גירוש עובדות זרות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גירוש עובדות זרות - מטפלות סיעודיות:

א. מהות העתירה

עניינן של העתירות בבקשת העותרות לבטל את צו ההרחקה שהוצא כנגדן, תוך הסדרת מעמדן כעובדות סיעודיות בישראל.


ב. עובדות רלבנטיות

העותרת 1 הינה נתינה סינית אשר הגיעה ארצה ביום 16.2.03 כעובדת סיעודית בעלת אשרת עבודה כדין עד ליום 15.3.04.
עקב אי תשלום שתי משכורות חודשיות נאלצה לגירסתה לעזוב את מעסיקתה – הגב' אסתר לוי, וניסתה למצוא מעסיק חלופי.
לעותרת נמצאה מעסיקה בשם ונדר רמה המחזיקה ברשותה היתר העסקה כדין, אולם ביום 22.5.04 נעצרה העותרת 1 בתל אביב. הוצא כנגדה צו הרחקה על ידי הממונה על ביקורת הגבולות ברמלה והוחלט כי תשהה במשמורת עד להרחקתה מישראל.
בשלב מסוים שוחררה מהמשמורת.
העותרת 2 הגיעה לישראל ביום 10.2.01 לשם עבודה בענף הסיעוד כשבידיה אשרת עבודה כדין, אולם לטענתה מעסיקה החוקי סירב להעסיקה יומיים לאחר תחילת עבודתה אצלו מסיבות שאינן ברורות לה.
מאז עבדה העותרת בעבודות ניקיון במקומות שונים על אף שתוקף האשרה שבידיה פג ביום 28.2.01.
העותרת שהתה בארץ שלא כדין למעלה מ-3 שנים עד שנעצרה ביום 13.5.04 והובאה בפני הממונה על ביקורת הגבולות במשרד הפנים.
בשימוע שנערך לה ציינה העותרת כי מאז שנכנסה לישראל, היא עובדת בעבודות ניקיון.
נוכח שהותה בישראל שלא כדין, החליט משרד הפנים לפעול להרחקתה תוך שהוא קובע כי העותרת תשהה במשמורת עד להרחקתה.
ביום 24.5.04 הובאה העותרת בפני בית הדין למשמורת של שוהים בלתי חוקיים, שאישר את צו המשמורת ללא שינויים.
בשלב מסוים שוחררה העותרת.נ
ג. דיון
העותרת 1 (עת"מ 2009/04)
ב"כ המשיבות הרחיבה בדבר מדיניות ממשלת ישראל לצמצום מספר העובדים הזרים בארץ. מתוקף מדיניות זו ומתוך כוונה למנוע הישנות התופעה של עובדים זרים אשר לא נוהגים עפ"י הדין, לא מחדשים את דרכוניהם ושוהים בארץ באופן בלתי חוקי, מגרשת המשיבה עובדים אלה למולדתם.
אין חולק כי זו התוצאה הרצויה, אולם השאלה היא הדרך הנכונה לעשייתה.ב
כנגד העותרת 1 הוצא צו הרחקה.
ב"כ כוח המשיבות תולה את ההצדקה להרחקתה, בין היתר, בכך שבשימוע שנערך לה בפני הממונה על ביקורת הגבולות במשרד הפנים טענה העותרת כי נטשה את מעסיקתה הסיעודית מאחר "ולא שילמה לה מספיק כסף" הדגש על מספיק; בעוד שבפני בית הדין למשמורת טענה כי לא שילמו לה כסף.
דינה של טענה זו להידחות. התרגום לשפה הסינית שבה יש גוונים רבים עשוי לגרום לטעות וייתכן שהבדל הגרסאות נובע מכך.
טוענות המשיבות, כי נוהל שמיים סגורים לא חל על העותרת, שכן הוא אינו חל במקרים של סיעוד וכי הנוהל המתווה שהוצא לענין העסקת עובד סיעודי, העותרת לא עומדת בו.
הנוהל נכנס לתוקף ביום 1.6.04 קרי לאחר שהעותרת נעצרה בידי משטרת ההגירה ושעה שכבר הובאה בפני בית הדין לביקורת משמורת שוהים בלתי חוקיים.
אכן, נוהל שמיים סגורים כולל כיום התייחסות לגבי תחולתו על עובדי סיעוד בנסיבות מסויימות, אולם ב"כ המשיבות מציינת, שמשרד הפנים הודיע כבר בעבר במסגרת מספר עתירות מנהליות כי על אף שנוהל שמיים סגורים אינו חל על תחום הסיעוד, הוא אינו נמנע כליל מלשלב מחדש עובד סיעודי אשר עבודתו נפסקה, במערך הטיפול בחולים וקשישים הזקוקים לעזרה.
ספק רב אם מידע זה היה מצוי בידי העותרת 1 באותה העת, שכן לא שמעתי כי לגבי עובדים אלה, שבאים אולי מתרבות אחרת, נעשתה פעולת הסברה בשפתם שמסבירה להם את אפשרות ניודם למעסיק אחר באמצעות פנייה למשרד הפנים.
אולי, זו גם הסיבה לכך שלא נערכה כל פנייה מוקדמת מטעמה למשרד הפנים.
בנסיבות אלה ובהתחשב בעובדה שהרקע לעזיבתה את מעסיקתה הקודמת היה אי תשלום משכורות תוך שימת לב לכך שהעותרת המשיכה את עבודתה בענף הסיעוד אצל מעבידה אחרת, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לשקול בחיוב את החלתו של נוהל שמיים סגורים ביחס אליה.
אשר על כן אני מורה על ביטול צו ההרחקה כנגד העותרת, שיחרורה בערבות בסכום של 10,000 ₪ לתקופה של 6 חודשים עד להסדרת מעמדה בארץ.


העותרת 2 (עת"מ 1945/04)
העותרת נכנסה כאמור לישראל, ביום 10.2.01 באשרת עבודה לתחום הסיעוד, אולם מעולם לא עבדה בענף זה, לא בזמן שאשרת עבודתה היתה בתוקף ולא לאחר שתוקפה פג.
לאחר שנעצרה והובאה בפני הממונה על ביקורת הגבולות במשרד הפנים נערך לה שימוע בו טענה כי מעולם לא עבדה כמטפלת סיעודית וכי מאז שנכנסה לישראל היא עובדת בניקיון במקומות שונים.
מסיבה זו כשלעצמה יש לדחות את טענת העותרת לפיה יש לאפשר לה לחזור למעגל העבודה ולהחיל לגביה את נוהל שמיים סגורים.
קבלת אשרת עבודה מטעם מדינת ישראל לשם עיסוק בענף מסוים נועדה למלא תכלית ברורה, אולם נראה שהעותרת בחרה להתעלם מכך.
הבעתי דעתי בעבר, כי ברמה העקרונית איני רואה מניעה להחיל את נוהל שמיים סגורים גם לאנשים הבאים מכח אשרה למטרת סיעוד, אולם הדבר תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה. (ר' לעניין זה עת"מ 2135/03)
הפועל היוצא מכך הוא, שחשוב גם חשוב במיוחד בתחום הסיעודי, לדעת את העובדות לאשורן קרי מדוע המטפל עזב את המטופל התלוי בו בחיי היום יום ועבר לחפש פרנסה אחרת, שאינה מעוגנת באשרת העבודה שלו.
בהעדר נימוק מוצדק, אין מקום לבוא לקראת עובד כזה.
זה המצב גם במקרה הנוכחי.

אשר על כן אני דוחה את העתירה של העותרת מס. 2.
בנסיבות, כל צד ישא בהוצאותיו.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון