תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

לטענת התובע יש להכיר באירוע כתאונת עבודה, כיוון שהמומחה מודה שיש נזק בגב תחתון ומדובר בכאב הקשור לתאונה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת:

התובע עתר לבית הדין בתביעה להכיר בפגיעה בגבו כ"פגיעה בעבודה".

רקע עובדתי

1. תביעת התובע להכיר בפגיעה בגבו כ"תאונת עבודה", נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם להחלטתו מיום 23/4/09.

2. עובדות המקרה פורטו בהחלטת ביניים מיום 18/7/10, ועל פיהן:

א. התובע יליד 1977, מכהן כרב שכונת "שחמון" באילת, וזאת משנת 2000 ועד היום.

ב. התובע טוען כי ביום 25/8/03, בסביבות השעה 18:00, היה מעורב בתאונת דרכים, כאשר היה בדרכו לבית הכנסת רשב"י, בו הוא נוהג להעביר מידי יום שיעור תורני, וזאת במסגרת תפקידו כרב השכונה. לטענתו, במהלך הנסיעה ברח' האגס באילת, יצא רכב מחנייה סמוכה והתנגש ברכבו בצורה חזיתית, דבר שגרם לתובע להידחף אחורה, ועקב כך נחבל בגבו.

ג. התובע פנה לחדר מיון יום לאחר האירוע בתאריך 26/8/03, ומצבו הרפואי הינו כעולה מהחומר הרפואי המצ"ב.

3. בהחלטה מיום 18/7/10 מינה בית הדין את ד"ר דוד אנג'ל, כיועץ רפואי מטעם בית הדין, כאשר הוא נתבקש להשיב על השאלות המקובלות בנוגע לקשר סיבתי רפואי בין האירוע לבין מצבו הרפואי של התובע.

4. ד"ר דוד אנג'ל, קובע בחוות דעתו מיום 2/10/10, באופן חד משמעי, כי:

"ש. מהי המחלה או הנזק הרפואי בגבו של התובע לאור המסמכים הרפואיים שבפניך?
ת. התובע סבל לאחר התאונה באוגוסט 03 מכאבי גב תחתון (מותני) בבדיקת CT נראה ע"פ רישום אחד בלט קל בדיסק L5, וברישום אחר נרשם שבדיקת ה-CT היתה תקינה. בדיקת MRI של ע"ש מותני היתה תקינה.
מחלת גב קשה בהרבה נמצאה בספטמבר 08 והיא פריצות דיסקים בע"ש טורקאלי (להבדיל ממותני) בגבהים T7 עד T10, עם כיפוזיס (כיפוף לפנים) מוגבר ולחץ על מח השדרה באזור זה.
ש. האם קיים קשר סיבתי בין ה"אירוע התאונתי" מיום 25/08/03 לבין הנזק הרפואי בגבו של התובע כפי שפורט במסמכים הרפואיים שהוצגו בפניך ממועד שלאחר האירוע?
ת. אין קשר סיבתי בין התאונה למחלתו העיקרית שנמצא בספטמבר 08 ובעבורה הומלץ טיפול ניתוחי. הרישומים לאחר התאונה אינם מתאימים כלל למצב של פריצת דיסק טורקאלי. מחלה זו הינה טבעית וקשורה למבנה כיפוטי טבעי של עמוד השדרה, וכן סביר כי יש תרומה טבעית גם להשמנה קיצונית ביותר בה לקה התובע (morbid obesity).
יש קשר סיבתי בין התאונה לכאבי הגב התחתון עליהם התלונן התובע לאחר התאונה ולכן גם לתקופות המחלה הקצרות שנרשמו לו בתאריכים 5-12.9.03 ו-16-19.9.03".

5. בהחלטה מיום 16/11/10, אושרה בקשת הנתבע להפנות למומחה שאלות הבהרה כדלקמן:

"א. האם בהתחשב בכך כי התאונה אירעה ביום 25/8/03 ותקופת המחלה החלה כ-10 ימים לאחר האירוע, ניתן לקבוע כי תקופת אי הכושר הסתיימה עד לתאריך 5/9/03? נא לנמק.

ב. האם סביר בעיני המומחה הפער בין תאריך התאונה לבין תאריך תחילת אי הכושר?"

6. בתשובתו קבע ד"ר אנג'ל, כי:

"א. בסוף מכתב השחרור מחדר המיון בתאריך 26.8.03 הומלצו 5 ימי מנוחה (הכתב לא לגמרי ברור, אולם זו ההמלצה שכתובה שם לדעתי). כלומר יש רצף בין ההמלצה בחדר המיון לחופשת המחלה שנרשמה ב-31.8.03. אם מביאים בחשבון את ההמלצה מחדר המיון אזי יש המלצה לחופשה ברצף של 12 יום מתאריך 26.8.03 עד 7.9.03. ארבעה ימים נוספים מתאריך 9.9.03 וארבעה ימים נוספים מתאריך 16.9.03 (סה"כ 20 יום שלא ברצף אבל בתקופות סמוכות).
לא קל בעיקרון לקבוע בדיעבד הצדקה של תקופת אי כושר שרשם רופא אחר. אם אני מתבקש בכל זאת לקבוע דעה לגבי הצדקת תקופת אי הכושר, דעתי ע"פ הרישומים היא כי לא היתה הצדקה לתקופות שאחרי תאריך 4.9.03. בתאריך 4.9.03 נרשם בסעיף הבדיקה כי מצבו הכללי טוב ואין כל ממצא שיצדיק אי כושר. ב 9.9.03 אין כלל ציון של ממצאים כלשהם בבדיקה. בתאריך 16.9.03 רישום שמתייחס לאצבע, ומצויין בנוסף כי שוב יש כאב בגב תחתון, וגם כאן אין כל ציון של ממצאים.

ב. כפי שציינתי אם מביאים בחשבון את ההמלצה לחופש שנרשמה במכתב השחרור מחדר המיון אזי אין נתק בין הביקור במיון לתעודת חופשת המחלה הראשונה."

טענות הצדדים

7. לטענת התובע יש להכיר באירוע כ"תאונת עבודה, כיוון שהמומחה מודה שיש נזק בגב תחתון ומדובר בכאב הקשור לתאונה.

8. לטענת הנתבע, חוות הדעת של המומחה שללה באופן חד משמעי כל קשר סיבתי בין האירוע הנטען לבין מצבו הרפואי של התובע. המומחה הבחין בין שתי מחלות מהן סבל התובע בגבו: כאב גב תחתון (מותני) ופריצת דיסק טורקאלי.

באשר לשאלה האם האירוע מיום 25/8/03 גרם לחבלה בגופו של התובע, טוען הנתבע כי התשובה לשאלה הזו תענה בשלילה, וזאת בהסתמך על חוות דעתו החד משמעית של המומחה הרפואי.

עוד מציין הנתבע, כי המומחה קבע באופן חד משמעי כי אין כלל ציון של ממצאים כלשהן בבדיקת התובע, וכאבי הגב בתובע (לתקופה 25/8/03 – 4/9/03) אינם חבלה, ובהעדרם, אין זכאות לגמלה. בנסיבות אלה, מבקש הנתבע כי בית הדין יקבע על אי קיומו של קשר סיבתי רפואי ו/או משפטי בין שתי מחלותיו של התובע, לבין האירוע מיום 25/8/03 ולדחות את התביעה.

הכרעה

9. הלכה פסוקה היא כי –

"אין המומחה-היועץ הרפואי בא במקום בית הדין לפסיקה. אך הפוסק הוא בית הדין וחוות-הדעת אינה באה אלא להדריך ולייעץ בתחום שאינו בידיעתו המקצועית של המשפטן, היינו בתחום ידיעתו המקצועית של הרופא. לפי שיטת המשפט בישראל חוות-דעת כזאת אף היא בבחינת ראיות ויש להתייחס אליה בהתאם לכך. השוני העיקרי שבין חוות-דעת רפואית מטעם מומחה-יועץ רפואי הפועל מטעם בית-הדין לבין חוות-הדעת של רופא המעיד מטעם צד להתדיינות, הוא במשקל אשר בית-הדין ייחס לחוות הדעת. אך טבעי הדבר שבית-הדין ייחס משקל מיוחד לחוות-דעת המוגשת על ידי מומחה הפועל מטעמו ולא מטעם אחד הצדדים". (דב"ע לו/0-8 סימון דוידוביץ – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז 374) (ההדגשה שלי י.כ.) .

10. מעיון בחוות דעתו של המומחה עולה, כי המומחה סבור באופן חד משמעי שלא קיים קשר סיבתי-רפואי בין האירוע הנטען לבין מחלתו העיקרית של התובע בגבו שנמצאה בספטמבר 2008.

לא מצאתי כל ממש בטענות התובע כי קיים קשר כלשהו בין האירוע לבין כאבי הגב מהם סובל ו/או הניתוח שעבר ו/או תקופת אי הכושר שניתנה לו בגין כך.

משעולה מחוות הדעת והמסמכים הרפואיים כי התובע סבל ממחלה טבעית הקשורה למבנה קיפוטי טבעי של עמוד השדרה ובנוסף ישנה תרומה טבעית להשמנה קיצונית ביותר בה לקה התובע, ומשלא נמצא קשר סיבתי בין התאונה למחלה העיקרית של התובע, לא מצאנו מקום שלא לאמץ את חוות דעת המומחה הרפואי מטעם בית הדין.

המומחה קבע באופן ברור וחד משמעי, כי הרישומים לאחר התאונה אינם מתאימים כלל למצב של פריצת דיסק טורקאלי. באשר לכאבי הגב התחתון לאחר התאונה, נרשם שבדיקת ה-CT היתה תקינה ובדיקת MRI ע"ש מותני היתה תקינה. לפיכך, כאב בגב התחתון אינו חבלה או נזק שמקים את הזכות לגמלת נפגעי עבודה.
(ראה דב"ע שמ/0-96 המל"ל נ' אמנון וייל, כרך יד'(1) 126).

המומחה קבע באופן חד משמעי כי אין כל ציון של ממצאים כלשהם בבדיקת התובע (ראה תשובות לשאלות הבהרה).

לפיכך, כאבי הגב לתקופה 4/9/03 – 25/8/09, אינם חבלה, ובהעדרה, אין זכאות לגימלה.

11. לאור כל האמור, משלא מצאנו כל עילה לסטות מהאמור בחוות הדעת, מתקבלת חוות דעתו של ד"ר אנג'ל והננו קובעים, כי הפגיעה בגבו של התובע אינה נובעת מהאירוע מיום 25/8/03 ואין מצבו בגדר "פגיעה בעבודה".

אשר על כן, דין התביעה להידחות.

12. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון