הבטחת הכנסה לימודים

המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו של המערער לאור סעיף 3(4) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 הקובע כי תלמיד הלומד במוסד שהשר קבע אותו בתקנות, לא יהיה זכאי לגמלה לפי החוק.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה לימודים:

השופטת ורדה וירט-ליבנה
1. הערעור שבפנינו על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופט חיים ארמון ונציגי הציבור מר שאול חטב ומר שמעון כהן; תיק בל 1572/02) שדחה את תביעתו של המערער להכיר בזכאותו לקבלת הבטחת הכנסה החל מחודש אוקטובר 2001.


2. בבית הדין האזורי הצדדים הגיעו להסכמה לגבי העובדות המהוות תשתית לתובענה והן תוארו בסעיפים 5 – 10 לפסק דינו ונביאן כלשונן:

"אלה העובדות המוסכמות
5. בשנת הלימודים האקדמית תשס"א (החל מאוקטובר 2000), החל התובע ללמוד בבית הספר להנדסאים של מכללת עמק הירדן, לימודים לשם רכישת מקצוע הנדסאי אלקטרוניקה. לימודים אלה אמורים להימשך שנתיים.נ

6. התובע נכשל בשני קורסים שאותם למד באותה שנת לימודים, והיה עליו לחזור עליהם.ב

7. ביום 9.8.01, הגיש התובע לנתבע תביעה להבטחת הכנסה. בטופס התביעה נרשם, בין השאר, כך:

'למדתי במכללת עמק הירדן לימודי אלקטרוניקה. סיימתי את כל חובותי ללמודים בחודש 30.6.01. מאז מחפש עבודה. לא נרשמתי לשנת הלימודים הבאה. אין הכנסות או נכסים'.ו


הסיבה לכך שהתובע לא נרשם לשנת הלימודים הבאה היתה העובדה שהוא נאלץ לטפל באמו שחלתה.נ

8. ביום 9.8.01 (יום הגשת התביעה), אישרה מכללת עמק הירדן כי התובע למד בשנה"ל תשס"א (מיום 29.10.00 ועד ליום 2.7.01) לימודי שנה א' בלבד וכי הוא לא נרשם ללימודים בשנה"ל תשס"ב ואינו זכאי לתעודה.ב

9. למרות מחלתה של אמו, החליט התובע ללמוד בשנה"ל תשס"ב לימודים חלקיים; התובע למד במכללה את שני הקורסים שבהם נכשל בשנה הקודמת. לימודים אלה היו במשך 10 שעות שבועיות. שכר הלימוד בגינם היה בסך 4,060 ש"ח. לאור אישור המכללה מיום 9.8.01, נראה שהתובע נרשם לאותם לימודים במועד כלשהו לאחר שהגיש את תביעתו לנתבע (שגם היא הוגשה – כזכור – ביום 9.8.01).ו

10. במהלך שנת הלימודים, ביום 10.3.02, נפטרה אמו המנוחה של התובע, והוא החליט לחדש את הלימודים המלאים בשנה שלאחר מכן".נ

3. המשיב - המוסד לביטוח לאומי (להלן: המוסד) דחה את תביעתו של המערער לאור סעיף 3(4) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 הקובע כי תלמיד הלומד במוסד שהשר קבע אותו בתקנות, לא יהיה זכאי לגמלה לפי החוק.
השר, על פי סמכותו זו התקין את תקנה 6 לתקנות הבטחת הכנסה, התשנ"ה-1982 (להלן – התקנות).ב

לא היתה מחלוקת כי בית הספר להנדסאים של מכללת עמק הירדן, שבמסגרתה למד המערער, הוא בגדר "מוסד" כהגדרתו בתקנה 6(א)(2) לתקנות.ו

בית הדין האזורי בחן את נסיבות לימודיו של המערער וקבע כי אין בהן כדי להצדיק חריגה מלשונו של הכתוב.נ
מסקנתו זו של בית הדין האזורי מקובלת עלי ואכן אין בעובדה שבאותה שנה, שבגינה הוגשה התובענה, המערער למד שני קורסים שנכשל בהם בשנה הראשונה כדי להוציאו מהגדרת "הסטודנט" על פי התקנות. גם העובדה שהמערער, במהלכה של השנה, טיפל באימו החולה אין בה כדי לסייע בידו מאחר ואין הוא עומד בתנאיה של תקנה 6(ב)(2) לתקנות.ב

4. טענותיו של המערער והשגותיו על מסקנות בית הדין האזורי אין בו כדי להוציא אותו מתחולת התקנות, שלשונן ברורה ואינה משתמעת במקרה זה לשני פנים.ו

5. ב"כ המוסד הסכימה כי החוב אותו חב המערער למוסד בגין קבלת הגמלה במשך מספר חודשים, שלא כדין, יוחזר על ידי המערער בחמישה עשר תשלומים וזאת על מנת להקל עימו ולסייע בידו ככל שניתן, להשבת החוב.נ


6. סוף דבר – הערעור נדחה מטעמיו של בית הדין האזורי.ב


אין צו להוצאות.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון