אי עצירה להולך רגל במעבר חציה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי עצירה להולך רגל במעבר חציה:

מזכה הנאשמת מחמת הספק.

ואלו נימוקי הזיכוי:


1. לנאשמת יוחסה עבירה על תקנה 67 (א) לתקנות התעבורה.

2. בתשובתה לכתב האישום הנאשמת הודתה בנהיגה במקום ובזמן, אך טענה כי במועד חציית מעבר החצייה, לא היו הולכי רגל בעיצומה של חציה עליו.

להוכחת האישום הובאה עדותה היחידה סמ"ר חלאל דוריין (להלן – "ע.ת.") אשר בינתיים הפכה לאזרחית, באמצעותה הוגש טופס "הודעת תשלום קנס" נשוא כתב האישום ובו פירוט "נסיבות מיוחדות של המקרה" הכוללים כתובת תצפיתה, מיקום הולכי הרגל שעצרו עקב נסיעת הנאשמת וכניסתה למעבר החצייה וכן תגובת הנאשמת – "לא ראיתי הולכי רגל" בח.נ. שללה כי המציאה התגובה אלא הדגישה כי רשמה את אשר שמעה.

הנאשמת מסרה גירסתה תחת אזהרה ולפי עדותה היתה רכב שני בפניה ימינה וכאשר חצתה מעבר החצייה אחרי הרכב הראשון, לא היו הולכי רגל עליו. היא הופתעה מדרישות ע.ת. לעצור ולעלות על המדרכה, יצרה בכך סיכון להולכי הרגל על המדרכה ובכלל נתקלה ביחס מזלזל מצד ע.ת., שמקורו באי הבנתה את דבריה. היא הדגישה כי לא הבחינה בכל הולכי רגל על מעבר החצייה, כאשר חצתה אותו.

3. ב"כ הנאשמת ביקשה הרשעה על סמך עדות ע.ת. שלא נסתרה בח.נ. ולא הוצגו לפניה דברי גירסת הנאשמת. הנאשמת ביקשה לזכות אותה לנוכח עדותה שלה.

4. לאחר שמיעת העדים, התרשמותי מאופן מתן עדותם, עיון בת/1 והערכת חומר הראיות, הגעתי למסקנות הרלוונטיות לנדון, כדלקמן:

(א) הלכה פסוקה היא כי ניתן להרשיע בפלילים על סמך עדותו של עד מאשימה יחיד, אולם בתנאי שאין בעדותו הראשית כל תמיהות ולא נסתרה בעצמה בחקירה הנגידת ואילו גירסת הנאשם, לא עמדה במבחן הסבירות, ההגיון והאמת.

(ב) כאשר מדובר בעדות יחידה מפי איש משטרה, שמתפקידו לאכוף חוקי התעבורה, נדרשת ממנו מיומנות דיווח שתמנע כל תמיהה בעדותו וכל סתירה בחקירה הנגדית.

(ג) בנדון לפני, ע.ת. אכפה עבירה על תקנה 67 (א) לתקנות התעבורה, בצומת הרחובות: קינג ג'ורג' – בוגרשוב, בתל אביב, כאשר היא עומדת בבוגרשוב מול בית מס' 106, תוך קשר עין רצוף, כמפורט בת/1.נ

כבר הערתי מספר פעמים, כי בסוג העבירות על תקנות התעבורה כאשר המדווח הנו עד יחיד, מן הראוי לצרף תרשים או סקיצה לת/1 כדי לאפשר לבית המשפט להתרשם מנתוניו האוביקטיביים של המקום ולרבות ממיקום נקודת תצפית המדווח ולבחון כשרו ויכולתו להבחין בעבירה ובפרטיה, נשוא ת/1.ב

בעניין לפני אין לי מידע מהו המרחק בין מעבר החצייה הרלוונטי לבין נקודת תצפית ע.ת. ועל איזו מדרכה מצוי בית 106 ומדוע עמדה מולו ולא בחזית בית כלשהו.

העדר פירוט זה בעדות ע.ת. לפי ת/1, שולל ממני האפשרות לקבוע באופן מוחלט, מעל לכל ספק, כי אכן מנקודת תצפיתה היה לה שדה ראיה פתוח ובלתי מופרע לעבר חלקו של מעבר החצייה הנזכר בת/1 ולשלול אפשרות הפרעה לשדה ראיה זה, על ידי רכב קרב אל מעבר החצייה מהכיוון הנגדי, לכיוון נסיעת הנאשמת.

(ד) מאידך גירסת הנאשמת לפיה לא היו הולכי רגל על מעבר החצייה במועד הרלוונטי, לא נסתרה במסגרת חקירתה הנגדית. בח.ר. הדגישה נושא עיסוקיה הזרים של ע.ת., כאשר הבחינה בה לראשונה אוחזת בידה פלאפון ובעיצומה של שיחה. דבריה אלו לא נסתרו בח.נ. ודי בכך כדי לעורר בלבי ספק במעשה ידי ע.ת. וכושרה להבחין בביצוע העבירה כמיוחסת לנ', במועד זה.
(ה) בפועל לפני גירסה מול גירסה, כאשר בגירסת המאשימה חסר מהותי השולל ממני להתרשם מנקודת תצפית ע.ת., המרחק ממעבר החצייה הרלוונטי וחוסר חסימת שדה הראיה. מאידך, יש קיום סביר ומתקבל על הדעת לגירסת הנאשמת אשר העידה על חוסר הבנת דברי ע.ת. ושללה התנהגותה כלפיה, ואת ביצוע העבירה כמיוחסת לה.

5. סוף דבר – על סמך האמור לעיל, לא יכולתי להגיע למסקנה כי המאשימה הוכיחה, מעל לכל ספק סביר, ביצוע העבירה כמיוחסת לנ' ולפיכך מזכה אותה, זיכוי מחמת הספק, מביצוע עבירה על תקנה 67 (א) לתקנות התעבורה.ו

6. במטרה לחסוך מזמנם של הצדדים, המזכריות תשלח לצדדים העתק מפסק הדין והמועד שנקבע ליום 4.4.04 – בטל בזה.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים להולך רגל

 2. תביעת פיצויים להולך רגל

 3. דוח להולך רגל

 4. תאונת עבודה הולך רגל

 5. תאונת דרכים - פגיעה בהולך רגל

 6. הכחשת פגיעה בהולך רגל

 7. מפגע בטיחותי להולכי הרגל

 8. פגיעה של מכונית בהולך רגל

 9. פגיעה בהולכת רגל במעבר חציה

 10. אי עצירה להולך רגל במעבר חציה

 11. תאונה בניסיון לא לפגוע בהולך רגל

 12. פגיעה של אוטובוס בהולך רגל בתל אביב

 13. פגיעה בהולך רגל - נהיגה בשכרות ללא רישיון

 14. פגיעה בהולך רגל במעבר חציה - ביטול כתב אישום

 15. נפילת מוט ברזל ששימש כמחסום בחניון על הולך רגל

 16. נפגעה לטענתה כהולכת רגל בתאונת דרכים ונגרמו לה נזקי גוף

 17. פגיעה באבני פטריה הסמוכות למדרכה ובהולכי רגל שהלכו על המדרכה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון