תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אלימות בטיול מאורגן בחו''ל / תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל:

אלו הן שתי תביעות קטנות שאוחדו, אשר התובעים בהן, הינם קטינים באמצעות אבותיהם.
שתי התביעות הינן לקבלת פיצויים בגין אירוע תקיפה שעברו התובעים בעיר פריז במהלך טיול לחו"ל, אשר נרכש ואורגן ע"י הנתבעת.

הנתבעת הינה קמעונאית העוסקת בשיווק ובתיווך טיולים לחו"ל. הנתבעת ביקשה להפנות את האחריות אל עבר צד ג', שהינה סיטונאית העוסקת בארגון הטיולים לחו"ל שאותם הנתבעת משווקת ומתווכת.

התובעים הקטינים, נסעו לחו"ל במסגרת קבוצתית, אשר לוותה בידי המדריכה הגב' סופי שטרן ובידי שני עוזרי-מדריכה, זאת מטעמה של צד ג'. המדריכים היו אמורים להיות אחראים על קבוצת-הקטינים. אשר הייתה מורכבת מ-35 קטינים כבני 14-16 שנה (ראה לעניין זה בעדותה של הגב' סופי, בעמוד 1 לפרוטוקול הדיון מיום 7.3.02).

ככל הנראה, אירוע התקיפה נשוא התובענה בוצע בידי מקומיים, על רקע לאומני.
התקיפה אירעה בשעות הערב, בשעה שהתובעים שבו לבדם רגלית לבית-המלון, לאחר שהם סיימו את ארוחתם בפיצרייה הנמצאת במרחק-הליכה מבית-המלון שבו השתכנה הקבוצה.

לטענת התובעים, העזיבה של הפיצרייה וההליכה לבית המלון בלא ליווי המדריכה נעשתה באישורה של המדריכה.

לטענת הנתבעת, כאמור לעיל, יש להפנות את האחריות אל צד ג'.
צד' ג הכחישה את טענות התובעים, וטענה כי ההליכה הרגלית אל עבר בית המלון נעשתה ללא אישורה של המדריכה, ואף בניגוד להוראותיה המפורשות בעניין שאין ללכת ברחובות ללא כל ליווי של המדריכים.

לאחר שעיינתי במסמכים שהוצגו בפניי, ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים, החלטתי כלהלן:

במהלך הדיון העידו בפניי מספר קטינים אשר היו מעורבים ועדים לאירוע. כל העדים שהעידו בפניי נראו ונשמעו לי כאמינים וכרציניים. כמו כן, גרסאותיהם תאמו זו לזו באשר לפרטים השונים הקשורים באירוע, כגון: זמן ומרחק ההליכה, אופן התפצלותם של הילדים תוך כדי מנוסתם, ועוד.

בין כל העדים לאירוע, היו שתי בנות אשר עזבו גם הן את הפיצרייה לבדן, והלכו רגלית לבית המלון לפני התובעים. התובעים שהלכו אחרי בנות אלה, ביקשו להצטרף אליהן.

אחת מן הבנות היתה, הגב' אדרי נופר, אשר זומנה בידי בית המשפט. בעדותה העידה נופר אדרי כי המדריכים הרשו לילדים לחזור למלון, ובכך למעשה, חיזקה העדה את טענותיהם של התובעים. בעדותה, העידה היא כלהלן: "המדריכים הרשו לנו לחזור למלון. אני זוכרת שהיינו הרבה ילדים. אני שמעתי מישהו מהמדריכים באוזן שהרשו לחזור בקבוצות למלון. אני שמעתי אישית את סופי מהמדריכים אם אני לא טועה שאפשר לחזור בקבוצות. אני זוכרת שאמרה לא לחזור לבד אלא בקבוצות. אז חזרנו בקבוצות וקרה מה שקרה" (שורות 1-4 בעמוד 8 לפרוטקול הדיון מיום 31.10.02, להלן: ה"פרוטוקול").

בתגובה לעדותה של הגב' אדרי, טענה המדריכה, הגב' שטרן, כי הדבר הוא איננו נכון, וכי היא ביקשה מן הילדים שלא ללכת לבד (שורות 10-12 בעמוד 8 לפרוטוקול).

בנסיבות העניין, הואיל והגב' אדרי נשמעה כעדה חסרת פניות בעניין, זאת להבדיל מהגב' שטרן, והואיל ובעדותה יש בכדי לחזק את טענותיהם של התובעים, החלטתי כי יש מקום לקבל את טענות הילדים כי המדריכים התירו להם לחזור למלון לבדם. הואיל ודובר בשעת ערב והואיל והמלון נמצא מרחק של כ- 10-5 דקות הליכה מהמלון, הרי שניתן לומר שהמדריכים הפרו את חובתם להשגחה מלאה על הילדים וכי ביכולתם היה למנוע את ארוע התקיפה, לו אסרו על הילדים לחזור לבדם למלון. יש לציין, כי טענותיה של הנתבעת לא גובו באף עדות אחרת אשר יש בה כדי להיות עדות בלתי-תלוייה.

באשר לנזקי התובעים הרי שלאחר שמיעת העדים התרשמתי כי אכן האירוע גרם להם עגמת נפש מרובה אך לא נגרם להם כל נזק ממשי לטווח ארוך או נזק בלתי הפיך.

לאור המכות והנזקים שתוארו, ולאור העובדה כי האירוע התרחש ביום הראשון של הטיול, כפי שהעידה על כך הגברת שטרן (בשורה 6 בעמוד 1 לפרוטקול הדיון מיום 7.3.02), ובנוסף לכל אלה, לאור העובדה שהטיול עלה 7,000 ₪ (כבטענתו של אחד מהתובעים אשר לא הוכחשה בידי הנתבעת), החלטתי כי בנסיבות האלה, יש מקום לפצות את כל אחד מן התובעים בסך גלובלי של 6,000 ₪.

יש לציין, כי האחריות לנזקים היא על צד ג', וזאת על אף טענתה בעניין שאין לה כל אחריות חוזית.

מאחר והאירוע אירע כתוצאה מרשלנות של העובדים שמטעמה של צד ג', והואיל והסכם הבסיס נחתם בין התובעים לנתבעת, החלטתי לחייב את הנתבעת לשאת בנזקי התובעים בסך 6000 ₪ לכל תובע ובמקביל לחייב את צד ג' לפצות את הנתבעת על הפסדיה.

צד ג' תחוייב לשלם בנוסף, הוצאות דיון בסך 300 ₪ לעדה, הגב' אדרי, וכן, תישא בהוצאות משפט בסך של 500 ₪, לכל תובע ולנתבעת.

כל הסכומים בהם חוייבו הצדדים, ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.


זכות הגשת בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שכן

 2. אב תקף את בנו

 3. אשפוז עקב תקיפה

 4. תקיפה בגלל חניה

 5. תקיפה בדרך לעבודה

 6. תקיפה בגן ציבורי

 7. יסודות עוולת התקיפה

 8. תקיפת נכד ע''י סבו

 9. תקיפה עם אקדח צעצוע

 10. תקיפה ע''י שוטר תנועה

 11. תקיפת בן אדם ע''י חיה

 12. עורך דין תקיפה

 13. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 14. פיצויים לשוטר על תקיפה

 15. זיכוי שוטר מעבירת תקיפה

 16. התיישנות תביעה על תקיפה

 17. תקיפה עקיפה משפט מנהלי

 18. פיצוי על חרדה עקב תקיפה

 19. כמה מקבלים על תקיפת שוטר

 20. תקיפה סתם ע''י שוטר מג''ב

 21. היסוד הנפשי בעבירת תקיפה

 22. תקיפה עקיפה ותקיפה ישירה

 23. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 24. תקיפה על ידי שניים או יותר

 25. תקיפה עם בקבוק זכוכית שבור

 26. פיצוי נזק לשיניים עקב תקיפה

 27. תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

 28. תקיפה של מסתערבים – תביעת פיצויים

 29. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 30. תקיפת ערבי מהשטחים ע''י שוטר

 31. ערעור על הרשעה בתקיפת עובד ציבור

 32. תקיפה - חלוקת האחריות בין המזיק והניזוק

 33. תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג

 34. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 35. זיכוי מעבירת תקיפה בטענת הגנה עצמית

 36. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 37. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 38. תקיפה של עובד שגרם לפיטוריו של עובד אחר

 39. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 40. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 41. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 42. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 43. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 44. האם ויכוח בין נהגים שהסתיים בתקיפה מהווה תאונת דרכים

 45. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 46. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 47. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון