חוסר זהירות בנהיגה על אופנוע

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוסר זהירות בנהיגה על אופנוע / נהיגה בחוסר זהירות על אופנוע:

מזכה הנאשם מחמת הספק.

ואלו נימוקי הזיכוי:


1. הנאשם הואשם כי בתאריך 17.1.03 סמוך לשעה 03:30, נהג בחוסר זהירות על אופנוע קוואסקי (להלן - "רכב א'") ברח' אלנבי, בתל אביב, מכיוון כיכר המושבות לכיוון הים ובהגיעו לצומת המרומזר בככר מגן דוד אדום (צומת הרחובות: אלבי - שינקין - קינג ג'ורג' - הכרמל - מדרחוב נחלת בנימין) סטה בחוסר זהירות מנתיב נסיעתו הימני מבין השניים לנתיב השמאלי, חסם דרכו של אופנוע סוזוקי (להלן - "רכב ב'") ושני האופנועים התנגשו וכתוצאה מכך נחבלו שני הרוכבים ונוסע ונגרם נזק רכוש לאופנועים, כעבירות על תקנות 21 (ג) ו - 41 לתקנות התעבורה.

2. ב"כ הנאשם הודה בעובדות א (1) + (2) + (4) לכתב האישום ובעצם התרחשות התאונה, אך כפר באחריות הנאשם לאירוע וטען כי האימפקט נוצר עקב סטית רכב ב'.

להוכחת האישומים המאשימה הביאה הראיות הבאות:

עדות גיל דהן (להלן - "ע.ת.1" או "המעורב") רוכב רכב ב' אשר בח.ר. הדגיש כי נכנס לצומת תוך נסיעה רצופה ובהיותו כ - 2 מ' לפני קו העצירה, נדלק לו ירוק והמשיך בנסיעה ואז הופתע מהתנהגות הנאשם, שהיה בקו העצירה מימינו מבלי שידע להגדיר באיזה נתיב נסיעה, אשר סטה בפתאומיות שמאלה ופגע באופנוע ב' אך בהמשך הודה כי הוא עצמו נכנס בדופן שמאל של אופנוע א'.

בח.נ. לא ידע לציין במדוייק מיקום רכב א' כפי שלא ידע במדויק זוית הפגיעה של רכב ב' ברכב א', אך ציין - מעל 45 מעלות. עוד הודה בח.נ. כי נסע בין שני טורי מכוניות שהתנהלו בשני הנתיבים, בואך לצומת, כאשר הנאשם בנתיב הימני אך ללא ציון מיקומו באותו נתיב ושלל אפשרות שרכב א' היה בצד ימין של נתיב השמאלי.

עדות דוד חליבה (להלן - "ע.ת.2" או "הנוסע") חברו של ע.ת.1, אשר ישב במושב מאחורי ע.ת.1. בח.ר. הדגיש נסיעה באמצע הנתיב השמאלי ואילו רכב א' באמצע המסלול, כאשר ניסה לעשות פרסה בטרם הגיעם לרמזור. בח.ר. התברר כי האימפקט היה לפני קו העצירה, כאשר בנתיב נסיעתם לא היה כל רכב לפניהם ושדה הראיה שלו היה משמאל לראש ע.ת.1. הוא הכחיש כל נסיעה במסלול הנגדי בעת האימפקט ושלל כל אפשרות נסיעה של ע.ת.1 בין שני הנתיבים בהם התנהגלה תנועת כלי רכב. עם זאת, הודה כי הבחין בירוק ברמזור כיוון נסיעתם, ממרחק כ - 100 מ' לפני הצומת ושלל אפשרות של הופעת הירוק בעת הגיעם סמוך לפני קו העצירה.

מוצג ת/1 - הודעת הנאשם מ - 19.1.03, שם מסר כי נסע בנתיב השמאלי, עצר באדום בקו העצירה ועם הופעת הירוק החל בנסיעה לכיוון הים ואז ארע האימפקט באמצע הצומת, כאשר הוא מבחין במעורב לראשונה, בעת האימפקט. לפי הבחנתו רכב ב' הגיע מאחוריו, עקף אותו משמאל וסטה ימינה עקב רכב שהגיע ממול ופגע ברכב א', תוך הכחשת כל סטיה מצידו.

מוצג ת/2 - הודעה בה תיקן מועד התאונה בת/1 מ - 18.1.03 ל - 17.1.03.נ

מוצג ת/3 - תרשים הצומת עם נתונים אוביקטיביים אך ללא ציון מיקום עדשות הרמזורים הרלוונטיים, עליו ציין הנאשם נקודת האימפקט ונקודת עצירתו לפני קו העצירה, לפי בקשת ב"כ המאשימה

הנאשם מסר גירסתו תחת אזהרה ובח.ר. חזר על עיקרי ת/1 כאשר הוא מדגיש זוית כניסת רכב ב' ברכב א' ב - 30 מעלות, דהיינו "כידון בכידון" וזאת עת היה בצד שמאל של הנתיב השמאלי. בח.נ. אישר עומס תנועת כלי רכב במקום. הדגיש מקום עצירתו ומקום האימפקט על ת/3 והעובדה שהבחין במעורב לראשונה בעת האימפקט.

3. ב"כ המאשימה ביקש הרשעת הנאשם על סמך עדותם של המעורב והנוסע תוך העדפת עדותם על עדות הנאשם. ב"כ הנאשם ביקש זיכויו בטענה של סתירות מרובות בין עדותו של המעורב לבין עדות הנוסע וחוסר אפשרות לקבוע גירסה יחידה של המאשימה. לטענתו הנאשם לא סתר עדותו בח.ר. או בת/1.ב

4. לאחר שמיעת העדים, התרשמותי מאופן מתן עדותם, עיון במוצגים והערכת חומר הראיות לנוכח טענות סיכומי ב"כ הצדדים, הגעתי למסקנות הרלוונטיות לנדון, כדלקמן:

א. מקום האירוע - ככר מגן דוד אדום, בתל אביב. במקום צומת מרומזר כאשר מכיוון ככר המושבות במסלול הנסיעה שני נתיבים עם קו עצירה, מאפשרים המשך תנועה לכיוון הים אולם לנוסע בנתיב הימני - גם אפשרות פניה ימינה לרח' שינקין או קינג ג'ורג'. הצומת מתואר במוצג ת/3.ו

ב. עומס התנועה במועד הרלוונטי - מדובר בבוקר יום ו' אחרי יום ה' המשמש ליל בילויים לצעירים, כך שאין מחלוקת כי בכיוון נסיעת המעורבים היתה תנועת כלי רכב כבדה אשר התנהלה בשני הנתיבים.

ג. אופן התקרבות המעורב לצומת - מפי המעורב למדתי כי לנוכח ריבוי כלי הרכב נאלץ לנסוע לכיוון קו העצירה כאשר הוא נע בין שני הנתיבים. דבריו אלו נסתרו על ידי הנוסע שעמד על כך שנסעו בנתיב השמאלי, סתירה שמנעה ממני לקבוע מעל לכל ספק מיקום ע.ת.1 בהתקרבו לקו העצירה.

העולה מן האמור הנה מסקנתי כי התרשמות הנאשם לפיה, רכב ב' הופיע משמאלו ופגע בו בזוית 30 מעלות, נבעה אולי מכך שנסע במסלול הנגדי - אינה משוללת סבירות וקיום אפשרי.

ד. מקום עמידת רכב הנאשם - בח.נ. הנאשם ציין בנקודה אדומה על ת/3 נקודת עצירתו לפני קו העצירה. המעורב והנוסע לא נתבקשו בשום שלב של ח.ר. לציין המקום בו עצר רכב א' עפ"י גירסתם ולמיטב התרשמותי הדבר נבע מחוסר אחידות בגירסה שהציג כ"א מהם. אני מאמין לדברי הנאשם כי עצר בנקודה האדומה שציין לפני קו העצירה בת/3, כאשר הוא במחצית השמאלית של נתיב נסיעתו.

ה. ב"כ הנאשם הדגיש בכתב סיכום טענותיו את הסתירות המהותיות בין עדות המעורב לבין עדות הנוסע לרבות: מיקום נסיעת רכב ב' בהתקרבו לצומת, מהירות נסיעתו, מועד הופעת הירוק כיוון נסיעתו, מיקום האימפקט, מיקום רכב א' בעצירה וכיו"ב סתירות ביניהם ויש בהן כדי לשלול ממני כל אפשרות לקבוע קיומה של הגירסה הנטענות בכתב האישום, כגירסה אמינה ומתקבלת על דעתי.

נהפוך הוא, התרשמתי כי לנוכח עומס תנועת כלי הרכב במקום, ונסיעתו הרצופה של המעורב, קיימת אפשרות כי עקף את מסלול נסיעתו משמאל כאשר הוא מחוץ למסלול ובתוך המסלול הנגדי ובהתקדמו לצומת בנסיעה רצופה, סטה בעצמו ימינה ופגע בזוית בדופן שמאל של רכב א', אשר היה כבר בתנועת המשך של נתיב נסיעתו.

ו. אמינות עדי המאשימה:
אין ולא יכלה להיות מחלוקת כי המעורב הנו "מעוניין" בתוצאות הדיון לפני ולא פחות מכך - חברו, הנוסע מאחוריו אשר למרות שדה הראיה המוגבל שהיה לו הבחין בפרטים הסותרים דברי המעורב. לנוכח הסתירות, בין עדויותיהם ברור כי אין ליתן אמון בדברי עדותם לפני ולקבוע על פיהם כי המאשימה הוכיחה מעל לכל ספק סביר, יסודות העבירות המיוחסות לנ'.

יתר על כך, בעדות השניים ניתן לראות "עדות יחידה" של "מעוניין" המחייבת את בית המשפט להזהיר עצמו כי "בעדות יחידה" של "מעוניין" מדובר ובנסיבות לפני לאחר שהזהרתי עצמי בנושא זה, איני נותן אמון בדברי עדותם.

ז. אמינות הנאשם:
גירסתו בת/1 ובח.ר. לא נסתרה בח.נ. וזאת למרות נסיונות ב"כ המאשימה בכיוון זה. דבריו כי לא ניסה כלל לבצע פנית פרסה וכי הבחין לראשונה ברכב ב' בעת האימפקט לא נסתרו כפי שלא נסתרה נקודת עצירתו בנתיב השמאלי ובהמשך - נקודת האימפקט.

דבריו מציגים גירסה אפשרית ומתקבלת על הדעת ודי בכך כדי לזכות אותו מחמת הספק מביצוען של העבירות המיוחסות לו.5. סוף דבר - על סמך האמור לעיל מזכה הנאשם, זיכוי מחמת הספק, מביצוען של עבירות על תקנות 21 (ג) ו - 41 לתקנות התעבורה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובת הזהירות של רופא

 2. חובת זהירות של בנק כלפי לקוח

 3. חובת הזהירות של עורך דין

 4. חובת הזהירות של המעביד כלפי עובד

 5. הפרת חובת הזהירות של הבנק

 6. חובת הזהירות של מנהל חברה

 7. חובות זהירות הבנק כלפי לקוח

 8. חובת הזהירות של מרכול (סופר)

 9. חוסר זהירות בנהיגה על אופנוע

 10. נהיגה בחוסר זהירות של נהג מונית

 11. חובת זהירות של עורך דין כלפי לקוח

 12. חובת זהירות מוגברת של מזמין עבודה

 13. חובת זהירות של סוכן ביטוח כלפי קבלן

 14. פסיקה בנושא חובת הזהירות של המעסיק

 15. חובת הזהירות לפני פתיחת הליכים משפטיים

 16. חובת הזהירות של עורך דין בעסקת מקרקעין

 17. חובת הזהירות של עורך דין כלפי צד שלישי

 18. חובת הזהירות הקונקרטית - חובת הזהירות המושגית

 19. חובת הזהירות בהליכי פינוי מדירה בהוצאה לפועל

 20. על הנוהג ברכב הרתום לנגרר חלה חובת זהירות מוגברת

 21. נזקי רכוש לרכב אזרחי בשל חוסר זהירות ונהיגה רשלנית

 22. מה ההבדל בין נהיגה ב"חוסר זהירות" ל"נהיגה ברשלנות" ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון