סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

סעיף 10 לחוק המקרקעין קובע –
"מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום לב על הרישום, יהא כוחה של זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון".

הסעיף הנ"ל יוצר מעין "תקנת שוק" במקרקעין שלפיה , אם מתקיימים התנאים שנקבעו בו, תהיה זכותו של הרוכש עדיפה על כל זכות אחרת. גם אם סבר המבקש באמת ובתמים כי הוא רוכש זכות במקרקעין לאחר שראה את ההסכם הראשון שהוצג לו, עובדות אלו אינו יכולות להושיעו.

הפסיקה קבעה כי "רכישת זכות במקרקעין" לצורך החלת סעיף 10 פירושה מי שרכש זכות בדרך של רישום. דהיינו - זכאי להיעזר בס' 10 אך ורק מי שזכותו נרשמה אצל רשם המקרקעין בעודו תם לב. ראו בע.א. 4609/99 בעלי מקצוע נכסים (1977) בע"מ נ. סונדרס ואח' (אתר נבו 23.10.02) –
" עניינו של הסעיף בהעדפת זכותו של הרוכש עד כדי הפקעת זכותו של הבעלים, ובמצב כזה אין להעדיף את הרוכש אלא אם כן נרשמה זכותו".

עוד נקבע שם כי תום ליבו של הקונה חייב להמשך עד למועד הרישום של זכותו אצל רשם המקרקעין. תום הלב הנדרש הוא "ללא עורמה או עצימת עיניים מלראות עובדות גלויות לעין".

ראו לענין זה גם ע.א 1134/06 אליאס רושרוש נ. ודאד מנסור (אתר נבו 10.11.09) -
"המערער ביקש להיבנות מהוראת סעיף 10 לחוק המקרקעין, וטען כי אף אם רישום המקרקעין על שם המשיבה ומשפחתה היה שגוי לעת העסקה (קרי, שהם היו צריכים להירשם על שם המשיב), עדיין העסקה עמו - עם המערער - גוברת. חוששני כי טענה זו אין לה יתד להיתלות בה. לענייננו די בעובדה, שעליה אין חולק, לפיה המערער לא רשם את המקרקעין על שמו (ולא יכול היה לרשום בגדרי הדין), וממילא לא התקיימו תנאי הסעיף:
"הגנת סעיף 10 לחוק המקרקעין מותנית ברישום הזכות במרשם המקרקעין, ובהיעדר רישום אין זכותם של הרוכשים נהנית מהגנת הסעיף" (ע"א 6906/00 ענבטאוי נ' דר, פ"ד נו(5) 280, 288 - השופט אנגלרד; רע"א 2267/95 ב"כ היועץ המשפטי לממשלה נ' הרטפלד, פ"ד מט(3) 854, 863 - להלן עניין הרטפלד; בעלי מקצוע נכסים).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכות במקרקעין

 2. רישיון במקרקעין

 3. רשות חינם מקרקעין

 4. זכות חזקה במקרקעין

 5. מתחזק חוק המקרקעין

 6. חלוקת מקרקעין בעין

 7. מהי תביעה במקרקעין

 8. עסקה בחלק ממקרקעין

 9. סיום רישיון במקרקעין

 10. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 11. התחזות בעסקת מקרקעין

 12. ביטול ייעוד מקרקעין

 13. דרישת הכתב במקרקעין

 14. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 15. סעיף 71 לחוק המקרקעין

 16. פיצול תביעה במקרקעין

 17. סעיף 9 לחוק המקרקעין

 18. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 19. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 20. זכויות שביושר במקרקעין

 21. רישיון מכללא במקרקעין

 22. ביטול רישיון במקרקעין

 23. צו הפסקת שימוש במקרקעין

 24. עסקאות סותרות במקרקעין

 25. סעיף 18 ב לחוק המקרקעין

 26. תנאי מתלה בעסקת מקרקעין

 27. סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין

 28. עשיית דין עצמי במקרקעין

 29. עסקת מקרקעין באזור שיקום

 30. רישיון בלתי הדיר במקרקעין

 31. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 32. זכויות העירייה על מקרקעין

 33. תביעת השבה של חוכר מקרקעין

 34. זיהוי צדדים לעסקת מקרקעין

 35. רישום הערה במרשם המקרקעין

 36. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 37. תביעה לפקיד ההסדר במקרקעין

 38. התחייבויות נוגדות במקרקעין

 39. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים

 40. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין

 41. שימוש מפריע במקרקעין פרטיים

 42. רשות מכללא לשימוש במקרקעין

 43. בקשה לעריכת מדידה של מקרקעין

 44. דיווח על עסקת מקרקעין בדיעבד

 45. הערה על יעוד מקרקעין תקנה 27

 46. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 47. רכישת מקרקעין בפרוייקט הרחבה

 48. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין

 49. בדיקה במינהל לפני עסקת מקרקעין

 50. שימוש במקרקעין לגידול מרעה בקר

 51. מחלוקת לגבי תאריך רכישת מקרקעין

 52. עיכוב ברישום זכויות בעל מקרקעין

 53. תביעה על בניה על מקרקעין מוסדרים

 54. רשות שימוש במקרקעין לפי חוק הנפט

 55. סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 56. תביעה של פסול דין - זכויות במקרקעין

 57. החובה להציע למוכר מקרקעין לקנות בחזרה

 58. עסקת מקרקעין לפני חקיקת חוק המקרקעין

 59. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 60. ביטול זכות הסותרת רישום בפנקס המקרקעין

 61. ביטול רישיון ללא תמורה ע''י בעל המקרקעין

 62. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 63. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 64. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 65. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 66. סעיף 10 לחוק המקרקעין - תקנת השוק במקרקעין

 67. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 68. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 69. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 70. ביטול מכר מקרקעין לאחר אישור סופי של ראש ההוצל''פ

 71. סעיף 5 לחוק המקרקעין - חיזוק בתים מפני רעידות אדמה

 72. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 73. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון