נכות אורטופדית 2 אחוז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות אורטופדית 2 אחוז:

1. התובעת נפגעה בתאונת דרכים ביום 02/04/98. בתאונה נפגעה באצבעות כף ידה הימנית. ד"ר ערן לין נתמנה כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדי. ד"ר לין מצא כי נגרמה לתובעת פגיעה תחושתית רדיאלית באצבע 2 בכף יד ימין, השלטת, וקבע בגין כך נכות לצמיתות בשיעור 2%. הוסכם בין הצדדים כי לא תובאנה ראיות, וכי כל צד יסכם טענותיו בכתב, ויינתן פסק דין בפשרה לפי סעיף 4ג' לחוק פלת"ד. המחלוקת היא רק בשאלת הערכת נזקיה של התובעת.
 
הפסד השתכרות לעתיד
2. התובעת לא עבדה עובר לתאונה, אולם החל מ-01/04/00 החלה לעבוד כמזכירה. לטענתה, היא נתקלת בקשיים בביצוע עבודתה כמזכירה, שכן קשה לה לתפוס ולהרים תיקים כבדים, ומצד שני, היא גם מתקשה לכתוב בצורה ברורה. לפיכך היא חוששת כי מעסיקה יפטר אותה, ובשל פגיעתה, ומצב השוק היום, לא תוכל למצוא עבודה כמזכירה, וגם לא בעבודות פשוטות יותר, כעוזרת בית, עובדת מטבח וכד'.


 
3. כאמור לעיל, ד"ר לין בחוות דעתו קבע כי הנכות היא בגין פגיעה תחושתית באצבע 2 של כף יד ימין. כמו כן קבע ד"ר לין חד משמעית בחווה"ד, כי הפרעה זו אינה גורמת לכל מגבלה תיפקודית. הוא אישר אמנם כי ההפרעה יכולה להיות תיפקודית, כשנדרשת עבודה עדינה עם אצבעות היד כגון תפירה, או עבודה במגע עם חום/קור, אולם דרישות כאלה אינן קיימות בעבודת מזכירה. ויודגש כי בפרק התלונות בחווה"ד צוין (מפי התובעת) כי אין הפרעה בכתיבה. אחוזי הנכות שנקבעו הם 2% בלבד, ואינני מקבל את טענת ב"כ התובעת כי צריך היה לקבוע לה נכות בשיעור 7% או 5%. ד"ר לין בחוות דעתו במפורש שקל את האפשרות לקבוע לה נכות בשיעור 5%, וקבע כי קביעת נכות כזאת, במקרה זה, היא מוגזמת (וד"ר לין לא נחקר על חוות דעתו).נ
 
4. כאמור בספרו של כב' השופט קציר, "פיצויים בשל נזק גוף", מהד' רביעית, תשנ"ח- 1997 בעמ' 191 -
"נכויות בשיעור נמוך, של 5% או אפילו עד 10%, מטבען שאינן עלולות להשפיע על כושר התפקוד בנוגע להשתכרות, אצל אדם מן הישוב; במקרים כאלה, הנטייה היא שלא לפסוק את הפיצוי לפי אחוז הנכות, אלא, מקום שבית-המשפט משתכנע שאפשר שהנכות תהיה בעלת משמעות תפקודית, הוא עשוי לפסוק סכום גלובלי בפריט נזק זה".
נכותה של התובעת הינה נכות נמוכה ביותר (2%), היא איננה תיפקודית, עפ"י קביעת מומחה ביהמ"ש, ובנסיבות אלו, לא נגרמה לתובעת כל פגיעה בכושר השתכרותה בעתיד, ואין מגיע לה אפוא כל פיצוי בראש נזק זה.
 
עזרת צד שלישי בתקופת הנכות הזמנית
5. ד"ר לין אישר לתובעת נכות זמנית תיפקודית בשיעור 100% למשך חודש ימים, בשיעור 50% לחודש ימים נוסף, ובשיעור 10% למשך חודשיים נוספים.
התובעת טוענת כי במשך כל התקופה הזאת סבלה מכאבים עזים וחולשה באצבעות כף יד ימין, ולכן לא יכולה היתה לבצע את עבודות הבית, ונזקקה לעזרתה של עוזרת בית. העוזרת עבדה בביתה 8 שעות בשבוע תמורת 25₪ לשעה, במשך חודש וחצי, ובשאר התקופה עזרו לה, לדבריה, בעלה וילדיה. היא לא צירפה קבלות מהעוזרת, משום שהעוזרת סירבה לתת קבלות. אני מוכן לקבל את טענת התובעת בתצהירה כי היתה לה עזרה בשכר, וכי העוזרת לא היתה מוכנה לתת קבלות.
עזרה בשכר משך חודש וחצי, 8 שעות בשבוע, בשכר 25₪ לשעה, מסתכמת בסך של1,200₪, ומשוערך להיום – סך של 1,750₪.ב

אינני פוסק פיצוי נוסף בגין עזרת בני המשפחה, שאין עליה כל ראיה, ומכל מקום, מדובר מן הסתם בעזרה רגילה הניתנת כדבר שבשיגרה בין בני משפחה, ואינה מזכה בפיצוי.
 
 
 
עזרת צד שלישי ליתרת תקופת העבר, ולעתיד
7. בעניין זה, אזכיר שוב כי ד"ר לין קבע בחוות דעתו כי ההפרעה התחושתית באצבע איננה גורמת לכל מגבלה תיפקודית. אולם בתשובות לשאלות ההבהרה אישר ד"ר לין כי הפרעת התחושה יכולה לגרום להפרעה תיפקודית, כאשר נדרשת עבודה עדינה עם אצבעות היד (למשל, תפירה), או עבודה במגע עם חום/קור כגון רחיצת כלים וכד'. בנוסף, אישר ד"ר לין כי הפגיעה אצל התובעת בכח התפיסה של יד ימין נובעת מן התאונה (תשובה א(6)), וכן כי ההפרעה בכח התפיסה הינה הפרעה תיפקודית אשר תואמת את תלונות התובעת כמפורט בפרק התלונות, סעיף 5, בחווה"ד. בפרק התלונות, סעיף 5, בחווה"ד מתלוננת התובעת על קושי בתליית כביסה, שימוש במספריים, נקיון חלונות ותריסים.
בתצהירה של התובעת (עליו לא נחקרה) היא מציינת כי הינה סובלת מחולשה בכף יד ימין, בעטייה היא מתקשה להחזיק חפצים כבדים, וכן היא מתקשה בביצוע עבודות הבית הקשות הדורשות כח ביד, כגון שטיפה, הרמת רהיטים, קניות, תליית והורדת כביסה, ונקיון של חלונות ותריסים. כמו כן היא מתקשה, לפי האמור בתצהירה, בביצוע עבודות עדינות הדורשות שימוש באצבע 2 של כף יד ימין, כגון תפירה, שימוש במספריים, חיתוך ירקות, או עבודות בהן נדרש מגע עם קור או חום, כגון שטיפת כלים.
 
ועם כל האמור לעיל, יש לזכור, כי מדובר בנכות של 2% בלבד, ואת שלל תלונותיה של התובעת יש לראות אפוא בפרופורציה המתאימה.ו
 
אני פוסק לתובעת פיצוי גלובלי בגין עזרת צד שלישי לעבר ולעתיד בסך של 7,000₪.נ
 
הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים
8. ד"ר לין כותב בחווה"ד כי התובעת נבדקה במוקד קופת חולים במקום מגוריה, וכי המשיכה במעקב וטיפול במסגרת קופת חולים (כנ"ל, במקום מגוריה) במשך כחודשיים ימים. הוא מציין גם כי במועד בדיקתה על ידו אין היא מקבלת כל טיפול שהוא, וגםלעתיד – אין כל צורך בטיפול רפואי.
הנה כי כן, הטיפולים הרפואיים שעברה התובעת הם במקום מגוריה (טירה). הוצאות הדלק בגין מספר נסיעות ברכב המשפחה בתוככי טירה מסתכמות בסכום זניח. אני פוסק בגין כך סך 50₪.ב
 
 
 
כאב וסבל
9. בהתחשב במכלול נסיבות הענין, כמתואר בתצהיר התובעת, בחווה"ד הרפואית, ובתשובות לשאלות ההבהרה, אני פוסק לתובעת, לפי תקנה 2(ב), סך של12,000₪ בגין כאב וסבל
 
סיכום
10. סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת פיצויים כמפורט להלן:
עזרת צד ג' בתקופת הנכות הזמנית1,750 ₪
עזרת צד ג' ליתרת תקופת העבר, ולעתיד7,000 ₪
הוצאות נסיעה לטיפולים50₪
כאב וסבל 12,000₪
סה"כ 20,800₪
 
בתוספת שכרו של ד"ר לין בסך 3,000₪ (צמוד ונושא ריבית מיום ששולם על ידה, 21/07/02), וכן אגרת המשפט, ושכ"ט עו"ד בשיעור 13% בצירוף מע"מ, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
 
הגיזברות תגבה אגרה לפי תקנה 6(ב)(3) לתקנות בית המשפט (אגרות).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון