חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי:

השופטת ורדה וירט-ליבנה
 1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת אפרת לקסר ונציגי הציבור מר דוד אברהם ומר אבישי לנדאו; בל 003486/00), שדחה את תביעתו של המערער לשנות את בסיס חישוב גמלת הנכות ששולמה לו עקב תאונה בעבודה מיום 20.10.95. כך שגובה הגמלה תהא גם על בסיס הכנסותיו כעצמאי.
 
2. בית הדין האזורי פירט היטב בפסק דינו את העובדות הרלוונטיות כדלקמן:
א. המערער נפגע בתאונה והגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת דמי פגיעה – תוך שציין בתביעה זו את היותו שכיר באותה עת. לתביעתו צורפו תלושי שכרו לחודשים 7.95, 8.95 ו-9.95.נ
 
ב. התאונה הוכרה כתאונת עבודה. דמי הפגיעה והגמלה ששולמו לו בגין התאונה, חושבו על בסיס השכר הנקוב בתלושי השכר שצורפו לתביעתו. כ-5 שנים לאחר מכן, ביום 1.8.00 הגיש המערער את התביעה, מושא הערעור, לשינוי בסיס החישוב, כאמור.ב
 
ג. יצויין, כי המערער נפגע גם בתאונת עבודה קודמת, ביום 14.7.95, (כ-3 חודשים לפני התאונה, נשוא פסק דין זה), (להלן – "התאונה הקודמת") וגם בשעתו זו ציין כי הוא "עובד שכיר".ו
ד. המערער הגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה, ביום 31.10.96 - וקיבל דמי אבטלה, בעקבות תביעה זו בהיותו במעמד של "שכיר".נ
ה. המערער הגיש גם תביעה לנתבע בחודש פברואר 1995 להבטחת הכנסה – ותביעתו התקבלה וגם שם הציג עצמו כשכיר.ב
 
3. השנוי במחלוקת בין הצדדים הוא מעמדו של המערער ביום התאונה – האם טענת המערער מעמדו היה עצמאי ולחילופין שכיר ועצמאי ביחד, או כטענת המוסד לביטוח לאומי – מעמדו היה שכיר.ו
 
4. בית הדין האזורי בחן את העדויות שנשמעו בפניו ואת המסמכים שהוגשו במהלכן, וקבע כי הוא מעדיף את גרסת העדים מטעם המוסד לביטוח לאומי על פני גרסתו של המערער, וקבע כי המערער היה במועד התאונה במעמד של שכיר.נ
 
בית הדין האזורי פירט וסקר באופן נרחב את הראיות שהיו בפניו ואשר הביאו אותו למסקנה כי יש לקבל את גרסת המוסד לביטוח לאומי כי המערער היה במועד התאונה במעמד של שכיר וזאת במיוחד לאור המסמכים הרבים, שהוצגו בפניו, בהם המערער רשם, בעצמו, כי הוא במעמד של שכיר, וכך למשל: בקשה להכיר בתאונת עבודה עוד מחודש יולי 1995 וכך גם בתאונה מושא התביעה. לאחר מכן המערער ביקש דמי אבטלה והבטחת הכנסה על סמך מעמדו כשכיר ורק חמש שנים לאחר קרות התאונה – במועד בו נפסקו לו אחוזי נכות, בגין התאונה ביקש לשנות את מעמדו לעצמאי.ב
 
בית הדין האזורי התחזק במסקנתו גם לאור התרשמותו מעדותו של המערער.ו
 
5. הלכה פסוקה וידועה היא כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בהתרשמות בית הדין האזורי מן העדים שהעידו בפניו ובתוצאותיו העובדתיות, אלא במקרים חריגים ביותר.נ
 
לא מצאנו טעם כלשהו להתערב במסקנותיו של בית הדין האזורי מחומר הראיות שהונח בפניו ובפסק הדין המתייחס אליהן בהרחבה.ב
 
6. אשר על כן, דין הערעור להידחות ועל פסק הדין של בית הדין האזורי להתאשר מטעמיו.ו
 
7. סוף דבר: הערעור נדחה ללא צו להוצאות.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב עצמאי בחוזה

 2. תאונת עבודה סבל עצמאי

 3. תאונה בבית עובד עצמאי

 4. תקנה 15 פתיחת עסק עצמאי

 5. סבל עצמאי - תאונת עבודה

 6. הכרה כעצמאי בביטוח לאומי

 7. רישום עצמאי בביטוח לאומי

 8. תאונת דרכים בעל עסק עצמאי

 9. חישוב תגמולי מילואים עצמאי

 10. תאונת עבודה לעורך דין עצמאי

 11. אי הכרה בתאונת עבודה של עצמאי

 12. רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי

 13. האם משגיח כשרות שכיר או עצמאי

 14. תשלום ביטוח לאומי על עובד עצמאי

 15. תאונת עבודה מדריך טיולים עצמאי

 16. איחור רישום כעצמאי בביטוח לאומי

 17. הכנסות מעסק של בני זוג עצמאיים

 18. עזיבת משרד תיווך ופתיחת עסק עצמאי

 19. תאונת עבודה עצמאי תוך כדי משלח יד

 20. הגדרת ''עובד עצמאי'' ביטוח לאומי

 21. שכרו של התובע שהינו עצמאי ערב התאונה

 22. חישוב בסיס השכר של עצמאי אשר נהרג בתאונת דרכים

 23. קניית רכב בסמוך לאחר פתיחת עסק עצמאי

 24. מקדמות ביטוח לאומי עצמאי - תאונת עבודה

 25. חישוב שכר ביטוח לאומי לפי הכנסה כעצמאי

 26. תביעה להכרה בזכות עצמאית להירשם כחוכר נכס

 27. תאונת עבודה בבית עורך דין עצמאי שעובד מהבית

 28. עצמאי שעובד מהבית - תאונת דרכים בדרך לעבודה

 29. פיצויי פיטורים לעורך דין עצמאי במועצה מקומית

 30. תאונת עבודה של עובד עצמאי לא רשום בביטוח לאומי

 31. האם אשתו של בעל עסק עצמאי יכולה לקבל דמי אבטלה ?

 32. תאונה של עובדת עצמאית בחניה בבית – תאונת עבודה ?

 33. רישום עצמאי בביטוח לאומי חודשיים לאחר תאונת עבודה

 34. האם עורך דין שכיר שמקבל לקוחות פרטיים נחשב לעצמאי

 35. האם תאונת דרכים של עצמאי בדרך ל"סידורים" תוכר כתאונת עבודה ?

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון