הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רכב בבעלות משותפת - הבטחת הכנסה – ביטוח לאומי:

סגן הנשיא י' אליאסוף

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב מיום 3.2.1998 (תב"ע נז/04-95; השופטת פוגל כדן יחיד), בו נדחתה תביעת המערער לקבלת גימלה להבטחת הכנסה, מן הטעם שבבעלותו רכב, בשותפות עם אביו.

2. תביעתו של המערער לגימלה להבטחת הכנסה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי במכתבו מיום 6.11.1996, כדלקמן:ב

"הננו מצטערים להודיעך כי אינך זכאי לגימלה להבטחת הכנסה מתקופות:ו 92/12 - 8-93, 93/12, 94/2 ועד היום, וזאת מהנימוקים הבאים:נ


ב19.2.90- רכשתם אתה ואביך X יוסף ת.ז. X רכב מסוג מיצובישי שמספרו 15-238-02

מאחר והרכב הוא בבעלותך כשותף עם אביך לא היית זכאי לגימלה להבטחת הכנסה מיום הרכישה לפי תקנה 10(ג) לתקנות מס' 2 של הבטחת הכנסה.

יתר על כן, הינך משתמש באופן קבוע ברכב סובארו שנת 82 שמספרו 17-230-52 הרשום על שם אמך שלה אין רשיון נהיגה, והוא בשימושך הבלעדי.

לידיעתך, כ'משתמש ברכב' יראה מי שהרכב (שאינו רשום על שמו) נמצא ברשותו מרבית הזמן ומשמשו לצרכיו, ולבעליו הרשום אין רשיון נהיגה, או יש רכב אחר...

לפיכך תובע שהוכח שהוא משתמש באופן קבוע ברכב שאינו רשום על שמו - אינו זכאי לגימלה."


על כך הגיש המערער תובענה בבית הדין האזורי.

3. לאחר שמיעת עדויות מטעם הצדדים, קבע בית הדין בפסק דינו כי אין לתת אמון בגירסת המערער ועדיו. בית הדין לא קיבל את טענת המערער כי לא ידע שמכונית המיצובישי נרשמה גם על שמו, וקבע כי המערער "ידע איפוא כי הוא רשום כבעלים של הרכב". בית הדין האזורי פירט את חומר הראיות והגיע גם למסקנה כי המערער "משתמש דרך קבע במכונית הסובארו".

לאור זאת, פסק בית הדין האזורי כדלקמן:ב

"16.על פי כל האמור לעיל אני קובעת כי התובע הינו בעלים משותפים של מכונית המיצובישי, ובנוסף לכך - הוא מפיק טובת הנאה מרכב הסובארו, ולפיכך אינו זכאי לגימלה על פי סעיף 9(ג) לחוק, ות' 10(ג) לתקנות.

התביעה - נדחית.

רק משום שהנתבע לא ביקש לפסוק הוצאות משפט - איני פוסקת הוצאות."


על כך הוגש הערעור שלפנינו.4. בהודעת הערעור המפורטת הסביר המערער את טענותיו לעניין רישום הבעלות על מכונית המיצובישי, רכישתה ורישום הבעלות עליה. אף לעניין מכונית הסובארו פירט המערער את טענותיו והשימוש שהיה מיועד לרכב הסובאארו בעד סבתו של המערער.

ב"כ המוסד לביטוח לאומי טען כי אין להתערב בקביעות העובדתיות של בית הדין האזורי והמסקנות שאליהן הוא הגיע.

5. בית הדין האזורי שמע את עדויותיהם של המערער, אביו של המערער (מר יוסף ביטן), אחותו של המערער (גב' עליזה תורג'מן), אמו של המערער (גב' נינט ביטן) וכן החוקר של המוסד לביטוח לאומי (מר זאב מימון). כמו כן הוגשו לבית הדין האזורי מסמכים שונים, דו"חות חקירה מטעם המוסד ותצלומים של מכונית הסובארו במקום החניה שלה בבנין בו גר המערער.

6. ההלכה היא כי ערכאת הערעור אינה מתערבת בדרך כלל בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית אשר שמעה את העדים והתרשמה מעדויותיהם. כמו כן, ככלל, אין ערכאת הערעור מקבלת ראיות אשר לא הוגשו לערכאה הדיונית.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים ובחומר הראיות שהוגש לבית הדין האזורי, הגענו למסקנה שאין מקום להתערבותנו בקביעות העובדתיות שקבע בית הדין האזורי ובמסקנות אשר הסיק מהן. נדגיש את דברי בית הדין האזורי כי "לאחר ששמעתי את התובע ואת עדיו, אני קובעת כי אין לתת אמון בגירסתם".

7. לאור זאת, התוצאה היא כי יש לדחות את הערעור מטעמו של בית הדין האזורי.

8. אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון