תאונת דרכים ללא נכות

לפי בקשת התובע, מונה מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדי. אולם, מאחר ששכרו הוטל על התובע, והתובע טען כי אינו יכול לשאת בשכר המומחה, לא נבדק התובע ע"י המומחה, והוסכם בין הצדדים כי ביהמ"ש יתן פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים ללא נכות:

1. התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 26.11.99. הוא הובהל ממקום התאונה לבית החולים "מאיר" בכפר סבא. בבדיקה ע"י רופא אורטופד בחדר מיון נמצאו רגישות וכאבים משמאל באיזור הצוואר, מתיחות בשרירים הצוואריים ללא הגבלה בתנועות הצוואר או הגפיים העליונות. בדיקת CT ראש וצילום חזה נמצאו תקינות. הוא שוחרר מבית החולים בו ביום, עם המלצה לחמשה ימי מחלה, אנלגטיקה נגד כאבים לפי הצורך, ומעקב אצל רופא מטפל. מספר ימים אח"כ פנה לרופאה בקופ"ח והתלונן על כאבי ראש, כאבים בצוואר ובחילות. בבדיקה נמצאו שטפי דם בכתף ובירך, שריטות במצח, ורגישות בעמוד שידרה צווארי, וצוין כי מדובר בפגיעה מסוג צליפת שוט. נבדק גם ע"י רופא נוירולוג, שציין כי תלונותיו הן בעיקר ביחס לפגיעה בצוואר ובאיזור הטורקלי. בבדיקת מיפוי עצמות נקבע: "אין לראות ריכוז פתולוגי מוקדי. שינויים ספונדילוטיים מודגשים
ב- C7 - D1 משמאל, דגש גם ב - S1, L5."
לפי בקשת התובע, מונה ד"ר א' ישראלי כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדי. אולם, מאחר ששכרו הוטל על התובע, והתובע טען כי אינו יכול לשאת בשכר המומחה, לא נבדק התובע ע"י המומחה, והוסכם בין הצדדים כי ביהמ"ש יתן פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה - 1975.

הנזק
הפסד שכר בעבר
2. התובע טוען, בראש ובראשונה, להפסדי שכר בעבר. התובע הוא, בהכשרתו, מורה לחינוך גופני ומאמן מוסמך בענף ההאבקות, אולם, בהיותו עולה חדש, לא עבד במקצועות אלה, מאז עלותו ארצה, אלא עבד בחברת שמירה (פלקון בטחון ונקיון 1996 בע"מ), וכן כסבל ומוביל דירות. הוא פוטר מעבודתו בחברת השמירה ביום 15.8.99, היינו, מספר חודשים לפני התאונה, וזאת עקב צמצומים.

3. אשר לעבודתו כסבל, הוא טוען שעבד כסבל אצל חברו, חיים מזרחי, וכן בחברת י.מ. הובלות. אין שמץ של ראיה על עבודה בחברת י.מ. הובלות לפני התאונה. אשר לעבודה אצל חיים מזרחי, הראיה היחידה שצורפה היא אישור בחתימת חיים מזרחי, המאשר כי התובע אכן הועסק אצלו בתפקיד סבל, אם כי הוא לא רשם אותו כעובד. הקושי באישור זה הוא, שמר מזרחי מאשר כי התובע הפסיק לעבוד איתו בסבלות מאז התאונה. דא עקא, התאונה אירעה בנובמבר 1999, ואילו מר מזרחי מאשר כי סגר את עסק ההובלות שלו, עוד בנובמבר 1998. כיצד ייתכן, אם כן, שהתאונה היא שגרמה לתובע לחדול מעבודתו כסבל אצל מר מזרחי, שסגר את עיסקו שנה קודם לכן? יתר על כן, האמור באישורו הנ"ל של מר מזרחי לגבי עבודתו של התובע אצל מעסיקים אחרים הוא חסר ערך, בהיותו עדות שמיעה, ולא זו בלבד, אלא זוהי עדות שמיעה מפיו של התובע עצמו ("ידוע לי מדימיטרי שעבד עם סבלים אחרים בתור סבל גם אחרי שנפצעתי ועד שנפצע בעצמו"). במלים אחרות, התובע מביא, כתנא דמסייע, את עדותו של מר מזרחי, המעיד כי ידוע לו מפי התובע, כי התובע המשיך לעבוד כסבל, גם אחרי שהוא (מזרחי) סגר את עסקו שלו. עדות זו אינה מחזקת ואינה מוסיפה מאומה לעדותו של התובע עצמו. נשארת אפוא רק עדותו של התובע, ויושם אל לב, כי התובע, בתצהירו, אומר מספר פעמים כי אינו עובד כסבל מאז התאונה, אך הוא נמנע מלטעון, במפורש, בתצהירו, כי עבד כסבל עד התאונה.

התובע בתצהירו מציין כי ענין עבודתו כסבל לא הועלה בתצהיר התשובות לשאלון, כיוון שחשש עקב כך שלא הוצאו לו תלושי שכר. אוסיף, כי גם בכתב התביעה אין זכר לטענה שעבד, עובר לתאונה, כסבל.

לאור ההערות דלעיל נראה כי ככל הנראה התובע לא עבד, עובר לתאונה, כסבל, והדבר גם מסביר את האמור בכתב התביעה (סע' 9) כי התובע היה מובטל ערב התאונה, וכן את האמור בתצהירו (בעמ' 4 בפרק "הפסדי שכר בעבר", סעיף 1) כי כחודשיים לפני התאונה לא עבד.

4. אם לסכם נקודה זו:


התובע לא עבד לפני התאונה בחברת פלקון בטחון ונקיון, שהרי פוטר מעבודתו שם מספר חודשים לפני התאונה.
התובע לא הביא שמץ של הוכחה לטענתו כי עבד לפני התאונה בחברת י.מ. הובלות. נהפוך הוא, בתלושי השכר מחברה זו מצוין כי תחילת עבודתו בחברה היתה בחודש ינואר 2000.
התובע לא עבד לפני התאונה אצל חיים מזרחי, שהרי מזרחי סגר את עסקו שנה קודם לכן.
התובע, כפי שהוא עצמו אומר, הן בכתב התביעה, והן בתצהירו, היה מובטל לפני אירוע התאונה.


5. התובע טוען כי נגרמו לו הפסדי שכר למשך כארבעה חודשים שבהם לא עבד, אלא שבתביעה המתנהלת עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תקופת אי הכושר הזמני לעבודה אמורה להיקבע אך ורק על ידי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש, מומחה שאמנם מונה בתיק זה, אך התובע בחר לא להיבדק על ידו. אישורי מחלה שצירף התובע מאת רופא מטעמו אין די בהם בתביעה על פי חוק פלת"ד, ומכל מקום, אישורים אלה אינם "מכסים" תקופה של ארבעה חודשים (כטענת התובע), אלא רק תקופה של פחות מחודש וחצי (עד יום 4.1.00).

6. יתר על כן, התובע לא צירף כל אישור על העדרות בפועל ממקום עבודה או על אי תשלום שכרו, בתקופה שלאחר התאונה, ויוזכר שוב כי התובע היה מובטל, בתקופה שלפני התאונה.

7. לבסוף אציין כי אין גם כל ראיה שהיא לטענת התובע כי נגרם לו הפסד שכר של 1,000 ₪ לחודש, לתקופה בת שנתיים מאז שחזר, אחרי התאונה, לעבוד בשמירה.

8. סיכומו של דבר, אינני סבור כי התובע הוכיח הפסד שכר לעבר, ואין מגיע לו פיצוי בגין נזק מיוחד, שלא הוכח. יצוין כי התובע עצמו אומר בתצהירו (בסעיף הפסדי שכר בעבר) כי הוא מודע לכך שלא הוכיח כדין את טענתו בענין הפסדי שכר בעבר, אולם הוא מבקש, בכל זאת, פיצוי "מן הצדק". אינני סבור שפסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 4(ג) פירושו - מתן פיצוי על נזק שלא נגרם, או שלא הוכח. אני דוחה אפוא את התביעה להפסד שכר בעבר.הפסד כושר השתכרות בעתיד
9. התובע טוען כי אינו יכול לחזור לעבודת סבלות או הוראת האבקות וחינוך גופני, וכי נגרם לו הפסד של 1,000 ₪ לחודש, עד גיל הפרישה מעבודה. בענין הוראת האבקות וחינוך גופני אזכיר כי התובע לא עבד בכך, מאז עלותו ארצה. אשר לעבודת הסבלות, לא ברור כיצד טוען התובע כי אינו מסוגל לחזור לעבודה זו, כשהוא עצמו טוען (בעמ' 4) כי חזר לעבודה בסוף חודש 1/00, ואף צירף תלושי שכר מחברת י.מ הובלות, מן החודשים ינואר - פברואר 2000. מהתלוש של חודש פברואר אף עולה, כי עבודתו היא במשרה מלאה - 25 ימים בחודש.

10. מכל מקום, מדובר בתיק שאין בו כל נכות רפואית, באשר התובע בחר שלא להיבדק על ידי המומחה הרפואי שמינה ביהמ"ש לפי בקשתו. אין כל ראיה, רפואית או אחרת, לטענת התובע כי כושר עבודתו נפגע.
אין אפוא יסוד לטענה בדבר אבדן כושר השתכרות לעתיד, ואני דוחה דרישה זו.

הוצאות בגין תרופות ונסיעות בעבר.
11. בסעיף זה אני פוסק לתובע, על דרך הפשרה, סכום גלובלי של 1000 ₪.

עזרת צד ג' בעבר
12. גם בסעיף זה אני פוסק לתובע, על דרך הפשרה, סך של 1000 ₪.

נזק שאינו נזק ממון
13. התובע לא אושפז כלל, וגם לא נקבעה לו כל נכות. אני פוסק לתובע פיצוי, על פי תקנה
2(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון) התשל"ו – 1976, בסך 6,000 ₪.

סיכום
14. אני מקבל את התביעה, ומחייב את הנתבעים לשלם לתובע את הסכומים כלהלן:
הוצאות בגין תרופות ונסיעות בעבר 1,000 ₪
עזרת צד שלישי בעבר 1,000 ₪
נזק שאינו נזק ממון 6,000 ₪סה"כ 8,000 ₪

בתוספת הוצאות משפט, וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 13% בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון