איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

הנתבע הודה באיחור באיחור של 12 יום במסירת הנכס אך מסביר זאת כשהתובע היה מודע לאיחור ונתן אף את הסכמתו לכך אביו של הנתבע נפטר והוא נאלץ לאחר במסירה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות:

בפני תביעה לפיצוי כספי בסך של 9,593 ₪ עקב הפרת הסכם שכירות.

התובע הינו בעלים של דירת 3.5 חדרים שהושכרה לנתבע מס' 1 לשנה אחת, כאשר הנתבע מס' 2 היה ערב לכל התחייבות הנתבע מס' 1 עפ"י ההסכם.

התובע מסמתך על הסכם השכירות שעל פיו היה אמנו הנתבע מס' 1 לפנות את הדירה עד לא יאוחר מיום 30.9.00 ולהשיבה כשהיא נקיה ועם כל המנעולים והמפתחות שלה ולשאת בכל התשלומים הקשורים לדירה. לטענת התובע הנתבע מס' 1 מסר את הדירה רק ב 15.10.00, דהיינו 15 יום איחור במסירה, לא מסר לו את כל מפתחות הדירה ואת מפתח ומתיבת הדואר.
כמו כן התובע לא שילם חשבון חשמל האחרון תשלום אחריו לועד הבית, תשלום גז וכמו כן ארנונה ומיום עבור כל שנת השכירות.
התובע אף טוען שכאשר מסר הנתבע את הדירה היא היתה מלוכלכת והוא נאלץ לשכור שירותי נקיון.
אי לכך סכום העתירה כולל:
עבור 15 יום איחור במסירה 50 לפי סעיף 14 להסכם 3,115 ₪
החלפת מנעולים 300 ₪
חשבון חשמל 144.14 ₪
חשבון ארנונה ומים 4,600.30 ₪
חשבון הגז 132.45 ₪
ניקוי הדירה 200 ₪
שכ"ט עו"ד 200 ₪

סה"כ 9,593.89 ₪


הנתבע מודה באיחור באיחור של 12 יום במסירת הנכס אך מסביר זאת כשהתובע היה מודע לאיחור ונתן אף את הסכמתו לכך אביו של הנתבע נפטר והוא נאלץ לאחר במסירה, הדבר היה ידוע היטב לתובע ולכן הציע לתובע לשלם סך של 1435 ₪ החלק היחסי של שכ"ד לחודש.

כמו כן הנתבע מכחיש שמסר את הדירה נקיה, ואף טוען שכאשר קיבל אותה היתה מלוכלכת מפסולת החניה והוא אף נאלץ לשכור שירותי ניקיון שעלותם היתה גבוהה בהרבה מהנטען בכתב התביעה.

החלטתי לקבל את התביעה בחלקה ולהלן הנימוקים לכך:

1. הוגשה תביעה על סכום משמעותי בגין סדרה של תלונות על הפרת הסכם שכירות.

2. טענה מהותית של התובע שאיחור במסירת הדירה מזכה אותו בפיצוי בסך של 50 $ עבור כל יום איחור וזאת על סמך סעיף 14 להסכם.
הנתבע מודה באחריותו לענין עיכוב במסירת הדירה אך טוען שהדבר היה ידוע לתובע והיה בהסכמתו. אין ספק שהנתבע היה במצוקה עקב פטירת אביו ואין ספק שפנה לתובע והנ"ל הסכום. לעיכוב, התובע אף לא סתר עובדה זו. אך התובע טוען שהנתבע הסכום והבין שהוא יצטרך לשלם סך של 50$ עבור כל יום איחור במסירה. התובע חושב שעל אף שהסכום מגיע לו תשלום קנס ואין מדובר כדמי שכירות היחסיים.
השאלה המהותית האם הנתבע נתן את הסכמתו לתשלום 50$ עבור כל יום איחור. אני סבור שהנתבע נאלץ בגלל נסיבות יוצאות דופן של פטירת אביו לאחר במסירת הנכס וספק בליבי שהנתבע היה מסכום מרצון לשיעור כה גבוה של תשלום עבור כל יום איחור. יתכן שבלהט הצער שלו עקב פטירת אביו לא שם לב לדרישה זו של התובע ולכן נתן את הסכמתו לכך. אי לכך לא מדובר בהסכמה מדעת.
לכן יש לחייב את הנתבע רק בחלק היחסי שדמי שכירות שהינו 437 דולר ארה"ב.

3. יחד עם זאת היות והתובע היה צפוי לקבל את דירתו בזמן הרי שמגיע לו פיצוי סביר מעבר למחצית החודש של דמי שכירות. אותו אני קובע בגובה של 500 ₪.

4. לענין שער סכומי התביעה:
4.1 הנתבע במהלך המשפט הודה שהוא חייב לשלם תשלום לועד הבית בסך של 100 ₪.

4.2 הנתבע שילם את כל החוב לעיריה עבור ארנונה ומים עד לפני הגשת התביעה ואף הציג קבלות מתאימות המעידות על כך.
התובע הסכים לכך ואף הסיר את תביעתו בענין זה.

4.3 הנתבע שילם חשבון חשמל ראשון שהיה החוב של התובע ולכן התובע הסכים להעמיד את החוב של הנתבע בגין החשמל ע"ס של 100 ₪.

כל שאר העתירות נדחות.

לפיכך אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 700 ₪ ועוד 437 דולר ארה"ב (לפי השער היציג היום שהוא 1809 ₪) ביחד 2509 ₪.הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק דין ועד התשלום המלא בפועל.אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי שכירות

 2. ערב או שוכר ?

 3. חובת המשכיר לתקן

 4. הפרת מטרת השכירות

 5. שינוים במושכר מזגן

 6. העברת זכויות שכירות

 7. נטישת דירה בשכירות

 8. העברת שכירות מוגנת

 9. הזנחת דירה בשכירות

 10. קיצור תקופת השכירות

 11. שינויים נרחבים במושכר

 12. שיפוצים בשכירות מוגנת

 13. הרכב בית הדין לשכירות

 14. שיעבוד שכירות במשכנתא

 15. הפרת תנאי שכירות מוגנת

 16. ביצוע שינויים יסודיים במושכר

 17. הסכם להעברת שכירות בחנות

 18. החזר השקעה בנכס בשכירות

 19. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 20. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 21. נזקים לגינה בבית בשכירות

 22. הסכם תיווך שכירות מסחרית

 23. גרימת נזקים לדירה בשכירות

 24. השארת נזקים בדירה בשכירות

 25. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 26. שכירות משרד לתקופת ניסיון

 27. השארת לכלוך בדירה בשכירות

 28. שכירות משנה בעסק ללא רשות

 29. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 30. שכירות קצרת מועד תשלום ארנונה

 31. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 32. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות

 33. ניהול עסק בדירת מגורים בשכירות

 34. גניבת כסף מזומן מדירה בשכירות

 35. זכאות עולים חדשים לשכירות דירה

 36. שכירות מבנה בגובה נמוך מהמוסכם

 37. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 38. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 39. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 40. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 41. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 42. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 43. שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

 44. תשלום הבעל על דירה בשכירות לגרושה

 45. פיצוי על איחורבפינוי דירה בשכירות

 46. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 47. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 48. ההבדל בין השכרת משנה להעברת השכירות

 49. הפרת הבטחה לשכירות דירה לשנה נוספת

 50. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 51. החלפת מחזיקים - ארנונה דירה בשכירות

 52. ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

 53. שהייה בלתי רצופה לעיתים נדירות במושכר

 54. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 55. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 56. בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

 57. תביעה של שוכר בשכירות מוגנת נגד בעל הבית

 58. תביעה כספית בגין נזקים שלא תוקנו בדירה בשכירות

 59. ניכוי הוצאות השקעה בנכס לאחר סיום תקופת השכירות

 60. תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

 61. הכחשת טענה כי מצבו של המושכר היה טוב בתחילת השכירות

 62. האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

 63. תביעה: בסיום תקופת השכירות המחסן נמצא פרוץ ותכולתו נעלמה

 64. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן בגלל סירוב המשכיר לתקן מדרגות כניסה

 65. עזיבת דירה בשכירות ללא הודעה מוקדמת מבלי לשלם שכר דירה וחשבונות

 66. תביעה בגין נזקים של בעל דירה כנגד הדיירים אשר גרו בדירה בשכירות במשך 5 שנים

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון