ביטוח סוציאלי מגרמניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח סוציאלי מגרמניה:

התובעת הינה חברה פרטית הרשומה באי-מאן, ואשר עוסקת בסיוע, טיפול, ייעוץ ומתן אשראי במרקים גרמניים לתושבי ישראל הרשומים במוסדות הפדרליים לביטוח סוציאלי של גרמניה,, על – פי האמנה לביטחון סוציאלי בין ישראל לגרמניה.

על-פי הנאמר בכתב התביעה הנתבע המנוח נרשם על-פי האמנה במוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה – B.F.A. , כדי לרכוש זכויות פנסיה. לצורך כך התקשר הנתבע עם התובעת בהסכם ייצוג ושכ"ט ביום 27/08/1992 במשרדי הארגון למימוש האמנה.

הנתבע יפה את כוחו של עורך דין רפנהגן לייצגו בפני ה- B.F.A. ובתי המשפט בגרמניה.

עוה"ד רפנהגן קיבל את הייצוג ונבחרה לנתבע תוכנית השקעה בסך 49,338 מ"ג, כדי לרכוש זכויותיו לפנסיה. אם הנתבע משקיע את הסכום האמור הוא זכאי לפנסיה.

הנתבע יכול היה לרכוש הזכויות ממקורותיו העצמיים או באמצעות הלוואה שתסדיר לו התובעת. אם הנתבע היה בוחר בחלופה השניה אין הוא צריך להשקיע מכיסו סכום כלשהו. הנתבע אף ביקש לבטח חייו, כדי שיהיה פטור מהחזר ההלוואה במקרה מוות.

עוד נטען בכתב התביעה, כי התובעת העמידה לנתבע אשראי למימון ההשקעה ובכך עמדה בהתחייבויותיה. התובעת הודיעה לנתבע כי אם לא יממש זכויותיו עד 27/02/1993 הוא יאבדם.

ביום 03/06/1993 נודע לתובעת כי הנתבע ביטל את יפוי הכח לטובת התובעת.

הנתבע לאחר שזכויותיו אושרו בחר לממש אותם שלא באמצעות התובעת, אך לא שילם לה את שכר הטרחה.

שכר הטרחה שנקבע בהסכם היה של 12 רנטות חודשיות, כאשר על-פי סכום ההשקעה שאושר לו הוא היה זכאי לרנטה חודשית בסך 1,150,77 מ"ג. לפיכך שכ"ט היה בסך 13,809.24 מ"ג.

מאחר והנתבע המקורי נפטר הוגשה התביעה נגד אשתו. בכתב הגנתה טענה הנתבעת כי ד"ר רפנהגן לא פעל במיומנות והפר את חובת הנאמנות ללקוח ובגלל טיפול רשלני הפסיד המנוח 25 רנטות להם היה זכאי רטרואקטיבית.

עוד טוענת הנתבעת, כי נציגי התובעת הציגו מצג לפיו אין החתימה על ההסכם משום התחייבות כספית וכך גם נאמר בכותרת ההסכם, ולכן התובעת תהיה זכאית לשכ"ט רק אם התוכנית תבחר במשותף ואם הנתבע ישקיע באמצעותה.

התובעת התחייבה כי כל תוכנית שתוצע תקבל את אשורו של הנתבע ובהסכמתו, אך התובעת לא שיתפה את המנוח.

התובעת אף לא בחרה תוכנית שתאפשר קיזוז הסכומים הרטרואקטיביים.

סכומי הביטוח לא הועברו לחברת "שמשון".

המנוח הודיע לתובעת, כי הוא זכאי לקצבת נכות והוא קיבל תשובה כי אישור הרנטה עלולה לפגוע בקצבת הנכות.

התובעת אף הודיע לנתבע במכתב מיום 31/01/1993 כי התקשרות בתוכנית הפנסיה וקבלת רנטה מגרמניה על פי התוכנית גורמת לביטול הקצבה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים. לכן התובעת מודיעה לנתבע כי אם ימציא אישור על קבלת קצבה על פי חוק זה הם ממליצים שלא לרכוש את הזכויות ופוטרים את הלקוח מתשלום שכר טירחה למרות הטיפול הממושך שנעשה בתיקו.

הנתבעת טענה עוד בכתב ההגנה כי נערכה תכתובת עניפה בין הצדדים, אותה לא מציגה התובעת.

הוגשה גם הודעת צד ג' כנגד הארגון למימוש האמנה וכנגד ד"ר ישראל פרי.

הראיות וניתוחן
הצדדים הסכימו כי ינתן פסה"ד על פי הראיות שבתיק.

בתיק נמצאים תצהיר של ד"ר אלכס פרי ותצהיר של הנתבעת.

מחומר הראיות עולה, כי הנתבע בסופו של דבר השקיע סכום מסויים וקיבל רנטה של 995.22 מ"ג וסכום רטרואקטיבי של 10,947.42 מ"ג בעד התקופה שמיום 01/07/1992 ועד 31/05/1993. הנתבע השקיע בתוכנית באמצעות מר אברהמי, לאחר שביטל את יפוי הכח.

אין מחלוקת, כי התובעת פעלה לאישור הרנטה לנתבע המנוח. עם זאת בכותרת ההסכם נכתב :

"תרגום עברי של הסכם ייצוג 8/88 (נ.1.) (ללא התחייבויות כספיות או הוצאות אלא על פי ברירת הלקוח)".

כותרת זו באה להשמיע כי הלקוח לא מתחייב לתשלום שכ"ט או הוצאות. בחוזה עצמו נרשם גובה שכ"ט.

כאשר המנסחת היא התובעת הרי הניסוח צריך לפעול לרעתה. הניסוח מצביע כי לנתבע נאמר שלא יתחייב לתשלום שכ"ט בעת החתימה על החוזה.

יתירה מכך לנוכח המכתב של הארגון בשם התובעת, כי אם ימציא אישור על קבלת קצבה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים יפטרו אותו מתשלום שכ"ט למרות העבודה הרבה בתיק.

אני מגיע למסקנה כי דין התביעה לשכר טרחה להידחות.

הודעת צד ג' לא הוכחה כלל שכן לא הובאו ראיות לרשלנות התובעת או הארגון או עו"ד ישראל פרי.

לנוכח האמור אני דוחה הודעת צד ג'.

בנסיבות הענין אין צו להוצאות.

זכות ערעור תוך 45 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון