פיטורי רופא ילדים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי רופא ילדים:
 
הנשיא סטיב אדלר:
 
[1] ערעור זה, לאחר נטילת רשות (בר"ע 1303/04) מוסב כנגד החלטת בית הדין האזורי בבאר שבע (השופט משה טוינה; בש"א 1046/04 בתיק עיקרי עב 4518/03), שהורה למערערת (להלן: משרד הבריאות) ולמשיבה 2 (להלן: האגודה) להשיב את המשיבה 1 (להלן: ד"ר X) לעבודתה כרופאת ילדים במוסדות חינוך באזור אשקלון, לאור "פגמים בהליך קבלת ההחלטה על פיטוריה".


   תמצית עובדות המקרה והחלטת בית הדין האזורי
 
[2] משרד הבריאות, במסגרת שירותי הבריאות עליהם הוא מופקד, מפעיל לשכות בריאות, המספקות, בין היתר, שירותי רפואה בבתי הספר. האגודה מספקת שירותי כוח אדם למשרד הבריאות. ד"ר X הועסקה על ידי האגודה כרופאה לבריאות הציבור בלשכת הבריאות באשקלון בתקופות הבאות: נובמבר 1994-יולי 1995; אוקטובר 1995-יוני 1996; נובמבר 1996-אוגוסט 2003.
 
בחודש אוגוסט 2003 קיבלה הממשלה החלטה על קיצוץ בהוצאותיה. בעקבות כך, הוחלט על קיצוץ בשירותי הרפואה הניתנים באמצעות האגודה. בסוף אותו חודש קיבלה ד"ר X מכתב פיטורים מהאגודה. כחודשיים מאוחר יותר, ביום23.10.2003, הגישה ד"ר X תביעה כנגד פיטוריה. לאחר הגשת התביעה, ביום 5.11.2003, נערך לד"ר X שימוע על ידי נציג האגודה. השימוע לא הביא לשינוי ההחלטה, ומשכך התקיים דיון ראשון בבית הדין האזורי. בסיום הדיון, שנערך ביום 8.12.2003, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה לד"ר X יערך שימוע נוסף, בו יטלו חלק באי-כוחה, נציגי משרד הבריאות והאחראים להעסקתה. שימוע זה נערך ביום 15.12.2003, ואף בו לא היה כדי לשנות את ההחלטה בדבר הפסקת העבודה. משכך, שבה ד"ר X ופנתה לבית הדין האזורי.
 
בית הדין האזורי, במסגרת בקשה לסעד זמני בו נתבקש להורות על החזרתה של ד"ר X לעבודה ולהצהיר כי משרד הבריאות הוא המעביד במקרה שלפנינו, קבע כי ההשגות המקצועיות בנוגע לתפקודה של ד"ר X לא היו הסיבה להפסקת עבודתה; כי בשלב גיבוש רשימת המפוטרים במסגרת צמצום היקף המשרות בחודש אוגוסט 2003 לא ניתנה לד"ר X זכות שימוע; כי השימוע שנערך ביום 5.11.2003 היה למראית עין בלבד; וכי במסגרת השימוע שנערך ביום 15.12.2003 לא ניתן משקל כלשהו לנסיבותיה האישיות של ד"ר X. לפיכך, הגיע בית הדין האזורי למסקנה כי הפגמים בהליך קבלת ההחלטה בדבר הפסקת עבודתה של ד"ר X מצדיקים את ביטול ההחלטה. זאת, מבלי להיכנס בשלב זה, בו נדונה הבקשה לסעד זמני, לשאלת זהות המעביד בנסיבות העניין. כנגד החלטה זו מוסב ערעור משרד הבריאות.
 
הדיון בבית דין זה
 
[3] לאחר שהעלתה טענותיה במסגרת בקשת רשות הערעור, ומשניתנה הרשות, הודיעה באת-כוח משרד הבריאות לבית הדין כי על מנת להביא את הסכסוך בין הצדדים לכלל סיום, ומבלי להודות בטענה מן הטענות אותן העלתה ד"ר X, היא תהיה מוכנה כי בית דין זה יפסוק לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, שאומץ בבית הדין לעבודה מכוח הוראת סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. באי כוחה של ד"ר X ביקשו לברר אפשרות לפיה היא תשובץ בתפקיד חלופי. משהודיעה האגודה כי לא נמצא מקום עבודה חלופי בו ניתן לשבץ את ד"ר לפיקוביץ, הודיעו באי כוחה כי אף הם מבקשים שבית דין זה יפסוק לפשרה.
 
[4] משניתנה הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה, ולאחר שנתנו דעתנו לתקופת עבודתה של ד"ר X, לגובה שכרה במהלך שנות העסקתה ולכלל נסיבות המקרה, אנו פוסקים כי תוך שלושים יום ישלם משרד הבריאות לד"ר X סך 70,000 ₪, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כלל תביעותיה של ד"ר X כנגד משרד הבריאות והאגודה בגין הפסקת עבודתה, לרבות תביעתה לפיצויי פיטורים והוצאות משפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון