אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה:

השופטת קציר:ב

1. המערער תבע מהמוסד לביטוח לאומי גימלה מכוח חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980 (להלן - "החוק"). תביעתו נדחתה מהטעם, כי המערער לא המציא אישורי התייצבות בשירות התעסוקה, ולא הוכיח, כי הוא פטור מחובת ההתייצבות, וכן מהטעם, כי הוא מקיים משק בית משותף עם אשתו, שהינה אשה עובדת אשר לא הוכחה זכאותה לגימלה מכוח החוק. משנדחתה תביעתו, הגיש המערער תובענה לבית הדין האיזורי בירושלים (השופט נויגבורן ונציג ציבור שיפמן). בית הדין האיזורי דחה את התביעה מאותם הנימוקים של פקיד התביעות, ועל כך הערעור שלפנינו.


2. הרקע העובדתי וההליך בבית הדין האיזורי:ו
א. המערער לא התייצב בשירות התעסוקה כדורש עבודה.

ב. המערער מנמק את העדר התייצבותו - בהוראה של פקיד שירות התעסוקה בשם עודד, אשר שחררו מהתיצבות כנדרש.
הפקיד הנ"ל לא הובא למתן עדות בבית הדין קמא.

ג. בידי המערער היה כרטיס קישור, לפיו הוזמן להתייצב בפני ועדה של שירות התעסוקה.

ד. המערער לא המציא לבית הדין קמא את החלטת הועדה שבפניה הופיע, אם אכן כך היה הדבר.

ה. המערער לא המציא לבית הדין קמא פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה מסיבת מחלה, או אי כושר לעבוד. על-כן לא היתה כל סיבה מוצדקת להעדר התייצבות בשירות התעסוקה כנדרש.

ו. המערער טען, כי הוא איננו מקיים משק בית משותף עם אשתו, וכי הוא מתגורר בדירה אחרת.

ז. בתאריך 21.3.95 הוציא בתיק מספר:נ 043314897-21-1 בית הדין הרבני האזורי - צו הפרדה בין המערער לבין אשתו, כשהצו בתוקף לשנה.

ח. תקופה מסויימת המערער אכן חי בנפרד מאשתו, אך חזר להתגורר עמה תחת אותה קורת גג, ובני הזוג מנהלים משק בית משותף.

ט. האשה עובדת ומשתכרת. המערער לא המציא למוסד לביטוח לאומי את תלוש השכר של אישתו, ולכן לא ידוע גובה שכרה או מידת זכאותה לגימלת הבטחת הכנסה.

י. בנסיבות אלה, בית הדין קמא דחה את תביעת המערער בגין העדר התייצבות כנדרש בשירות התעסוקה, ואי-מסירת פרטים על גובה השכר של אשתו.

3. עיקר טענותיו של המערער הן:ב


א. חובת הפרנסה של המשפחה מוטלת על הגבר, ועל-כן הוא זכאי לגימלה בזכות עצמו, מבלי להתייחס להכנסות אשתו.

ב. האשה היא בגדר "עזר כנגדו" של הגבר ואין היא חייבת לפרנסו.

בא כוח המוסד לביטוח לאומי, תמך בפסק הדין ובטעמיו.


4. חוק הבטחת הכנסה קובע, כתנאי לזכאות בגימלה, כי כל תובע גימלה יתייצב בשירות התעסוקה עפ"י הדרישות והכללים של שירות התעסוקה, וכי יהיה מוכן לקבל כל עבודה מתאימה שתוצע לו ע"י שירות התעסוקה.

5. בסעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה, השמ"א - 1980 , ובסעיף ההגדרות, מופיעה הגדרת המילים "בני זוג" בזו הלשון:ו


"בני זוג - לרבות איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה....

כלומר - החוק חל לא רק על בני זוג נשואים, אלא גם על בני זוג החיים יחדיו תחת אותה קורת גג מבלי שיהיו נשואים זה לזו.

לצורך בדיקת זכאות משפחה לקבלת הגימלה עפ"י החוק הנ"ל, יש לבדוק את הכנסות שני בני הזוג כיחידה משפחתית אחת ואין להתייחס להכנסות כל אחד מבני הזוג בנפרד.

6. אי מסירת מידע ביחס להכנסות האשה, שולל את עצם הזכאות של כל המשפחה לקבלת הגימלה.

7. המערער סרב בשיטתיות למסור מידע כלשהו על הכנסות אשתו. לטענתו - הוא זכאי לגימלת הבטחת הכנסה מעצם היותו ה - "גבר" - המפרנס העיקרי במשפחה, וזאת ללא כל קשר להכנסות אשתו מעבודתה.

8. חוק הבטחת הכנסה הינו חוק סוציאלי, שמטרתו להבטיח אמצעי מחייה מינימליים למשפחה שנותרה ללא פרנסה וללא אמצעי קיום.

9. אין חוק הבטחת הכנסה בא ל"הגן" על כבודו של הגבר כמפרנס וכראש המשפחה כטענת המערער, אלא על כבודה ומחייתה של המשפחה הנזקקת לפת-לחם.

10. בנסיבות אלה - ברגע בו המערער סרב לחשוף את שכרה של אשתו בפני פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי, הוא לא איפשר לפקיד התביעות


לבדוק את כל הכנסות המשפחה כיחידה אחת, ובכך שלל מיידית את זכאות משפחתו לגימלת הבטחת הכנסה, גם אם הכנסות המשפחה מצדיקות השלמת הכנסה במקרה הנוכחי.

די בעובדה זו, כדי לדחות את הערעור.

11. יתר על כן, אין גם להתעלם מהעובדה, כי המערער לא התייצב בצורה מסודרת בשירות התעסוקה כדורש עבודה.

12. העדר התייצבות בשירות התעסוקה כנדרש, הינו אחד מהתנאים העיקריים השוללים את עצם הזכאות לקבלת גימלת הבטחת הכנסה.

13. המערער טען , כי פקיד בשם עודד, שחררו מהתייצבות בשירות התעסוקה כנדרש.

המערער לא הוכיח בבית הדין קמא, את טענתו בנדון והפקיד הנזכר לא הובא כלל למתן עדות להוכחת טענתו הנ"ל של המערער.


14. המערער גם לא המציא למוסד לביטוח לאומי אישור בכתב מפקיד ההשמה של שירות התעסוקה המשחרר אותו מהתייצבות כנדרש, בגין אי התאמה או אי-כושר לעבודה מסיבות בריאותיות.

15. על-כן מחובת המערער היה להתייצב בשירות התעסוקה כדורש עבודה, ומשלא עשה כן - הוא שלל את זכאותו לגימלת הבטחת הכנסה.

לסיכום:נ
לאור האמור לעיל, אנו מחליטים לדחות את הערעור.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון