ביטוח שמשות לרכב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח שמשות לרכב:

1. התובעת רכשה מנוי לשירותי גרירה אצל הנתבעת 1, באמצעות הנתבעת 2.

לטענתה כלל המנוי גם ביטוח שמשות, ולפיכך כשנפרץ רכבה ונשברה השמשה הקדמית, זמן קצר לאחר שעשתה את הביטוח, פנתה אל צד ג' לצורך ביצוע התיקון.

צד ג' טען באוזניה כי כתב השירות אינו מכסה את הנזק, והיא נאלצה להחליף את השמשה בעצמה.

לטענת התובעת, על הנתבעות לפצותה בגין עלות השמשה וההוצאות הנוספות שהוציאה בסך של 1,300 ₪.

2. הנתבעות הכחישו את טענות התובעת.

נתבעת 1 טענה שכתב השירות הוצא לאחר תחילת הכיסוי הביטוחי, ועל פיו היה על התובעת לקבל אישור בדבר תקינות השמשות במועד תחילת תקופת השירות, אלא שהיא לא עשתה כן, ועל כן אין היא זכאית לתשלום הנזק.

לפנים משורת הדין ולמרות האמור לעיל, הוזמן שמאי לבדוק את רכבה, ומחוות דעתו עולה כי מדובר בנזק ישן, ולפיכך דין התביעה להדחות.

3. הנתבעת 2 באמצעות נציגה טענה, כי היא משמשת רק כמקשר בין התובעת לבין הנתבעת 1, והיא עשתה כל שביכולתה על מנת שהתובעת תקבל את המגיע לה, ועל כן גם דין התביעה כנגדה להדחות.

4. הנתבעת 1 הגישה הודעת צד ג' כנגד החברה שהיתה אמורה לתקן את השמשות, בטענה כי אף היא שמשה כמתווכת בלבד והתיקון היה צריך להיות מבוצע על ידי צד ג', ומשלא תיקן עליו לשאת בתשלום.

5. אין מחלוקת בין הצדדים כי כתב השירות לכיסוי שבר בשמשות הוצא לאחר הוצאת פוליסת הביטוח.

כתב השירות המצוי בידי התובעת קובע כי אם הוא נרכש חודש או יותר לאחר תחילת ביטוח החובה, יש צורך בקבלת אישור בכתב בדבר תקינות שמשות הרכב (סעיפים 2.3 ו – 5.2 לכתב השירות).
ברור, וגם על-כך אין מחלוקת, כי התובעת לא קיבלה אישור בכתב, ולטענתה גם לא ידעה שעליה לקבל אישור כזה, שכן הדבר לא הוסבר לה על ידי סוכנות הביטוח.

יחד עם זאת, מאשרים הצדדים כי למרות שהתובעת לא עמדה בתנאי כתב השירות, נשלח שמאי לבדיקת רכבה, ומסקנתו לאחר הבדיקה היתה כי מדובר בנזק ישן, על פי בועות אויר ופטריה שנמצאו במקום השבר בחלון, ועל כן המליץ לדחות את התביעה.

6. עול ההוכחה מוטל על התובעת, ועליה להרים את הנטל לגבי ההתפרצות והנזק שנגרם כתוצאה ממנה ימים ספורים לאחר שהוצא כתב השירות.

התובעת לא הגישה תלונה במשטרה אודות הפריצה, ואין בידה מסמך שיכול היה לתמוך בגרסתה. הסברה כי הגשת תלונה כרוכה בידיעת זהותו של הפורץ נשמע תמוה מאוד, ואיננו מתקבל על דעתי.

נכון הוא שחובת סוכן הביטוח להסביר לתובעת את משמעות הכיסוי הביטוחי ואת התנאים הקבועים בו, אולם חובה זו אינה פוטרת את התובעת מלקרוא בעצמה את התנאים.

זאת ועוד, גם אילו קבלתי את הטענה כי התובעת לא היתה מודעת לתנאי כתב השירות, הרי שבמקרה זה הלכו הנתבעים לקראתה, שלחו שמאי להעריך את הנזק, אלא שחוות דעת השמאי קבעה כי מדובר בנזק ישן שאינו מכוסה בכתב השירות.

כשאני מצרפת את כלל הנתונים שלעיל, את האמור בכתב השירות, את חוות דעתו של השמאי ואת העובדה שאין ראיה ממשית לפריצה הנטענת, אני מגיעה למסקנה כי התובעת לא הרימה את נטל הראיה המוטל עליה ולפיכך אני דוחה את התביעה.

בנסיבות הענין אינני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון