תאונת עבודה בבית ספר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה בבית ספר / נפילה במדרגות בית ספר – ביטוח לאומי:

1. לפני תביעה להכיר בפגיעה מיום 1/9/08 כפגיעה בעבודה.

2. התובע טוען כי ביום 1/9/08 בשעה 10:00 בבוקר בערך, נפגע בעבודתו עת החליק במדרגות בית הספר מרטיבות שהייתה על המדרגות ונפגע בעיקר בברכו השמאלית וביתר חלקי גופו.

3. התובע טוען בתצהירו כי ביום 1/9/08 (יום ב' בשבוע) בשעה 11:30 בבוקר בערך נפגע בברך שמאל לאחר שהחליק במדרגות בית הספר מרטיבות, סובב את הברך ונפל על הגב והראש. מאז טוען כי סובל מסחרחורות וכאבים. (סעיף 9 לתצהיר). עוד מצהיר התובע כי התיעוד הרפואי הנוגע לברך שמאל עובר לתאונה אינו נכון ויש טעות בהקלדה של הרופא מאחר והתלונן על ברך ימין ובה טופל ולא על ברך שמאל. (סעיף 10 לתצהיר). בסיכום התצהיר מציין התובע כי מר אברהם הבר חתם עבורו על טפסי בל 250 אך רשם על דעת עצמו את נסיבות המקרה ולא כפי שהתובע הסביר לו.

4. הנתבע טוען כי קיימות סתירות רבות במסמכי התובע וכן בין תצהירו לעדותו בפני החוקר ובפני בית הדין. הנתבע טוען כי גרסת התובע בפני חוקר הנתבע מבולבלת וריבוי הגרסאות מעלה יותר מחשד כי תאונת העבודה בדויה.

5. בכדי להכריע האם קיימת תשתית עובדתית לפגיעה בעבודה עלינו לסקור את העולה מהחומר המצוי בתיק.

6. תאור התאונה בטופס בל 250 (נ/1) שם צוינה שעת התאונה 10:00 ובסעיף "תאור התאונה": "עבדתי בניקיון בחוץ ואז נפלתי על אבן וסובבתי את הברכיים ושמעתי בום בברכיים קרעתי את רצועות ברך שמאל קרע ברצועות צולבות."

7. תעודה ראשונה לנפגע בעבודה (נ/2) ניתנה ביום 13/11/08 וחוזרת על התיאור מטופס בל 250. ד"ר איריס שושני-הלבין החתומה על ההודעה חוזרת, בין היתר, על תיעוד מעקב אורטופדי שהתובע עבר לאחר התאונה הנטענת : "31.10 – צילום ברך בגדר הנורמה, ללא ממצא גופני התומך בפגיעה. מתהלך, ללא הגבלת תנועה."

8. בטופס התביעה שהגיש התובע לנתבע (נ/3) מציין התובע את שעת הפגיעה 10:00 ובתיאור הפגיעה מצוין : "דרכתי על אבן וסובבתי את הברכיים עקב זה נפלתי והרגשתי קנק בברכיים. נוסף לזה יש שתי פריצות בגב התחתון." באיבר הנפגע מצוין "ברכיים".

9. בחקירתו בפני חוקר הנתבע (נ/8) ציין התובע:
"ביום המקרה 1.9.08 התחלתי לעבוד בבוקר רגיל בשעה 7:00. ביצעתי עבודה של צבע בכיתות. בזמן שירדתי במדרגות מהכיתות בקומה השנייה למטה, החלקתי במדרגות וסובבתי את ברך שמאל. נקרעו לי הרצועות בברך, רצועות צולבות. המקרה קרה בשעה 11:30 בבוקר.
...
אני החלקתי במדרגות ושמעתי קנק בברך שמאל. הברך הסתובבה ולא היתה מכה."

10. סגנית המנהלת במעסיק, הגב' קליין אסתר, העידה בפני חוקרי הנתבע (נ/6):
"הוא טען שהחליק ונפל. בדיוק איך הוא לא אמר לי.
ש. האם ידוע לך מה גרם לו לנפילה ?
ת. או שנשפך צבע או שהיו מים ברצפה או שהרים משהו כבד."

מהמפורט לעיל, ניתן לראות בבירור כי קיים חוסר אחידות בין המסמכים הן בתיאור התאונה והן בשעת התאונה.

11. בדיון ביום 7/10/10 העיד התובע בפנינו באשר לקרות המקרה ותיאורו במסמכים השונים :
"ש. ספר מה קרה.
ת. התחלתי לשפץ ולא ידעתי שמישהו שפך שם מים כי שטפו שם את הרצפה ולא שמתי לב שיש שם מים והחלקתי את כל המדרגות עד למטה.
ש.  מה קרה לך?
ת.  הראש נפגע. הרגל- קרע ברצועה הצולבת של ברך שמאל. הכתף נפגעה. גם הגב קיבל מכה.
ש. אני מפנה אותך לטופס התביעה לביטוח לאומי – נ/3. שם כתבת שדרכת על אבן, סובבת את הברכיים... בנוסף יש שתי פריצות בגב התחתון. לא הזכרת פגיעה בראש, בגב ובכתפיים.
ת. לא אני מילאתי את הטופס למרות שחתמתי עליו. הסגנית מנהל מלאה את הטופס. לא ידעתי על מה אני חותם. לא קראתי. הייתי מעורפל אחרי מה שקרה לי.
ש.  אם לא ידעת על מה אתה חותם למה חתמת?
ת. מה אני יכול להגיד?"
(עמ' 6 שורות 6-12)

ובהמשך:

ש. אני מפנה אותך לנ/2. פה לא היתה מעורבת סגנית המנהלת פנית לרופאת המשפחה שלך. פנית למרפאה ביום 13.11.08 הרופאה רושמת כי עבדת בנקיון במחוץ לבית ספר בית חנה... להערכתו קרע רצועות... למה פה לרופאת המשפחה שלך לא אמרת לה שהסגנית לא רשמה שנפגעת בתוך בית הספר. למה היא לא רשמה זאת.
ת. אמרתי לה אני לא יודע למה לא רשמה. הסברתי לה מה שקרה.
ש. למה לא אמרת לה שלא סובבת את הברכיים אלא פגיעה ברגל אחת?
ת. אמרתי לה.
ש. לאורך כל הדרך במסמכים שהצגתי בפניך, טענת שהפגיעה היתה בברכים ללא התייחסות באיזו רגל מדובר. למה?
ת. אני לא יודע למה הן לא רשמו אני אמרתי להם.
ש. בתצהירך פתאום טענת לכאבי גב, ראש וסחרחורות. למה לא הזכרת זאת לפני כן.
ת. כשאני אמרתי את זה לרב ביקשתי שירשום אני לא יודע למה הוא לא רשם."
(עמ' 6 שורות 17-28)


12. בדיון מיום 7/10/10 העידה בפנינו סגנית המנהל במעסיק, הגב' קליין:
"ש. הוא טוען ליום 1.9.08 וגם שבאותו יום לא היו לימודים בבית הספר?
ת.  לא ידוע לי על כך שבתאריך זה לא התקיימו לימודים. בדרך כלל שנת הלימודים מתחילה ביום 1.9 מדי שנה אם לא חל ביום שבת. בדרך כלל אחנו מקדימים ולא מאחרים. מקדימים לפעמים גם ב-10 ימים.
ש.  מה ידוע לך על מה שקרה באותו היום.
ת. זכור לי שהוא בא לומר שהוא נפל. זה היה באחד מימי עבודתו. באותו יום הארוע. לאחר מכן הלך לבדיקות רפואיות.
ש. מי מילא לו את טופס התביעה וטופס ביטוח לאומי?
ת. המעסיק אנחנו שולחים את זה למעסיק. הוא חתום על זה - מזכיר העמותה חתום על זה.
ש. מי מילא את התוכן?
ת. לא ידוע לי. את הפרטים האלה יש חלקים מסוימים שאני מלאתי. תוכן התאונה ותאור התאונה זה לא כתב ידי.
ש. אני מראה לך את נ/3 בקשת דמי פגיעה. זה הכתב שלך?
ת. לא. יכול להיות שמנהל החשבונות מילא את זה.
(עמ' 8 שורות 7-20)


13. התובע מתעקש כי האמור במסמכים המצויים בתיק אינו מתאר את דבריו למעסיק ולרופאה, אולם קשה לקבל כי בפני שני גורמים שונים שאין ביניהם קשר קיימות טעויות באשר לתיאור המקרה. ברי כי הרופאה רשמה את שנאמר לה ואילו סבר התובע כי אין באמור בטופס בל250 כדי לתאר את התאונה יכול היה לתקן אותה בזמן אמת. אי תיקון הטעות בזמן אמת והעובדה כי מדובר בשני גורמים שונים מעיב על אמינות טענתו של התובע.

14. זאת ועוד. קיימת חוסר אחידות גם באשר לשעת הפגיעה – התובע דיווח בחלק מהמקרים על שעה 10:00 ובחלק מהמקרים על שעה 11:30. לגבי יום התאונה, הרי שהתובע טוען כי לא התקיימו לימודים ב-1/9/08, אולם הדבר מוכחש ע"י המעסיק כפי שניתן לראות לעיל.

15. גם בדבר קבלת הטיפול הרפואי קיימת חוסר אחידות בגרסאות התובע. בחקירתו (נ/8) ציין התובע: "אחרי 3-4 ימים פניתי למרפאה בקופ"ח כלית במושב ורדון לרופאה ד"ר איריס. התלוננתי על ברך שמאל. הרופאה שלחה אותי לד"ר רונן כספי במרפאת הזרע בקריית גת. פניתי אליו לפני כחודשיים (תאריך גביית ההודעה – 2/2/09- א.ס.) נבדקתי והוא אמר לי שיפנה אותי לבי"ח השרון פ"ת שם טופלתי בעבר בברך ימין. ביום ראשון שעבר נבדקתי בבי"ח ונמצא שיש קרע ברצועות הצולבות בברך שמאל והמיניסקוס קרוע ויש לי צליעה חזקה. הומלץ על ניתוח בברך שמאל."
"ש. מדוע לא פנית ביום המקרה לטיפול רפואי ?
ת. לא פניתי ביום המקרה לטיפול רפואי היות וסגנית מנהלת לא נתנה לי אישור. פניתי רק אחרי כמה ימים.
ש. לפי החומר הרפואי רישום ראשון של פניה לרופא ב- 6.10.08. סיפרת שנפלת לפני חודש. אתה טוען שפנית לרופא אחרי כמה ימים. מה תשובתך ?
ת. אני פניתי לרופא רונן כספי כעבור ימים.
ש. אני מציג לך את דו"ח הרופא כספי רונן מ- 20.6.08, נרשם נפל לפני מס' חודשים, נחבל בברך שמאל, מדוע אתה מייחס את הבעיה בברך שמאל למקרה מ- 1.9.08 ?
ת. אני לא יודע מה לומר. יש לי פגיעות ברגליים, בגב ובצוואר בכתפיים וגם סחרחורות חזקות."

16. בעדותו בפנינו ביום 7/10/10 מסר התובע:
ש. בהודעתך אמרת שפנית לד"ר כספי לפני חודשיים דהיינו בערך בחודש דצמבר, וזה בניגוד למה שרשמת בטופס הפגיעה שכבר בחודש ספטמבר פנית אליו.
ת. עד שקיבלתי את התור לרופא הזה חלפו חודשיים שלושה.
(עמ' 7 שורות 1-3)

17. כפי שניתן לראות, התובע מסר גרסאות שונות בפני גורמים שונים. אילו היה מדובר בטעות באשר לגורם אחד ממכלול הגורמים ניתן היה להבין כי מדובר בטעות אנוש. אולם במקרה שבפנינו קיימות סתירות מרובות הנוגעות לתיאור התאונה, לשעת התאונה, לעצם קיום הלימודים באותו היום, לפנייה לקבלת טיפול רפואי, וכן בתיעוד הרפואי עובר לתאונה. מצב דברים זה אינו מאפשר לבסס תשתית עובדתית ויש בו כדי לקעקע את אמינות גרסתו של התובע.

18. לאור המפורט לעיל, הרי שהתובע לא הניח תשתית עובדתית לקרות אירוע תאונתי בעבודה, ועל כן דין התביעה להידחות.

19. אין צו להוצאות.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון