פרסום לשון הרע

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובע כי "לשון הרע" היא כל דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה ללעג ולקלס, וזאת בדרכים המנויות בסעיף.

הלכה היא כי יש לפרש את הפרסום שבמחלוקת "באופן אוביקטיבי, בהתאם לנסיבות החיצוניות וללשון המשתמעת" (ע"א 4534/02 רשת שוקן נ' הרציקוביץ, פ"ד נח(3)558, בעמ' 568), והשאלה שתיבחן הינה מה המשמעות שקורא סביר היה מייחס למילים, בהתאם למובן הטבעי והרגיל של המילים והלשון המשתמעת מהן.

כך נפסק בע"א 723/74 הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' חברת החשמל, פ"ד לא(2)281, בעמ' 300: "המבחן בדבר 'יום לשון הרע לפי סעיף 1 אינו מתמצה בתחושת העלבון הסובייקטיבית של הפרט... אלא יסודו אובייקטיבי, היינו מה השפעתם או זיקתם של דברי לשון הרע להערכה לה זוכה התובע בעיני הבריות...".

ובע"א 740/86 תומרקין נ' העצני, פ"ד מג(2)333, בעמ' 337, ציין כב' השופט מלץ כי:
"המבחן הקובע הוא, מהי, לדעת השופט היושב בדין, המשמעות, שקורא סביר היה מיחס למילים".

ראה גם: א' שנהר דיני לשון הרע (תשנ"ז)בעמ' 109-111, 121-122:
"כאמור, לפרסום הפוגע יינתן המובן שייוחס לו על ידי 'האדם הסביר'... הכלל שנפסק לעניין פרשנות הפרסום הוא, שהפרסום יפורש על פי המשמעות המקובלת בציבור כולו ועל פי הבנתו של 'האדם ברחוב' או 'האדם הרגיל', ש'איננו המשכיל ביותר או האיש הירוד ביותר מבחינת התפתחותו'" (שנהר, בעמ' 110, וההפניות שם).

פרשנות הפרסום צריכה להיעשות על סמך הכתבה בכללותה, ולא רק על סמך חלקים ממנה, שכן הרושם של הקורא האובייקטיבי מתקבל מקריאת הכתבה בשלמותה, שאם לא כן עלול הפירוש להוציא דברים מהקשרם. אומנם, ניתן לתבוע בגין חלק מסויים בפרסום, אולם פרשנותו של אותו חלק אינה יכולה להיעשות במנותק להקשר הדברים של הכתבה בכללותה [שנהר, בעמ' 117-119 וההפניות שם; ח' גנאים מ' קרמניצר ב' שנור לשון הרע - הדין המצוי והרצוי (2005), בעמ' 222-223]. מה גם שנקבע בפסיקה כי חשיבותו של חופש הביטוי מחייב "שלא לדקדק בציציותיו של הפרסום הפוגע" (ע"א 3199/93 קראוס נ' ידיעות אחרונות, פ"ד מט(2)843, בע"מ 854), ובמיוחד כאשר מדובר בכתבה המעבירה ביקורת, כפי שזה בענייננו (ע"א 4534/02 הנ"ל).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה נחשב לשון הרע ?

 2. פרסום לשון הרע

 3. לשון הרע מרומזת

 4. הגנת אמת הפרסום בלשון הרע

 5. הבעת דעה לשון הרע

 6. לשון הרע נגד מורה

 7. לשון הרע - הכוונה של המפרסם

 8. לשון הרע בכתב ההגנה

 9. לשון הרע נגד דוקטור

 10. לשון הרע משפט עברי

 11. לשון הרע מכתב התראה

 12. לשון הרע בפקס לעבודה

 13. לשון הרע נגד העירייה

 14. לשון הרע נגד עורך דין

 15. הסכמה או אי התנגדות לפרסום

 16. פרסום לשון הרע כנגד איש ציבור

 17. פסיקה בנושא לשון הרע

 18. לשון הרע נגד חבר מושב

 19. עניין ציבורי לשון הרע

 20. לשון הרע דואר אלקטרוני

 21. תביעת לשון הרע נגד גוגל

 22. לשון הרע ברשת ב' ברדיו

 23. האם קללה מהווה לשון הרע

 24. הגנה מפני תביעת לשון הרע

 25. לשון הרע במכתב מעורך דין

 26. פרסום ביקורת או לשון הרע

 27. סמכות בית המשפט לפסוק 50,000 ש"ח

 28. סדר דין בתביעות לשון הרע

 29. תביעת לשון הרע נגד ליברמן

 30. לשון הרע בתוכנית טלוויזיה

 31. לשון הרע במהלך עדות בוועדה

 32. גובה הפיצויים על לשון הרע

 33. לשון הרע במהלך דיון משפטי

 34. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 35. תלונה נגד עורך דין לשון הרע

 36. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 37. גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 38. תביעת לשון הרע על מכתב משמיץ

 39. לפי מה קובעים אם יש לשון הרע

 40. הגנת "העניין הציבורי" בפרסום לשון הרע

 41. לשון הרע - דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם

 42. תביעת לשון הרע נגד בנק לאומי

 43. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 44. הקטנת פיצויים בתביעת לשון הרע

 45. לשון הרע נגד נושא משרה ציבורית

 46. לשון הרע - טור רכילות במקומון

 47. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע

 48. פרסום לשון הרע בלי לציין שמות

 49. בדיקת האמת לפני פרסום לשון הרע

 50. לשון הרע כתבה בידיעות אחרונות

 51. האשמה בגניבה בעבודה - לשון הרע

 52. האשמה בשחיתות - תביעת לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע נגד מאמן כדורסל

 54. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 55. הפצת שמועות על רומן - לשון הרע

 56. האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע

 57. מייל לרשימת תפוצה מהווה לשון הרע

 58. תביעת לשון הרע נגד נהג אוטובוס אגד

 59. פרסום אודות חקירת משטרה - לשון הרע

 60. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 61. לשון הרע במכתב מחוץ לאולם בית המשפט

 62. תביעת מעביד נגד עובדים בגין לשון הרע

 63. תביעת לשון הרע בגין חשד לגניבה מחנות

 64. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע בהתכתבות בין עורכי דין

 66. לשון הרע נגד עורך דין ע"י עורך דין אחר

 67. תביעת לשון הרע נגד עובד - סמכות עניינית

 68. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 69. בית המשפט בוחן אם קללות וגידופים מהווים לשון הרע

 70. תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

 71. המשפט האנגלי - תביעת לשון הרע ע''י רשות שלטונית

 72. בתביעת לשון הרע חובה לפרט את המילים המדויקות בהן השתמשו

 73. לשון הרע: הבעת דעה יכולה לחול לא רק על נקיטת עמדה ערכית אלא גם על הסקת מסקנות

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון