חתך באצבע תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חתך באצבע תאונת עבודה:

העובדות:
זוהי תביעה לתשלום דמי פגיעה לתקופה שבין 1.8.99 – 15.12.99 בגין תאונת עבודה מיום 24.6.99 לפי סעיף 92 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").

התובע מציין בעדותו כי ארעה לו תאונת עבודה ביום 25.6.99 ונחתכה לו אצבע יד ימין. הוא היה בתקופת אי כושר במשך כשישה עד שבעה חודשים, בגינם קיבל חופשת מחלה. התובע הגיש ביום 7.12.99 תביעה להכרה בנכות ונקבעו לו 5% נכות לצמיתות ו- 10% נכות זמנית לתקופה שבין 1.8.99 – 15.12.99. התובע עבר שני ניתוחים באצבעו. התובע טען בבית הדין, כי לא פנה ביוזמתו לנתבע לקביעת דרגת נכות אלא רק לאחר שקיבל מכתב מאת הנתבע המודיע לו כי באפשרותו להגיש תביעה לנכות.

בכתב ההגנה נטען כי אין התובע זכאי לדמי פגיעה מ- 1.8.99 ועד 15.12.99 עקב תאונת העבודה שארעה לו ביום 24.6.99 מאחר וועדה רפואית מיום 27.1.00 קבעה לו 10% נכות זמנית לאותה תקופה.

פסק הדין:
בסעיף 92 (א) לחוק נאמר:
"מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לו שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, ישלם לו המוסד דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל כאמור אם לא עסק למעשה בכל עבודה והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה".

ובסעיף קטן (ב) נאמר:
"לא ישולמו בקשר לפגיעה אחת יותר מדמי פגיעה בעד עשרים ושישה שבועות".

בדיון דב"ע מח/101-0 אביגדור מזרחי נגד המוסד פורסם בפד"ע כ' עמ' 242 נקבע כי אם עמד הנפגע בפני ועדת נכות ונקבעה לו נכות על ידי ועדה רפואית לפני תום התקופה לא יוכל לתבוע דמי פגיעה נוספים אף בתוך אותה תקופה. במקרה דנן הגיש התובע את תעודות אי הכושר בגין התקופה 25.6.99 ועד 15.12.99 עוד טרם נקבעה לו דרגת נכות על ידי הועדה הרפואית, ואת התביעה לנכות הגיש ביום 7.12.99.

אכן מוסמכת הועדה לקבוע דרגת נכות "מתאריך מוקדם" לתאריך פעולתה של הועדה עפ"י תקנה 20 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז – 1956 הקובעת כי "דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה..." ואולם בעשותה כן עליה להיות מודעת לכך כי יש ועניינו של הנכה נפגע על ידי כך. (ראה דב"ע לד/78-0 שומליחליל נגד המוסד פד"ע ה' 378).

כאמור, בענייננו קבעה הועדה הרפואית הראשונה דרגת נכות זמנית בשיעור של 10% לתקופה שבין 25.6.99 – 15.12.99, תקופה בגינה הגיש התובע תעודת אי כושר.
הועדה כלל לא נימקה מדוע בחרה לקבוע לתובע 10% נכות זמנית, ומדוע בחרה להפעיל את תקנה 20 לתקנות, המדברת על חריג לכלל של קביעת דרגת הנכות מיום הגשת הבקשה.

יתכן כי מבחינה פורמלית היה על התובע להגיש ערר על החלטת ועדה זו לוועדה רפואית לעררים, ולפנות לבית הדין בהליך של ערעור על החלטת וועדה רפואית לעררים; אולם, התובע אינו מיוצג והפנייתו להליך כזה בשלב הנוכחי תהיה בלתי צודקת, באשר המועד להגשת ערר חלף, ובוודאי שאין הוא יכול לפנות לבית הדין בערעור על ועדה רפואית ראשונה.

נוסף על כך, התובע בחר לפעול במסלול "הנכות" רק ביום 5.12.99 ועל כן אין לראותו כמי שבחר במסלול זה קודם לתאריך הנדון, כאשר כמעט תמה כל תקופת דמי הפגיעה.

לפיכך ההלכה שנקבעה בדב"ע נב/27-0 חלה לגביו רק ממועד הגשת תביעתו לנכות, דהיינו: 5.12.99. כל תוצאה אחרת תהיה בלתי צודקת בנסיבות הענין.

לאור האמור לעיל דין התביעה להתקבל ככל שהיא מתייחסת לתקופה שעד 5.12.99.
אין צו להוצאות.


נציגי הציבור לא התייצבו למרות שזומנו כדין, לכן הדיון התקיים ב"מותב חסר".

זכות ערעור: תוך 30 יום לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון