ביטול פסק דין תעבורה

העילות לביטול פסק הדין שניתן בהעדר הנאשם נקבעו בסע' 130(ח) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב -1982, שקבע שתי עילות חלופיות:
העילה הראשונה – מתן הסבר סביר להיעדרות
העילה השנייה – להצביע על קיומו של חשש ממשי לעיוות דין.

להלן פסיקה בנושא ביטול פסק דין בהעדר תעבורה:
רע"פ 9811/09 סמימי נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 29.12.09)
רע"פ 5146/09 שרעב נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 28.7.09)
רע"פ 1773/04 אלעוברה נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 23.2.04)
רע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 2.10.03)
רע"פ 5377/03 וגדי נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 29.6.03)
רע"פ 8333/09 חביבי נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 25.10.09)
רע"פ 511/10 ג'אודאד על אבו מוהנא נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 25.1.10).


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין בהעדר תעבורה:

1. לפני ערעור על פסק דינו של בית משפט לתעבורה בחיפה, אשר ניתן ביום 7.10.10 על ידי כבוד השופט ש' יציב בתיק תת"ע 5230-07-09.

2. המערער הובא לדין בבית משפט לתעבורה בגין כך שביום 25.3.09 (להלן: "המועד") נהג ברכב ברח' שניאור זלמן 3 בחיפה ועקף רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף ושלא נמצא לצידו הימני קווים מקוטעים ובמעשה זה הוא עבר עבירה בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

3. מתברר כי התלונה הוגשה ע"י מתנדב במשטרת ישראל אשר רשם דו"ח פנימי ביום 25.3.09 (כך נרשם בסעיף 2 להודעת הערעור וכנראה הכוונה ליום 5.4.09).

בעקבות התלונה זומן המערער להתייצב ביום 5.4.09 בתחנת משטרת חיפה ושם מסר כי הוא לא נהג את רכבו במועד, הואיל ושהה עם בתו, בת 7 שנים בבית, כי לא חשה בטוב.

המערער טען כי הוא זומן לבית המשפט ליום 6.9.09 והתייצב. המערער כפר בעובדות כתב האישום ולכן קבע בית המשפט לתעבורה שישמע את הראיות ביום 7.10.10 (בפרוטוקול הידני של בית המשפט לתעבורה לא נרשם המועד בו התקיים הדיון).

4. המערער טוען כי גם אם נאמר לו בעל פה שישיבת ההוכחות תהיה ביום 7.10.10, (כך נרשם בסעיף 6 להודעת הערעור, מדובר בטעות בשני המועדים שצוינו 16.2.11 ו-7.10.11, כנראה הכוונה היא 7.10.10 – כ.ס.), אך פרוטוקול לא נמסר לו, לכן סבר כי ההזמנה תישלח אליו בדואר. עקב זאת הוא לא התייצב לישיבה ביום 7.10.10, בה הורשע בהעדרו ונידון לעונשים הבאים:

3 חודשי פסילה על תנאי לשנתיים וקנס כספי בסך 800 ₪.

5. המערער טוען עוד כי ביום 13.2.11 נודע לו על פסק הדין לאחר שקיבל דרישה לתשלום הקנס.

המערער הגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר וביקש לתת לו את יומו בבית המשפט, משום שאם פסק הדין יישאר על כנו, יהיה בו כדי לגרום לו עיוות דין.

בית המשפט לתעבורה דחה ביום 16.2.11 את הבקשה לביטול פסק הדין.

על ההחלטה הנ"ל וכן על פסק הדין מופנה הערעור שבפניי.

6. המערער בפני חזר על טענותיו שהובאו לעיל ואף צירף את הודעתו במשטרה, שם הוא טען כי הוא "משוכנע" שנשאר בביתו. המערער מכחיש שנהג את רכבו, אך בהודעתו במשטרה השיב לשאלה אם מאן דהוא נוהג ברכבו מלבדו:

"אף אחד רק אני נוהג ברכב" (ש. 19 להודעתו).

חרף האמור לעיל סבור המערער כי השארת פסק הדין על כנו, עלול להנציח תוצאה משפטית לא נכונה ובכך ייגרם לו עיוות דין.

7. המשיבה סבורה כי החלטת בית משפט לתעבורה סבירה. המערער אינו מכחיש שמועד הדיון נמסר לו בעל-פה וכי טענתו לחשש לעיוות דין אינה מבוססת.

זאת ועוד, המערער לא טען כי נהג אחר נהג ברכב.

אשר על כן, ביקשה המשיבה לדחות את הערעור.

8. לאחר שעיינתי בהודעת הערעור, בפסק הדין של בית משפט לתעבורה, במסמכים שצורפו ושמעתי את טענות הצדדים, אני מחליט לדחות את הערעור.

העילות לביטול פסק הדין שניתן בהעדר נקבעו בסע' 130(ח) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב -1982, שקבע שתי עילות חלופיות: העילה הראשונה – מתן הסבר סביר להיעדרות והשנייה – להצביע על קיומו של חשש ממשי לעיוות דין. וראו: רע"פ 9811/09 סמימי נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 29.12.09), רע"פ 5146/09 שרעב נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 28.7.09), רע"פ 1773/04 אלעוברה נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 23.2.04), רע"פ 9142/01 איטליא נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 2.10.03), רע"פ 5377/03 וגדי נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 29.6.03), רע"פ 8333/09 חביבי נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 25.10.09) ורע"פ 511/10 ג'אודאד על אבו מוהנא נ' מדינת ישראל (ניתנה ביום 25.1.10).

בענייננו, אומנם הפרוטוקול נערך בכתב יד, אך עולה כי מועד הדיון נמסר למערער והוא אינו מתכחש לכך. הגם שהמערער טוען כי סבר שיקבל זימון לביתו, הרי שהמועד נמסר לו בישיבה ויכל לערוך לעצמו תרשומת. אוסיף ואציין כי נאמר שהמערער קיבל "פתק", כפי שנהוג, מהמזכירה עליו נרשם מועד הדיון, אולם לכך אין ביטוי בפרוטוקול ולגישתי וכמתחייב על פי הדין, היה ראוי ונכון לתת לכך ביטוי בפרוטוקול, גם אם דובר בפרוטוקול שנערך בכתב יד.

המערער בעצם אינו מכחיש שנודע לו מועד הדיון, שנקבע במעמדו, כך שאין בפיו כל טענה שיש בה כדי לשמש הצדק סביר להיעדרותו מן הדיון.כאמור, טענתו העיקרית של המערער שהוא לא נהג ברכב, אולם הוא לא ציין שבמועד אדם אחר נהג ברכבו.


טענתו של המערער שהמתנדב – עורך הדו"ח – לא יוכל לזהותו כמי שנהג ברכב, טענה שאין לה כל משקל. אותו מתנדב רשם בתלונתו את מספר הרכב, צבע הרכב וסוג הרכב כשלגבי נתונים אלו המערער בחר לשתוק ולהתעלם.

זיהוי המערער כמי שנהג ברכב, מבוסס בעיקר על ההלכה המשפטית הקובעת ככלל, בעל הרכב הוא זה שנוהג ברכב, כל עוד הוא לא הצביע על אחר שנהג בו.

בענייננו, לא טען המערער שמישהו אחר נהג ברכב ואף הדגיש כי רק הוא נוהג ברכב. מכל אלה ברור שטענת המערער לקיומו של חשש ממשי לעיוות דין, אינה מבוססת – לעניין זה ראו רע"פ 9/11 מאיר צמח נגד מדינת ישראל (ניתנה ביום 11.4.11, ע"י כבוד השופט ס' ג'ובראן) והפסיקה שהובאה שם.

10. אשר על כן, ועל יסוד האמור לעיל אני דוחה את הערעור.

על המערער לשלם את הקנס, אם טרם שלמו, זאת בשני תשלומים, הראשון ביום 1.7.11 והשני ביום 1.8.11.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון