החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינוי מקום עבודה של עובד זר:

1. העותר בענייננו הגיע לישראל באשרת עובד תעשייה ביום 25.3.04. תוקף האשרה עד ליום 30.6.04.
 
על פי רישומי המשיבים עזב העותר את מעסיקו (מדיסון הנדסה בע"מ) ביום 28.4.04. ונתפס ביום 17.8.04 כאשר הוא עובד במסגרייה במושב אלישע ללא דרכון וללא אשרת שהייה.

העותר הובא בפני הממונה על ביקורת הגבולות, ובשימוע שנערך לו אישר כי הינו עובד במסגרייה מעת שעזב את מעסיקו המקורי.
 
עניינו של העותר הובא שוב ביום 19.8.04 בפני בית הדין למשמורת אשר דחה את בקשתו לשחרור ואף הדגיש כי דרכונו לא נמסר. רק ביום 2.9.04 הופקד דרכונו של העותר בידי המשיבים.
 
העותר טען בעתירה כי לאחר חודש וחצי נאמר לו על ידי מעסיקו כי אין עבודה עבורו והוא נשלח לדרכו, כי אז החל לעבוד בחברת א.ד. מתכות.
 
בעתירתו מבקש העותר שלא לגרשו מן הארץ ולהמיר את אשרת העבודה שלו מתעשייה לבנין ולנייד אותו במסגרת נוהל "שמיים סגורים".
 
2. המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם בשל שליטת העותר בשפה העברית ולאור הטענה כי הוא שוהה בישראל רק 4 חודשים התעורר אצל המשיבים חשד כי העותר משתמש בזהות שאולה וכי שהה כבר בעבר במדינת ישראל. בעקבות חשד זה נערכה בדיקה בה נתגלה כי אזרח מולדבי בשם פיטרו קוזיקרו שתאריך לידתו ושמו הפרטי זהים לפרטי העותר הורחק מישראל ביום 21.8.04. בעקבות כך אותר תיקו של האדם שהורחק ובתיק זה נמצאה תמונתו של אותו אדם. תמונה זו הוצגה בפני העותר ביום 19.9.04. לטעת המשיבים אישר העותר בתחילה כי זוהי תמונתו, אולם בהמשך חזר וטען כי תמונה זו אינה שלו (ראה לענין זה נספח ח', ט' ו-י לתגובת המשיבים). המשיבים טוענים כי על פי בדיקתם תמונתו של קוזיקרו זהה לתמונתו של העותר כפי שהיא מופיעה במחשב משרד הפנים אשר צולמה ביום 5.3.04 (ראה נספח י"א).
 
עוד מציינים המשיבים בתגובתם לשם השלמת התמונה כי פיטרו קוזיקרו נכנס לישראל ביום 27.12.01 ונתפס ביום 5.2.03 כשהוא שוהה שלא כדין. הוצא נגדו צו הרחקה ומשמורת והוא שוחרר בערבות על סך 10,000 ₪, אולם נמנע לצאת מישראל ולכן חולטה ערבותו. הוא נתפס בשנית ביום 20.7.03, והורחק מישראל ביום 21.8.03 באמצעות תעודת מעבר מולדבית.נ
 
המשיבים טוענים כי עולה בברור שהעותר הורחק בעבר מישראל ולאחר מכן בחר להחליף את שם משפחתו להוציא דרכון חדש אשר באמצעותו הצליח להערים על משטרת הגבולות ומשרד הפנים וחזר לעבוד בישראל כעובד זר. לאור הנסיבות סבורים הם כי דין העתירה להידחות בשל מחוסר תום לב והעדר נקיון כפיים.
 
בנוסף לענין זהותו של העותר המעוררת ספק, נטען ע"י המשיבים כי נוהל שמים סגורים אינו חל בעניינו של העותר שכן נוהל זה אינו חל על עובדים בתחום התעשייה. זאת ועוד, העותר שוהה שלא כדין ומאז הפסיק עבודתו לא טרח לפנות למשיבים ולבקש לעבור למעסיק חדש שכן עשה דין לעצמו והתעלם מעובדת היותו שוהה בלתי חוקי.
 
עוד נטען כי העותר מבקש להורות על העסקתו בתחום הבנין, עובדה שאינה מתיישבת עם עובדת היותו מועסק במסגרייה.
 
המשיבים מדגישים כי במקרים חריגים הותרה העברת עובדים מתחום התעשייה לתחום הבנין, אולם מדובר במקרים בהם עובדים שאינם מקצועיים בתחום התעשייה הגיעו לישראל והונו על ידי מעסיקיהם, מה גם שבאותם מקרים מדובר בעובדים שהחזיקו באשרות תקפות ואשר שהו בישראל תקופה קצרה. בנסיבות מקרה זה לא ניתן לנייד את העותר.
 
3. לאחר ששמעתי את טענות באי כח הצדדים בדיון הראשון, בקשתי מב"כ המשיבים עו"ד גוטמן לנסות ולבסס את נושא הזיהוי בראיות מוצקות יותר, ובדיון השני הוא מסר כי אכן נעשתה פנייה לקונסוליה המולדבית כדי לקבל פרטים לגבי זהותו של העותר, אולם הקונסוליה סירבה לשתף פעולה וביקשה לערוך את הפניה באמצעות האינטרפול.
הוא חזר והדגיש כי קיים דמיון רב בתמונה, יש פה ענין של שפה ולדבריו העותר שולט בשפה העברית, ולכן בהתאם לנסיבות קרוב לוודאי שמדובר באותו אדם.ב

שקלתי את העובדות פעם נוספת ונראה לי כי בנסיבות הענין החלטתם של המשיבים הינה סבירה ולא אוכל להתערב בשיקול הדעת המינהלי אשר הופעל על ידי המשיבים במקרה זה.
 
כאשר שוקלים את כל הנסיבות כולן, היינו הספק המתעורר לענין הזיהוי, עליו מצביע בא כח המשיבים, בנוסף את העובדה שמדובר בעובד תעשייה אשר נמצא עובד במסגרייה ללא אשרה בתוקף המבקש לעבור לעבוד בענף הבנייה בעת שנוהל שמיים סגורים אינו חל עליו, וכן את העובדה כי העותר לא הציג את דרכונו אלא לאחר זמן מה, דין העתירתו להידחות.ו
 
ב"כ העותר הציג בפני בית המשפט מספר פסקי דין על פיהם הוסבו עובדי תעשייה לעבודה בבנין, וב"כ המשיבים אף לא הכחיש זאת, אולם כל מקרה בהתאם לנסיבותיו, ונסיבות אלו אינן נופלות בגדר אותה פסיקה.נ
 
נוהל שמים סגורים אינו חל על עובדי תעשייה אולם לא הוגשה כל עתירה המבקשת לתקוף נוהל זה, ואין זה אף מסמכותי לעשות כן.
 
ברצוני להעיר לעניין הזיהוי כי המשיבים עוררו את הספק בעניין אולם הדבר לא הושלם ולא בוסס כדבעי. נטל הראיה בכגון דא חל על המשיבה וספק אם היא עמדה בנטל זה ואפילו בנטל הראיה המינהלית. טוב יעשו המשיבים אם יקבעו כללי הוכחה וזיהוי טובים ומדוייקים יותר כגון טביעת אצבעות או בדיקה בפוליגרף וכו', כדי לבסס טיעון זה אשר יש בו כדי להטיל דופי ולהשליך טענות כבדות של מרמה וזיוף על שכמו של העותר.
אולם בנסיבות מקרה זה, גם מבלי שנושא זה הוכרע ואינני קובעת קביעה כלשהיא לעניין זה די לי ביתר הנסיבות המפורטות, כדי לקבוע שיש לדחות את העתירה.
 
אשר על כן ולאחר שקילת הנסיבות כולן אני דוחה את העתירה.
אין צו להוצאות.ב
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון