העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה – ביטוח לאומי:

1. התובע הגיש תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה ביום 2/8/99.

תביעתו נדחתה משני נימוקים:
הראשון - בת זוגו של התובע לא פנתה לקבל עבודה בחודש 8/99.
השני - בבעלותו ו/או בשימוש של התובע רכב מנועי אשר הועבר על שם אמו למראית עין בלבד, וכי התובע לא הוכיח שיש הצדקה לאחזקת הרכב למטרות רפואיות.


2. בדיון שנערך בבית הדין טען התובע כדלקמן:
"אני חוזר ומדגיש שמדובר ברכב שהיה בבעלותי, אך העברתי אותו על שם אמי לצורך קבלת תו נכה".
" אימי גרה אצלי כבר 11 שנה כי אין איפה שתהיה ואין מי שיטפל בה, היא חולה ועוורת ומצבה מחמיד גם בשל הזקנה ואני נאלץ פעם בשבוע או בשבועיים להסיע אותה לבדיקות רפואיות וגם לבקר את בנה הנכה שמאושפז בבי"ח שער מנשה".
"אני חוזר ומדגיש שלא נעשה ברכב כל שימוש שהוא למעט לצרכים של האמא".
"הבעיות של אימי הן, לחץ דם גבוה, עוורון, וסוכר גבוה והיא צריכה להתייצב בקביעות לבדיקות בקופ"ח, אמא בת 65. אימי לא אושפזה בטיפול נמרץ אף פעם, היא גם לא אושפזה לאחרונה בבי"ח".


3. הנתבע הגיש בהסכמת התובע שורה של מסכמים מהם עולה כדלקמן:

התובע הגיש תביעתו הראשונה ב- 12/11/98 וזו נדחתה בגלל בעלותו על רכב מס' 03819402.
ב- 4/2/99 הגיש תביעתו השניה ובה טען כי הרכב משמש את המשפחה לצורכי הבן הרפואיים.
תביעה זו נדחתה לאחר שהוחלט שאין הצדקה לרכב רפואי.
ב- 2/8/99 התובע הגיש תביעתו השלישית ובה טען כי הרכב נמכר לפני שבועיים תמורת 22,000 ₪ לאימו גב' רבקה שטינברג.
מדובר באישה זקנה עוורת 11 שנה לפני הגשת התביעה, מתגוררת עם בנה התובע ומתפרנסת מקצבת זקנה.

4. מהנתונים שפורטו לעיל וכן מדברי התובע עצמו, עולה שהרכב, הלכה למעשה, לא ממש נמכר לאימו אלא הועבר על שמה על מנת לקבל תו נכה.
אשר לצרכיה של האם - לדברי התובע עצמו מדובר בצרכים שאינם רפואיים מובהקים, אלא בעלי אופי משתנה, ביקורות רפואיות, סידורים, וגם למטרות משפחתיות וחברתיות.

צודק הנתבע בהפנותו לכך שההלכה הפסוקה בנושא היא כי שימוש ברכב באופן קבוע שולל תשלום גמלת הבטחת הכנסה, מי שמשתמש ברכב באופן קבוע מפיק משימוש זה "טובת הנאה" והוא מוציא על החזקתו של הרכב סכום הקרוב לסכום הגמלה.

"מדיניות המוסד הינה כי מי שברשותו רכב וכן מי שעושה ברכב שימוש שאינו אקראי - אף אם הרכב אינו בבעלותו, יש לראות כמי שמפיק "טובת הנאה" מהרכב, ולפיכך אינו זכאי לגמלה לפי הוראות סעיף 9 לחוק.
כחריג לכלל האמור יכיר המוסד במקרים חריגים בתביעתו של מי שהשתמש ברכב נדרש לו לצרכים רפואיים. בהקשר זה תוכר התביעה רק אם הוכיח התובע כי השימוש שהוא עושה ברכב, בתקופה מסוימת, הינו לצורך נסיעה לטיפולים רפואיים הניתנים לו, או לבן משפחתו מדרגה ראשונה, במרפאה או בבית חולים וכאשר בעקבות מצבו הבריאותי ונסיבות העניין - השימוש בתחבורה הציבורית מהווה הכבדה שאינה סבירה. במקרים אלה על התובע להמציא למוסד ראיות המעידות על מצבו הרפואי, על תכיפות הטיפול הרפואי ועל מיקומו, ביחס למקום מגוריו".
(ראה דב"ע 98 / 6-04 מרזוק נ. המל"ל פד"ע ל"ג 385).
בעניננו - לא נראה מהחומר שהומצא כמו גם מדברי התובע עצמו, שמצבה של האם מצדיק ראיית הרכב כ"משמש למטרות רפואיות", ונראה שהרכב משמש למכלול מטרות, ביניהן גם מטרות ושימושים של יתר בני הבית.

5. אשר על כן, ובכל ההבנה לנסיבות האישיות הלא קלות של אימו של התובע, וכן ההערכה על שהתובע אינו נוהג כפי שחלק הארי של הציבור עושה, ולא נוטש את אימו לעת זקנתה, ומטפל בה במסירות, הרי שדין תביעה זו להדחות.
בנסיבות העניין אין צוו להוצאות.

6. התנצלותו של ביה"ד שלוחה לצדדים אשר לעיכוב במתן פסק דין זה, שנבע מעומס העבודה הכבד המוטל על שכמו.7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון