מתי מותר לפנות פניית פרסה

מתי מותר לפנות פניית פרסה ?

בית המשפט ציין כי בהתאם להוראת תקנה 44 לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961 ומשלא הובאה ראיה כי במקום מוצב תמרור האוסר על פניית פרסה, הרי שהתובע רשאי גם רשאי היה לפנות פניית פרסה ("מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה") ובלבד שאין בכך משום "הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך".

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מתי מותר לפנות פניית פרסה:

 1. עסקינן בתביעה כספית שהגיש התובע רוג'ר, כנגד הנתבעים, אסנת ו"מנורה" חב' לביטוח, לפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם לו כתוצאה מהשבתת רכבו (להלן: "הרכב הניזוק") בעקבות תאונת דרכים שארעה ביום 12.7.01 בכביש תל אביב - באר שבע, ובה היה מעורב רכב נהוג על ידי הנתבעת מס' 1 (להלן: "הרכב הפוגע").

2. למקרא כתבי הטענות (לרבות השרטוטים שערכו הצדדים) ולמשמע עדויות הצדדים אך נהיר הוא כי מחלוקת ביניהם באשר לנסיבות התרחשות התאונה.
יחד עם זאת, מוסכם על הכל כי התאונה התרחשה בכביש תל אביב - באר שבע, דרך מהירה, בכיוון הנסיעה מצפון לדרום, בעת שהתובע ביצע פניית פרסה.

אין אף חולק כי הרכב הפוגע פגע ברכב הניזוק בצדו האחורי - שמאלי.

3. לגרסת התובע נסע ברכבו דרומה, בנתיב הנסיעה השמאלי, מתוך כוונה לפנות פניית פרסה לכיוון הנסיעה הנגדי.
התאונה, לדידו, ארעה שעה שעמד להשלים את פניית הפרסה, במקום בו "נפתח אי התנועה שחוצץ בין שני המסלולים ואין שם תמרור שאוסר על פניית פרסה".

לגרסת הנתבעת מס' 1 נסע התובע משולי הדרך הימניים אל עבר נתיב הנסיעה השמאלי, שם עצר כדי לבצע פניית פרסה.
התאונה, לדידה, ארעה שעה ש"הרכב של התובע עצר לפני ביצוע הפרסה, כיוון שהיתה תנועה במסלול הנגדי".

4. עינינו הרואות כי בפני בית המשפט הונחו גרסאות עובדתיות סותרות ושני הצדדים כאחד בחרו, מטעמים השמורים עימם, שלא לתמוך גרסתם בעדותם של עדים לתאונה, רעייתו של התובע וחברתה של הנתבעת מס' 1.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון