רשימת הליקויים בניידות

‏תוספת א': רשימת ליקויים בניידות      
הסעיפים מתייחסים לשיתוקים שנגרמו בעקבות מאורע שאירע ששה חדשים לפחות לפני הגשת הבקשה.      
אחוז מוגבלות בניידות(1)שיתוק מלא למעשה של שני השוקיים המלווה שיתוק בגפה תחתונה אחת לפחות של שניים מבין שלושת השרירים הבאים: m.glutaeus maximus, m.quadriceps, m.ileopsoas100%(2)שיתוק מלא של גפה תחתונה אחת, מלווה שיתוק של קבוצות שרירים או בשוק או בירך בגפה השניה80%(3)שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים מלווה שיתוק של שניים לפחות מבין שלושת השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל80%(4)שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים80%(5)שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, מלווה שיתוק של אחד השרירים המפורטים בסעיף 1 דלעיל50%(6)שיתוק חלקי של שרירי גפה תחתונה אחת הגורם להגבלה ניכרת בהפעלת מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התנועתיות הפסיבית של המפרק)50%(7)חוסר מלא של כושר תנועה בשתי הגפיים התחתונות כתוצאה מליקויים במערכת העצבים המרכזים בליווי של אטכסיה או תנועות בלתי רצוניות100%      
אחוז מוגבלות בניידות(1)קטיעה מעל לברך בגפה אחת80%(2)קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים100%(3)קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקנת פרותזה, או קטיעת הגפה דרך מפרק הירך100%(4)קטיעה בשוק40%(5)קטיעה בשתי השוקיים גם יחד80%(6)קטיעת השוק בקרבת הברך ובחוסר אפשרות להתקנת פרותזה להפעלת מפרק הברך80%(7)קטיעת כף הרגל לפי שיטת PIROGOFF40%(8)קטיעת שתי כפות הרגליים לפי שיטת PIROGOFF 80%(9)קטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמות ה-TARSUS40%      
אחוז מוגבלות בניידות(1)קשיון מוחלט של מפרק הירך80%(2)קשיון דו צדדי של מפרקי הירכיים100%(3)קשיון הברך במצב של 1700-180050%(4)קשיון דו-צדדי של מפרקי הברכיים80%(5)קשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סטיה לצדדים70%(6)קשיון שני מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול יותר או סטיה לצדדים100%(7)קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים40%      
אחוז מוגבלות בניידות(1)נקע מלידה במפרק הירך50%(2)נקע מלידה דו-צדדי במפרקי הירך80%(3)נקע הברך מלווה קרע של שתי רצועות לפחות50%      
אחוז מוגבלות בניידות(1)מפרק מדומה בעצם הירך מתחת לאיזור צואר הירך המאפשר הליכה בעזרת מכשיר הליכה בלבד80%(2)מפרק מדומה באזור צואר הירך50%(3)מפרק מדומה בעצם הירך50%(4)מפרק מדומה בעצם השוק40%      
כאשר מתקיים בנבדק יותר מפסקת משנה אחת מבין אלה המנויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשנה המתקיימות בנבדק.      
אחוז מוגבלות בניידות(א)הגבלות בכושר תנועת המפרקים(1)הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה באכסטנזיה) העולה על 300 והתנועתיות במפרק הירך (אבוקציה או אדוקציה או רוטציה) הינה פחות מ-20050%(2)סעיף 1 דלעיל דו-צדדי80%(3)הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה כיפוף פחות מ-1350 ויישור פחות מ-160060%(4)סעיף 3 דלעיל דו-צדדי80%(5)דריכה על הצד החיצוני של כפות הרגליים pes varus maximus bilateralis 40%(6)pes equino varus bilateralis 40%(7)דריכה על הצד הפנימי של כפות הרגליים pes valgus maximus bilateralis 40%      
(ב)החלפת מפרקים בירך או בברך(1)מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים, רנטגניים או הדמייתים אחרים, להתרופפות המפרק60%(2)מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד50%(3)מצב אחרי החלפת שני מפרקים70%(4)מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים80%(5)מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים100%      
אחוז מוגבלות בניידותקיצור בגפה התחתונה ב-15 ס"מ או יותר לעומת הגפה השניה שאינו תוצאה של אחת הנכויות הנ"ל40%      
אחוז מוגבלות בניידותא(1)מלווה בכל הממצאים האלה במצטבר:(א)צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני(ב)העדר דפקים בעורכי . Dorsalis Pedisו- Tibialis Posterior;(ג)אינדקס לחץ דופלר קרסול - זרוע פחות מ-0.6      
(2)כאשר קיים חשד ל- Vessels Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים האלה:(א)עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-10 מ"מ.(ב)Pulsatility Index פחות מ-8 בכף הרגל.(ג)גל דופלר בי-פזי בכף הרגל;(ד)Toe Pressure - אינדקס לחץ בוהן - זרוע פחות מ-0.5.(3)כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה - ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על סיסטולי או מבחן Tip Toeing ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות40%      
ב(1)כל הממצאים האלה במצטבר:(א)צליעה סירוגית בפחות מ-50 מטרים במישור, בקצב הליכה בינוני;(ב)העדר דפקים בעורקי Dorsalis Pedis ו-Tibialis Posterior;(ג)אינדקס לחץ דופלר קרסול - זרוע פחות מ-0.4.(2)כאשר קיים חשד ל- Vessels Non Compressible, נוכחות של אחד או יותר מהממצאים האלה:(ד)עקומת Pulse Volume Recorder בקרסול בגובה פחות מ-5 מ"מ.(ה)Pulsatility Index פחות מ-5 בכף הרגל.(ו)גל דופלר מונופזי בכף הרגל;      (ז)Toe Pressure - אינדקס לחץ בוהן - זרוע פחות מ-0.3.      
(3)כאשר קיים חשד שההפרעה אינה באה לידי ביטוי במנוחה - ביצוע מבחן Reactive Hyperemia, על ידי חסימה קריבנית לשלוש דקות בלחץ על סיסטולי או מבחן Tip Toeing ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים הנ"ל לפחות70%גכל הממצאים המתאימים לנכות של 70% כמפורט לעיל בתוספת כיבים איסכמים או נמקקבעה הועדה כי על המוגבל בניידות להיבדק במעבדת כלי דם לענין סעיף זה, תקבע את המעבדה או המעבדות שבהן ייבדק המוגבל בניידות.100%      
אחוז מוגבלות בניידות(1)הפרעות במערכת כלי הלימפה בגף תחתון אחד הגורמות לאלפנטיאזיס המגבילה במידה ניכרת את התנועתיות במפרק הברך או הירך40%(2)סעיף 1 דלעיל דו-צדדי80%      
מומים מלידה שמימצאיהם הרפואיים מקבילים מבחינה אנטומית לאחד הליקויים המפורטים לעיל, ייחשבו לענין זה כליקוי עצמו.      
אחוז מוגבלות בניידות(1)מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו התחתונות, אינו עולה על 61 ס"מ 80%(2)מי שמלאו לו 18 שנים ואורך גפיו התחתונות, אינו עולה על 72 ס"מ50%      
(3)לגבי מי שטרם מלאו לו 18 שנים - אחוז המוגבלות בניידות יהיה האחוז הנקוב בטבלה הזו:אורך גפה תחתונה בס"מ, ואחוז הליקוי המתאיםגילרמה א' - 80%רמה ב' - 50%640486.54149742507.54351844528.54553      
946549.5475510485610.5495711505811.5516012526112.5536213546413.5556514566614.5576815586915.5597016607116.5607117617217.56172186172לענין זה, אורך הגפה יימדד מהבליטה הקדמית העליונה של עצם הכסל ועד לפטישון הפנימי של אותה הרגל.[Ant. Superior IIeac Spine to Med. Malleolous]      קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רשימת הליקויים בניידות:

1. גב' המערערת מערערת על החלטת הוועדה לעררים לניידות ("הוועדה") אשר קבעה כי סוג הליקוי ממנו סובלת המערערת אינו נכלל ברשימת ליקויים על פי התוספת להסכם הניידות (פרוטוקול הוועדה מיום 31.10.11).
רקע:

2. א. הרקע לטיפולים שעברה המערערת ואשר בעטיים הגיעה היא עד לוועדה מתואר
במכתב, מיום 10.10.11,של פרופ' יהודה קולנדר, כך:

"עברה במהלך ספטמבר ואוקטובר 2010 2 ניתוחים בשל לזיה שפירה אגרסיבית בטיביה שמאל פרוק סמלית עם אבחנה של GIANT CELL TUMOR OF BONE .
בניתוח הדיניטרי בוצעה כריתה חלקית של העצם+ קורטאז+CRYO , וקבוע בצמנט+ ROSH PINS.
כתוצאה מהניתוח והגידול סובלת מחוסר עצם חלקי +מוגבךת בתפקוד, קושי בעמידה,או מאמץ. קיימת צלקת רגישה.
אין בשלב זה מוגבלות תנועה בברך . מומלץ להפנותה למוסד לביטוח לאומי לצורך מתן נכות כללית" [הודפס הטקסט בכתב יד, ככל שנפלו שיבושים בפענוח כתב היד - אני מיצר- ר.כ.].

ב. בעקבות פניית המערערת לזכויות מכול הסכם הניידות, עמדה היא בפני וועדה מדרג ראשון (ניידות). וועדה זו דחתה, ביום 18.08.11, את תביעתה וקבעה כי סוג הליקוי של המערערת אינו נכלל ברשימת הליקויים המזכים.

ג. על החלטה זו הגישה המערערת ערר לוועדה אשר בחנה את כל החומר שהיה בפניה והגיעה למסקנה מנומקת וברורה, שאין סעיף ליקוי מתאים למחלתה של המערערת [להלן אפרט החלטות הוועדה].

על החלטה זו של הוועדה הוגש הערעור דנן.

טענות הצדדים:

3. המערערת טוענת כי הוועדה שגתה כאשר לא יישמה בעניינה את פריט ב.4 לרשימת הליקויים שבהסכם הניידות הקובע אחוזי מוגבלות בניידות בשיעור של 40% בגין קטיעה בשוק. המערערת מוסיפה וטוענת כי הפירוש הנכון של פריט הליקוי הנ"ל הוא כי גם קטיעה חלקית של השוק מקימה זכאות לגמלה, וכי כל עוד לא נוקט הסעיף בלשון מפורשת- "קטיעה מלאה של השוק", ניתן ללמוד מכך כי מבוטח הסובל מקטיעה חלקית נכנס אף הוא לגדרו של הליקוי.

4. המשיב טוען מנגד כי קביעת הוועדה הינה כדין. אכן, המערערת עברה ניתוח לכריתת גידול ואשר כתוצאה ממנו נוצר חסר בעצם ברגלה השמאלית, ואולם חסר זה (אשר הושלם בהמשך בניתוח נוסף) אינו עונה על הגדרת "קטיעה" כלשונה בפריט הליקוי. הרופאים שישבו בוועדה היו מודעים לניתוח שעברה המערערת וכן לפריט הדן בקטיעה בהסכם הניידות, ועל בסיס כל הפרמטרים הרלבנטיים ניתנה החלטתם. החלטת הוועדה הינה נכונה ומנומקת ואין לסטות ממנה.

הכרעה:

5. ההסכם בדבר גמלת ניידות מיום 01.06.77 קובע כי מוגבל בניידות הוא:

"...'מוגבל בניידות' - תושב ישראל הנמצא בישראל ואשר נתמלאו בו שני אלה:
(1) מלאו לו שלוש שנים ולא יותר מששים וחמש שנים;
(2) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות על פי רשימת הליקויים שבתוספת א' להסכם זה..." (ההדגשה שלי - ר.כ).

פריט ב.4 לרשימת הליקויים, הוא הפריט הרלבנטי לענייננו, קובע כי אחוזי המוגבלות בניידות בגין קטיעה בשוק עומד על 40%.

האומנם יש ליישם את פריט ליקוי ב.4 מהסכם הניידות בעניינה של המערערת כטענתה בפנינו, זוהי השאלה העומדת להכרעתנו.


7. בטרם דיון נזכיר את העיקרון המנחה, ולפיו הסמכות לקבוע דרגת מוגבלות בניידות של מבוטח נתונה לוועדה לעררים ובית הדין אינו מוסמך להתערב בשיקוליה הרפואיים, אלא לבחון האם נפל פגם משפטי בהחלטתה, וזאת בלבד. דרך כלל יישום סעיף ליקוי לממצאים הרפואיים של טוען לזכאות הינו עניין שברפואה ואין בית הדין מוסמך להתערב בכגון דא.

ועוד ההלכה הקובעת, כי לעניין יישום סעיפי ליקוי על פי הסכם הניידות, אין מקום ליישם סעיף בהתאמה, לאמור ככל שנמצאת הלימה מליאה בין הליקוי לבין הסעיף שברשימה, ייושם הסעיף, כשנמצא שאין הממצאים הולמים במדויק את הנדרש ברשימה, לא ניתן לבצע התאמה.

אקדים אחרית לראשית ואומר, כי לאחר שעיינתי בכתב הערעור ונימוקיו, בפרוטוקול הוועדה ובטיעוני בעלי הדין, שוכנעתי כי יש לדחות את הערעור. אלה נימוקיי:

8. הוועדה בענייננו התייחסה למכלול החומר הרפואי שהובא בנוגע למערערת, לרבות מכתב מהרופא המטפל, [שצוטט לעיל]. כן בחנה הוועדה את הבדיקות שהיו בפניה ורשמה העולה מהן, [סעיף 5 ג לפרוטוקול] ונערכה למערערת בדיקה קלינית [סעיף 4 (1) לפרוטוקול9].

וכך תיארה הוועדה את תולדות מחלתה של המערערת לאור החומר שהובא בפניה:

"... GCT של ברך שמאל. כריתה חלקית 27.09.10 של הגידול בטיביה שמאל. ניתוח חוזר השתלת עצם 3.11.10...".

ממצאי הבדיקה הקלינית שנערכה למערערת העלתה את הממצאים הבאים:

"... מסוגלת להלך למרחקים קצרים. מתקשה למרחקים מעל 10.2 מ'...".

ועוד זאת:

"... ברך ושוק שמאל 9.6.11- כריתה חלקית של הטיביה המקורבת. גידול בטיביה המקורבת. קיבוע ע"י שתל עצם וצמנט ופלטה דו צדדי. פרק הברך נראה שמור....".

הוועדה ציינה עוד כי בטרם מתן החלטתה עיינה במכתבו של פרופ' קולנדר מיום 10.10.11 שהינו מומחה לאורטופדיה אונקולוגית ואשר טיפל במערערת [המכתב שתוכנו מצוטט לעיל במלואו].על בסיס כל האמור הגיעה הוועדה לעררים למסקנה כי:

"... GCT בטיביה שמאלית כריתה חלקית של הגידול 27.09.10. ניתוח חוזר השתלת עצם 3.11.10. הועדה מודעת לסבלה אולם מאחר והתנועות סבירות ויציבות שמורה הממצאים אינם ניתנים ליישום...".

9. א. המערערת סובלת מחסר עצם חלקי בשוקה השמאלית. חסר זה, טוענת היא, מהווה
"קטיעה חלקית" אשר אף היא מהווה "קטיעה" לצורך פריט הליקוי ב.4 שבהסכם, ואין הכרח כי תתקיים בה "קטיעה מלאה" דווקא.

עיון במקורות שונים מעלה כי המונח "קטיעה" פורש כ"כריתה, חיתוך, קטיעה... הסרה של איבר מהגוף". אין חולק כי לא נקטע חלק משוקה של המערערת. למערערת בוצע ניתוח בו נכרתה חלק מהעצם שבשוק (אותו חוסר אשר הושלם בניתוח מאוחר יותר), ואולם לא הוסר אף איבר מאבריה במשמעות קטיעה, אף לא באופן חלקי. בנסיבות אלה אין אנו סבורים כי מדובר כלל בקטיעה, וזאת אף מבלי להידרש לשאלה האם בקטיעה חלקית עסקינן. משכך, אין המערערת נכנסת לגדרו של פריט הליקוי "קטיעה בשוק" כטענתה ואין ליישם אותו בענייננו.

ב. ועוד זאת. הסמכות לקבוע האם פריט ברשימת הליקויים ישים לגבי מבוטח מסוים או לא נתונה לוועדה לעררים. בענייננו, עיינה הוועדה לעררים במכלול החומר הרפואי שהובא בנוגע למערערת, לרבות ממצאי בדיקה קלינית שנערכה לה וכן מכתבו של הרופא שטיפל בה. הוועדה הייתה ערה לעובדה כי במסגרת הניתוח שעברה המערערת נכרתה באופן חלקי עצם הטיביה שבשוק המערערת, וכי בהמשך עברה היא ניתוח להשלמת חסר זה. חרף האמור ממצאי הבדיקה הקלינית העלו כי תנועותיה של המערערת סבירות ויציבות ומשכך, כך נקבע - לא ניתן ליישם בעניינה פריט מרשימת הליקויים. אומנם, הוועדה לא התייחסה לפריט ספציפי מהרשימה אלא למכלול הפריטים שבה ואולם אין בכך כדי ללמד כי לא הייתה ערה לפריט ב.4 שברשימה. מכל מקום, אין בכך כדי לפגום בהחלטתה הרפואית -מקצועית, החלטה המבוססת על הממצאים הרפואיים שנתגלו במערערת ועל החומר שהובא בעניינה ואין להתערב בה.

ג. מעבר לדרוש, ובגדר אוביטר, אוסיף: לטעמי גם אם ניתן היה לקבל את הטיעון שבוצעה קטיעה חלקית בשוקה של המערערת, הרי שנוכח ההלכה שהסכם הניידות אינו מסמיך את הוועדה לערוך התאמות, מקום שמצבו הרפואי של המבוטח אינו מתאים לרשימת הליקויים בניידות (בר"ע (ארצי) 7010-06-11 מקלדה נ' המל"ל, ניתן ביום 28.08.11). אף בכך יש כדי לחזק את מסקנתנו כי משאין המדובר בקטיעה ממש, ואף אם ידובר בקטיעה חלקית לא ניתן ליישם את פריט הליקוי בעניינה של המערערת. כיון שהלכה זו מובילה למסקנה הפוכה מזו הנטענת על ידי המערערת, לאמור , אם הכוונה הייתה לקטיעה חלקית, היה מקום לציין זאת ברשימה, כדי להקנות לוועדה סמכות להתייחס גם אליה.

ד. בשולי הדברים עוד אציין, כי הפסיקה קבעה שההטבות המוענקות בהסכם הניידות אינן בגדר פיצוי המוגבל בשל מצבו הרפואי-הביולוגי, או קושי שנגרם לו כתוצאה מליקוי רפואי. אלא מטרתו לסייע במימון 'תחליף לרגליים' שאינן מתפקדות כראוי ולהקל על ניידות המוגבל. עוד נקבע כי הענקת הסיוע מכוח ההסכם נועדה להקל על ציבור הנכים ולהקנות להם הזדמנות שווה להשתלב בחיי השגרה. יש לזכור כי להסכם זה השלכות תקציביות ולכן יש לערוך איזון מתאים (עב"ל (ארצי) 18559-07-10 המל"ל נ' דועא, ניתן ביום 05.12.11; וההפניות שם).

בנסיבות העניין מצאה הוועדה כי חרף סבלה של המערערת תנועותיה הינן שמורות ויציבות, וכי המערערת יכולה ללכת על רגליה גם אם למרחקים קצרים בלבד, ומשכך לא ניתן ליישם פריט מרשימת הליקויים לגביה. קביעה זו קוהרנטית לתכלית שלשמה נועד הסכם הניידת מלכתחילה כאמור לעיל, ואף מטעם אין לקבל את טענות המערערת.

10. אשר על כן, ומשלא מצאתי בנימוקי הערעור כל נימוק משפטי שיצדיק התערבותו של בית הדין בקביעות הוועדה לעררים, יש לדחות את הערעור והוא נדחה בזאת.

סוף דבר - הערעור נדחה.

11. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם הניידות

 2. פרשנות הסכם הניידות

 3. תוספת לקצבת ניידות

 4. דחיית תביעת ניידות

 5. ביטול קצבת ניידות

 6. רמת ניידות ד'

 7. מוגבל בניידות משתכר

 8. הגדרת מוגבל בניידות

 9. מוגבלות בניידות 70%

 10. 60 אחוזי נכות ניידות

 11. הלוואה עומדת ניידות

 12. חישוב מוגבלות בניידות

 13. תוספת א' להסכם הניידות

 14. ערעור על זכאות לניידות

 15. קצבת ניידות רטרואקטיבית

 16. מחלת ורידים גמלת ניידות

 17. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 18. רשימת הליקויים בניידות

 19. מוגבלות בניידות 50 אחוז

 20. גמלת ניידות לאחר גיל 65

 21. קצבת ניידות לאישה בדואית

 22. איך מגישים תביעה לגמלת ניידות

 23. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 24. מחלת שרירים - קצבת ניידות

 25. גמלת ניידות בגין מחלת פרקים

 26. גודל הרכב למוגבלים בניידות

 27. גמלת ניידות - נכות משוקללת

 28. קרוב משפחה של מוגבל בניידות

 29. מפרקים מדומים - גמלת ניידות

 30. ערעור ניידות בית הדין לעבודה

 31. שלילת קצבת ניידות בגלל הלוואה

 32. גמלת ניידות עקב טיפולי הקרנות

 33. הפסקת קצבת ניידות מביטוח לאומי

 34. מועד תחילת הזכאות לקצבת ניידות

 35. ביטול קצבת ניידות מביטוח לאומי

 36. מורשה נהיגה ברכב מוגבל בניידות

 37. ערעור החלטת ועדת העררים ניידות

 38. ערעור על החלטת ועדה לגמלת ניידות

 39. שלילת רישיון לנכה מוגבל בניידות

 40. ערעור על החלטת ועדה רפואית ניידות

 41. הפסקת קצבת ניידות עקב שהות בחו''ל

 42. גמלת ניידות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 43. הסעת מוגבל בניידות ע''י קרוב משפחה

 44. ערעור על החלטת ועדה לעררים בניידות

 45. גמלת ניידות – ערעור על החלטת ביטוח לאומ

 46. ערעור גמלת ניידות בשאלה משפטית בלבד

 47. החזר קצבת ניידות ממוגבל בניידות שעובד

 48. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים בניידות

 49. הפסקת קצבת ניידות לנפגעי תאונות דרכים

 50. הלוואה נוספת לרכישת רכב למוגבל בניידות

 51. גמלת ניידות מביטוח לאומי עקב השתלת כליה

 52. חישוב גמלת ניידות לפי אביזרי ניידות לנכים

 53. מרחק מהבית לעבודה לצורך זכאות לקצבת ניידות

 54. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 55. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין ניידות

 56. הלוואה עומדת ניידות רכב נפח מנוע למעלה מ- 2000 סמ''ק

 57. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 58. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 59. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 60. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 61. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון