החמרה בעונש בעבירות תעבורה

בית המשפט החליט לקבל את ערעור המדינה על קולת העונש ולהחמיר בעונש.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החמרה בעונש בעבירות תעבורה:

השופט ח' מלצר:

לפנינו שני ערעורים על גזר דין של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט י' נועם), שהושת על המערער ב-ע"פ 1297/12 (להלן: X), לאחר הסדר טיעון, שבגדרו הוא הודה בעבירות של הסעה שלא כדין (שני מקרים), סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, והפקרה לאחר פגיעה. על X הוטלו בגזר הדין העונשים הבאים: שנתיים מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו; שתי תקופות מאסר על תנאי, בתנאים שנקבעו בגזר הדין ושיפורטו בהמשך, ופסילת רשיון נהיגה לתקופה של שלוש שנים, מיום שחרורו של X ממאסר.

X גורס כי עונשים אלה הינם קשים יתר על המידה, ואילו המדינה טוענת בערעורה כי המדובר בענישה מקלה מדי, וכי יש להחמירה.

להלן יובאו העובדות הצריכות לענין.

X הורשע, בהתאם להודאתו כאמור, בעבירות שהתבצעו בגדרי שתי פרשות:

במסגרת הפרשה הראשונה הסיע X בתאריך 5.2.2009 שלושה תושבי אזור יהודה ושומרון בכביש מס' 443, זאת למרות שלא היה להם אישור כדין להיכנס לתחומי ישראל (כשהוא מסתירם בתא המטען של מכוניתו). בגין מעשים אלה הואשם X בעבירה של הסעה שלא כדין. יש לציין כי X הורשע בעבירה זו על ידי בית משפט השלום הנכבד ברמלה, ואולם מאוחר יותר הוא ביקש לצרף (מכוח סעיף 39 לחוק העונשין, התשל"ז-1977) את הדיון בפרשה הנ"ל לפרשה השניה, שאת פרטיה נביא מיד בסמוך. על כן ההרשעה בבית משפט השלום הנכבד ברמלה – בוטלה, והדיון בפרשה זו עבר לבית המשפט המחוזי הנכבד בירושלים.

הפרשה השנייה התרחשה לאחר שX הורשע בבית משפט השלום הנכבד ברמלה, ולפני שנגזר דינו שם. בגדרי פרשה זו יוחסו לX עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, הסעה שלא כדין והפקרה לאחר פגיעה. על פי עובדות כתב האישום המתוקן (ביחס לפרשה השנייה), בתאריך 15.4.2010, בסמוך לשעה עשר בלילה, הכניס X לתא המטען של רכבו ארבעה תושבי אזור יהודה ושומרון, אשר לא היו להם אישורי שהייה כדין בישראל. X הסיע את התושבים האמורים דרך אזור התעשיה עטרות בירושלים, ובהגיעו למחסום בכיכר עטרות – הוא התבקש על-ידי שוטר מג"ב להציג תעודת זהות ולפתוח את תא המטען. בתגובה, X האיץ את רכבו, ופרץ את המחסום לכיוון מזרח על ציר 45. בזמן זה דלק אחר הרכב הפורץ רכב סיור משטרתי של מג"ב, כשאורותיו הכחולים דולקים, הסירנה פועלת והוא כורז לו לעצור. X לא שעה להוראות השוטר, והמשיך בנסיעתו ופנה לכיוון דרום על גבי ציר 60.

לפי הוראות מפקד הגיזרה, מחסום ארעי הוצב בסמוך. X נסע במהירות מופרזת לכיוון המחסום הארעי, וכשראה כי במחסום עומדות מספר מכוניות, הוא ביצע פניית פרסה והחל בנסיעה לכיוון צפון. בהמשך, נתקל X בחסימה שביצע שוטר סיור משטרתי על ציר אחר. X נסע לעברו במהירות וכמעט ודרס אותו במהלך העקיפה שביצע. בשלב זה, מפקד הגזרה הצטרף למרדף והורה לX לעצור באמצעות מערכת הכריזה שברכבו המשטרתי, אך X לא נשמע אף להנחיות אלה. הוא המשיך את הימלטותו לכיוון מחסום כיכר עטרות, שם הונח מחסום דוקרנים. X הגביר את מהירות נסיעתו לעבר המחסום, ובתוך כך הוא כמעט פגע בשוטר אחר, אשר לא נפגע מרכבו של X רק מאחר שקפץ הצידה ברגע האחרון, ונשכב על גבו. X ביצע אז פניית פרסה, והחל לנסוע לכיוון מזרח, אך הוא מיד הפך שוב את כיוון נסיעתו והתקרב למחסום הדוקרנים שהוצב ליד כיכר עטרות. בהגיעו למחסום, עלה X על הדוקרנים שהונחו שם, אך המשיך בנסיעה לכיוון צומת מחנה עופר (כאשר מספר רכבי משטרה דולקים בעקבותיו), תוך שהוא עוקף כלי רכב ועובר בין הנתיבים. בצומת מחנה עופר מוקמה חסימה משטרתית נוספת, אולם X התעלם גם ממנה ופנה בחדות אל מול שער מחנה מג"ב הנמצא בסמוך לצומת. בעוד רכבו בנסיעה, הוא קפץ ממנו והחל להימלט רגלית לשדה סמוך. הרכב המשיך להידרדר והתנגש בגדר הבטיחות. לאחר מרדף רגלי של עשרות מטרים – נלכד X ונעצר. יש לציין כי תושבי האזור ששהו ברכבו של X לא נפגעו כתוצאה מפגיעת הרכב בגדר הבטיחות, הואיל שבמהלך המרדף הם דחפו את משענת המושב האחורי ברכב, ועברו מתא המטען למושב האחורי. עם זאת, מספר שוטרים נפצעו במהלך המרדף הרגלי.

X הודה, כאמור, בעובדות כתבי האישום המתוקנים בשתי הפרשות, במסגרת הסדר טיעון, אך באשר לעונש סוכם כי כל צד יטען כהבנתו.

בגוזרו את הדין, עמד בית המשפט המחוזי הנכבד על חומרת המעשים שביצע X, ואולם ראה לנכון להתחשב בהודאתו של X בעבירות, בחרטה שהביע על מעשיו, וכן בעובדה כי X היה נתון במעצר במשך כחודש ימים ובמעצר בית במשך כשנה ומחצה. בשים לב לנתונים אלה השית בית המשפט המחוזי הנכבד את העונשים הבאים על X: שנתיים מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו; שנת מאסר על תנאי, כשהתנאי הוא שX לא יעבור, תוך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר, עבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה; שישה חודשי מאסר על תנאי, לבל יעבור X עבירה לפי סעיף 12 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן: חוק הכניסה לישראל), או עבירה של הפקרה לאחר פגיעה, במשך שלוש שנים משחרורו ממאסר ופסילה מהחזקת רשיון נהיגה לתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר.

מכאן הערעורים שלפנינו.
טענות הצדדים

המדינה טוענת כי העונש, אשר הוטל על X איננו הולם את חומרת העבירות בהן הורשע ונסיבות ביצוען, כמו גם את העובדה שבהתנהלותו יצר X סיכון ממשי לחיי אדם. עוד הדגישה המדינה כי לעבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה התווסף פה גם מרכיב של הסעה של מי ששוהים בישראל שלא כדין, ושל הפקרה לאחר פגיעה.

X טוען בערעורו כי העונש שהושת עליו בבית המשפט המחוזי הנכבד לא נתן משקל ראוי לנסיבותיו האישיות, ולעובדה כי הוא הודה במעשים והביע חרטה. בהקשר זה מזכיר X כי הוא נעדר עבר פלילי (למעט שתי הרשעות בעבירות תעבורה), וכי הוא ביצע את העבירות, מושא הערעורים על רקע מצבו הכלכלי הקשה.

דיון והכרעה

לאחר עיון במכלול החומר, החלטנו כי דין ערעור המדינה – להתקבל, ואילו דין ערעורו של X – להידחות. הטעמים לכך יוסברו להלן.

כידוע, העבירה של סיכון חי אדם בנתיב תחבורה הינה עבירה חמורה. היא מבטאת זלזול בחוק ויש בה כדי להעמיד את הנוסעים בדרך בסיכון משמעותי (ראו: ע"פ 1535/06 מדינת ישראל נ' לוי ( 7.6.2006); ע"פ 2079/06 אבו עצא נ' מדינת ישראל ( 7.6.2006); ע"פ 217/04 אלקורעאן נ' מדינת ישראל ( 29.6.2005)). כפועל יוצא מכך, המדיניות העונשית ביחס לעבירה זו היא מחמירה, באשר היא נועדה: "לשקף מסר ברור של הרתעה והתראה" (ע"פ 6398/07 אבולקיען נ' מדינת ישראל ( 20.2.2008)). עוד יש להעיר כי במקרה שלפנינו, העבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה נעברה בנסיבות מחמירות: X לא שעה לאזהרות רבות שהושמעו לו לעצור את רכבו, והוא ניהל מסע בריחה ארוך ומסוכן  מפני גורמי אכיפת החוק, והכל תוך סיכון ממשי של חיי אדם. זאת ועוד – גם כאשר רכבו של X נעצר לבסוף, הוא לא וויתר על ניסיונו להימלט, ובתוך כך הוא גם הפקיר וסיכן את השוהים הלא חוקיים שהסיע ברכבו. אם בכל אלה לא די – יש לזכור גם כי X החליט לנסות לברוח מן המשטרה, בצורה המסוכנת שתוארה לפרטיה בפיסקה 2 שלעיל, כאשר כבר קודם לכן הוא הורשע בעבירה של הסעה שלא כדין, שנעברה בנסיבות דומות יחסית, ולפני שנגזר דינו בגין עבירה זו, דהיינו שמורא הדין לא הרתיעו.
זה המקום להדגיש כי עבירות התנועה הנ"ל התבצעו תוך כדי הסעת תושבי האזור, שלא היו להם אישור שהייה בישראל – בתא המטען שברכב. גם עבירת ההסעה שלא כדין – יוצרת סכנה לבטחון הציבור, והיא מחייבת בעצמה מתן ביטוי ראוי בענישה (ראו: ע"פ 669/09 סלאמה נ' מדינת ישראל ( 20.10.2010); רע"פ 7391/08 ‏‏יוסף מחאג'נה נ' מדינת ישראל ( 10.7.2008)), שלא לדבר על ההפקרה בסוף האירוע.

הנסיבות הנ"ל מלמדות כולן כי יש מקום לקבל את ערעורה של המדינה על קולת העונש, ולדחות את ערעורו של X על חומרת העונש. הוספה בענישה כאן תעלה בקנה אחד גם עם רמת הענישה שנקבעה בעבר למעשים מסוג זה (ראו, למשל: ע"פ 3383/05 אנוואר נ' מדינת ישראל ( 27.10.2005); ע"פ 2410/04 מ"י נ' אבולקיעאן ( 11.11.2004)). בהקשר זה יש להבהיר כי הנסיבות האישיות שעליהן עמד X בערעורו – אינן משמעותיות דיין על מנת להטות את הכף לטובתו.

נוכח כל האמור לעיל – החלטנו לקבל את ערעורה של המדינה, לדחות את ערעורו של X, ולהעמיד את רכיב המאסר בפועל במכלול על 42 חודשים. יתר רכיבי העונש שקבע בית המשפט המחוזי הנכבד יישארו על כנם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון