עובדת משק - תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עובדת משק - תאונת עבודה:

 1. התובעת הגישה תביעה להכיר באירוע מיום 5/11/08 כ"תאונת עבודה".
 2.          התובעת ילידת שנת 1962.
 3.          התובעת עבדה בשירותי בריאות כללית מחוז דרום כעובדת משק.
 4.           ביום 5/11/08 עסקה התובעת בפינוי קרטונים במקום עבודתה. מדובר ב- 5 קרטונים במשקל של 8 ק"ג , ו- 3 במשקל 6 ק"ג .

 5. למחרת היום חשה התובעת כאבים בידה השמאלית.
 6.        התובעת פנתה כ- 4 ימים לאחר האירוע לקבלת טיפול רפואי.
7.         בהחלטה מיום 17/6/2010 מונה ד"ר ברוסקין אלכסנדר כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין אשר התבקש להשיב על השאלות הבאות :-
            א.        מהי המחלה ממנה סובלת התובעת ?
ב.         האם קיים קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של התובעת כפי שתואר לעיל לבין הפגיעה בידה השמאלית של התובעת ?
ג.          במידה שהמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך על פי תורת המיקרוטראומה, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה?
8. ביום 15/8/2010 התקבלה חוות דעתו של המומחה, ולפיה :

"א. המחלה שאובחנה אצל התובעת הינה כאבים ביד שמאל וכאבים בגב העליון כתוצאה מהרמת משא בתאריך 5/11/08 לפי תעודה ראשונה לנפגע בעבודה מהתאריך 19/11/08. בבדיקה קלינית לא אובחן כל ממצא אובייקטיבי פרט לרגישות במימוש באזור עמוד השדרה הצווארי, כתף שמאל והגפה העליונה השמאלית. צילום עמוד השדרה הצווארי היה תקין. צילום כתף, מרפק ויד שמאל היה תקין. יש לציין כי בתאריך 22/1/09 בוצעה בדיקת CT שאבחנה דיסקופאתיה בעמוד השדרה הגבי והמותני. אולם בעמוד השדרה הצווארי לא אובחן כל ממצא אובייקטיבי.

ב. לא מצאתי כל ממצא אובייקטיבי בעמוד השדרה הצווארי, בכתף או ביד שמאל שיכול להסביר את הכאב. יתכן והייתה קיימת פגיעה ברקמות הרכות מסוג נקע או דלקת ביד שמאל שלא אובחן בוודאות. יתכן וקיים קשר על רקע של חבלה "רכה" בעת הרמת משא. אולם חבלה זו הינה זמנית, הפיכה וברת טיפול.

ג. לא ניתן להגדיר את מצבה ביד שמאל כמיקרו טראומה כיוון שכנראה מדובר בחבלה זמנית בלבד. למרות הממצאים בעמוד השדרה המותני והגבי, אין כל קשר בין התלונות על הכאבים ביד לממצאים בעמוד השדרה. לא מצאתי גורמי סיכון אחרים שיכולים היו להשפיע על החבלה הזמנית ביד".

הכרעה

10. על פי הפסיקה, קביעת קיומו של קשר סיבתי בין הפגימה לבין הפגיעה הנטענת בעבודה או שלילת קיומו של קשר כאמור, הינה קביעה משפטית המושתתת על חומר הראיות. אלא שבקביעה זו, בית הדין מייחד משקל מיוחד לחוות דעת שמוגש על ידי מומחה הפועל מטעמו ולא מטעם אחד הצדדים.

ראה: דב"ע תשן/48-0 המוסד נ' עמירם פיאלקוב, פד"ע כב', 321.
דב"ע לו/8-0 סימון דוידוביץ – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז', 374.

בית הדין יסמוך את ידו על חוות דעת המומחה ומסקנותיו ולא יסטה מהן, אלא אם קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן.
ראה: דב"ע נו/244-0 המוסד נ' יצחק פרבר, (לא פורסם).

בית הדין נוהג לייחס משקל רב לחוות הדעת של מומחה מטעם בית הדין וזאת מן הטעם שהאובייקטיביות של המומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ומובטחת במידה מירבית מעצם העובדה, שאין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל שכרו מידי בעלי הדין.
ראה: דב"ע 411/97 דחבור בוטרוס נ' המוסד, ניתן ביום 2.11.99.

11. לדידו של בית הדין, המומחה הוא האורים והתומים המאיר את עיניו בשטח הרפואי. ככל שעל פניה אין בחוות דעת המומחה פגמים גלויים לעין, ואין היא בלתי סבירה על פניה, אין בסיס לפסילתה.
מטעמים מובנים, במחלוקת בין מומחה מטעם אחד הצדדים למומחה מטעם בית הדין יעדיף בית הדין את המומחה מטעמו על פני מומחה מטעם הצדדים.

אפשר שבשאלה מסויימת יהיו לרופאים דעות שונות. במחלוקת בין רופאים שכל כולה משדה הרפואה, לא יכניס בית הדין את ראשו, אלא יקבל את חוות דעת המומחה מטעם בית הדין, כאמור, ככל שהיא סבירה על פניה ואין בה פגמים נראים לעין.

12. במקרה הנוכחי, לא ניתן לומר שחוות דעת המומחה אינה מפורטת ומנומקת, או שאין בה מענה לשאלות שהופנו אליו, גם אין בה פגמים נגלים לעין, ואין היא בלתי סבירה על פניה.

13. התובעת בסיכומיה טענה כי מחוות דעתו של המומחה הרפואי ניתן להסיק כי הפגיעה בגפה העליונה השמאלית, כתף וצוואר איננה נובעת מתחלואה טבעית אלא ניכר כי היא תוצאה של חבלה גם אם זמנית וברת טיפול. כמו כן ניתן להסיק כי לא קיימים אצל התובעת גורמים אחרים שיכלו להוביל לכאבים אלה.
דברים אלו מובילים לדעת התובעת למסקנה כי המומחה הכיר בחוות דעתו בקשר סיבתי של גרימה בין התאונה לבין הכאבים בגפה השמאלית ובצוואר. עם זאת המומחה שלל את הקשר הסיבתי בין כאבי הגב המותני ועמוד שדרה תחתון לבין התאונה. על כן התובעת סבורה כי יש לקבל את התביעה בהתאם לחוות הדעת ולהכיר בתאונה מיום 5/11/08 כתאונת עבודה בה נפגעה התובעת בגפה השמאלית ובצוואר.

14. אין בידינו לקבל טענת התובעת. המומחה הרפואי בחוות דעתו המפורטת פירט במפורש כי " לא מצאתי כל ממצא אובייקטיבי בעמוד השדרה הצווארי, בכתף או ביד שמאל שיכול להסביר את הכאב." יחד עם זאת מציין כי ייתכן והיתה פגיעה זמנית וחולפת ברקמות הרכות אולם " בבדיקה קלינית לא אובחן כל ממצא אובייקטיבי פרט לרגישות במימוש באזור עמוד השדרה הצווארי, כתף שמאל והגפה העליונה השמאלית. צילום עמוד השדרה הצווארי היה תקין. צילום כתף, מרפק ויד שמאל היה תקין. יש לציין כי בתאריך 22/1/09 בוצעה בדיקת CT שאבחנה דיסקופאתיה בעמוד השדרה הגבי והמותני." כלומר – המסמכים הרפואיים אינם תומכים בפגיעה כזאת. בסעיף ג' לחוות דעתו מסכם המומחה כי לא מדובר במיקרוטראומה וכי " למרות הממצאים בעמוד השדרה המותני והגבי, אין כל קשר בין התלונות על הכאבים ביד לממצאים בעמוד השדרה." הנה כי כן, המומחה הרפואי שלל את הקשר הסיבתי בין האירוע לבין פגיעתה של התובעת בעבודה.למעלה מן הצורך נוסיף כי לכל היותר המומחה ציין כי יתכן והיתה פגיעה זמנית וחולפת.בכך אין כדי לסייע לתובעת,מקום בו נאמרו הדברים ללא הוודאות הנדרשת לקביעה חד משמעית.

15. על יסוד המפורט לעיל, אין מנוס מדחיית התביעה.

16. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון