתי נודע לו העובדות שנעלמו ממנו [ראה ע"א 2167/94 בנק למסחר בע"מ נ' שטרן ואח', פ"ד נ (5) 216].
במקרה זה כתב התביעה לא מפרט זאת בצורה מספקת אך אני קובע שגם אם ניתן להבין בכתב התביעה שהדבר נודע לתובע עם חזרתו מחו"ל ב- 97 יש לדחות את תביעתו על הסף מחמת התיישנות.

את תקופת ההתיישנות יש לחשב בד"כ מהיום שבו נולדה עילת התביעה (ס' 6 לחוק ההתיישנות). "משהועלתה על ידי הנתבע טענת התיישנות, והתובע מבקש להיבנות מאחד החריגים המאריכים את תקופת ההתיישנות, עליו הנטל לטעון ולהוכיח קיומן של העובדות המצדיקות חריגה כאמור".
[ע"א 34/88 רוטנברג רייס נ' עזבון אברמן, פ"ד מד (1) 278, 283].
אני קובע כי התובע לא הרים נטל זה.
במקרה זה עילת התביעה הנן הפוליסות - היום שבו התגבשו העובדות המזכות את התובע בקיום החבות כלפיו [ראה ע"א 3599/94 יופיטר ואח' נ' בל"ל בע"מ, פ"ד נ(5) 423, 429).

ס' 8 לחוק ההתיישנות קובע שלושה תנאים מצטברים שבהתקיימם יתחיל מנין תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע העובדות המהוות את עילת התובענה במקום ביום שבו נולדה עילת התובענה. התנאים הם:ו
א. נעלמו מהתובע העובדות המהוות את עילת התובענה.
ב. העלמן היה מסיבות שלא היו תלויות בתובע.
ג. התובע לא יכול היה למנוע אותן סיבות אף בנוקטו בזהירות סבירה.

במקרה שלפנינו, לא מתקיימים שלושת התנאים המצטברים הנ"ל ולכן אין להחיל את ס' 8 לחוק ההתיישנות.
יתכן אמנם, כי העובדות המהוות את עילת התביעה נעלמו מעיני התובע במשך התקופה שבה שהה בחו"ל וכי נודע לו לראשונה רק ביולי 1997 שהנתבעת לא ביצעה את ההוראות שנתן לה בשנת 1982, אולם התובע לא הראה כי העלמן של העובדות המהוות את עילת התביעה מעיניו היה מסיבות שלא היו תלויות בו וכי אילו היה נוהג בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן.

התובע יכול היה לבדוק בכל עת את מצב ביטוחיו, והעובדה ששהה בשליחות בחו"ל שנים ארוכות אין בה כדי לשנות עובדה זו.

בימים אלה של עידן אלקטרוני, מכשירי פקס ואמצעי תקשורת משוכללים, אין משמעות למיקום הגיאוגרפי, מה גם שמדובר במדינה מפותחת ומודרנית כמו יפן, והתובע היה יכול לברר עובדות אלו בנקל.

לכן, את תקופת ההתיישנות יש לחשב במקרה זה מהיום שבו נולדו עילות התביעה, דהיינו מהיום שבו הוצאו הפוליסות נשוא כתב התביעה.

פוליסה מספר 846972/4 הוצאה ב - 1983 ופוליסה מספר 861089/8 הוצאה ב - 1985. התביעה הוגשה ע"י התובע ב - 23.9.98 וכיוון שחלפו מהיום שבו נולדו עילות התביעה ועד היום שבו הוגשה התביעה יותר משבע שנים, הרי שלפי ס' 5 לחוק ההתיישנות, התביעה התיישנה.

לפיכך, אני דוחה את התביעה על הסף מחמת התיישנות.

אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,000.- ש"ח בתוספת מע"מ כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון