נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן:

1. התובעת בתיק העיקרי (להלן: "התובעת") והנתבעת בתיק העיקרי (להלן: "הנתבעת") שכנות באותו בית מגורים ברחוב אליקים המלך 1 אשדוד. התובעת גרה בדירה מס' 1 והנתבעת גרה בדירה מס' 3. דירת התובעת נמצאת מתחת לדירת הנתבעת.


2. התובעת הגישה תביעה על סך של 6,500 ₪ המורכבים מ – 4,000 ₪ עבור תיקון בבית, 1,000 ₪ עבור זיפות הגג וכן 1,500 ₪ עגמת נפש.נ

3. מדובר בבניין בן שתי קומות – הנתבעת סגרה מרפסות והוסיפה חדר מעל מקלט וכך שונו מפלסי הניקוז של הגשמים מהמרפסות, דבר שהביא לחדירת מי גשמים לחדרים בדירת התובעת.ב
התביעה נתמכה בחוות דעת.ו

4. באשר לדמי הזיפות נטען שהנתבעת גבתה סכום זה שלא בצדק מהתובעת.נ


5. בכתב ההגנה חלקה הנתבעת על כך ששווי התיקון עומד על 4,000 ₪. לזיפות נטען שזה מחצית חלקה בזיפות כדיירת בבית המשותף. כמו כן חלקה הנתבעת על זכותה של התובעת לקבל פיצוי על עגמת נפש.ב

6. הנתבעת גם הגישה תביעה שכנגד. היא תבעה את דמי הזיפות בסך של 3,275 ₪ מהתובעת. כנגד בעלה של התובעת הוגשה תביעת נזיקין על שאטם באופן שגוי ורשלני את שתי המרפסות של התובעת שכנגד (להלן: "הנתבע שכנגד"). האיטום השגוי הרס את הגוון הריצוף ובנוסף החומר האוטם נדבק לנעלי ההולכים על המרפסת והם מחדירים אותו לבית והסלון מתלכלך. נטען כי שווי החלפת הריצוף הוא 2,750 ₪ גם כאן הוגשה תביעה על פיצוי של עגמת נפש בסך של 1,500 ₪. למען הסר ספק התובעת, בתיק העיקרי, תקרא בכל פסה"ד חגית, בעלה יכונה פנחס, והתנבעת, בתיק העיקרי, תקרא בכל פסה"ד טטאניה.ו

7. בהסכמה מונה מומחה מטעם ביהמ"ש.נ

א. המומחה מצא שבבנין בעיית ניקוז שרק חלקה נובעת מהרחבת הדירה של טטאניה וחלקה נופלת בגדר מרזבים ישנים ובעיות ניקוז ישנות. זה ההסבר לחדירת מי גשם לחדר הילדה, בסלון משני צידי הויטרינה.ב
ב. המומחה גם מצא שהריצוף במרפסת המערבית הפתוחה, חסר איטום מתחתיו, לפיכך יש לפרקו ולבצעו מחדש כולל איטום וכמו כן להסדיר גגון וסגירה קבועה שימנעו הצפה במי גשמים. הפתרון הנוכחי של פריסת מרקיזה כל עת שיורדים גשמים אינו פתרון מעשי.ו
ג. קיימת חדירת מים מחדר הרחצה של דירת טטאניה לדירת חגית ופנחס.נ


8. המומחה העמיד את עלות תיקון והחלפת מרזבים בסך של 5,000 ₪. המומחה העמיד את עלות איטום המרפסת הפתוחה על 2,000 ₪, ואת עלות האיטום של חדר הרחצה על
1,000 ₪.ב

9. המומחה סבר כי לגבי רכיב המרזבים יש לחלק את הסכום בין חגית לטטאניה. במקביל התקיים הליך בין שתי המשפחות בפני המפקחת על רישום המקרקעין ברחובות, כאשר יוזמי התביעה שם היו חגית ופנחס, על אותן מחלוקות עובדתיות.ו

כב' המפקחת תמר פריאנטה קבעה בפסק דינה מיום 8/12/03 כי המרזבים אינם כלולים ברכוש המשותף של הבנין, אלא הם מנקזים רק את המרפסות של טטאניה ועל כן הם באחריותה (סעיף 7 לפסק הדין). אני מקבלת את קביעת כב' המפקחת שניתנה בתוקף סמכותה לפי סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969. לבית המשפט לתביעות קטנות אין סמכות מקבילה בשאלת סכסוכים על רכוש משותף. סמכות מקבילה קיימת לבית משפט השלום.נ

לפיכך תשא טטאניה בעלות תיקון המרזבים במלואה וכך גם בעלות תיקון איטום הריצוף במרפסת ומציאת פתרון חוקי למי הגשמים במרפסת ואיטום בחדר הרחצה. התוצאה מבחינת הסכומים עולה על סכום התביעה. אולם, מאחר והאגרה שולמה על סכום נמוך יותר, מחד גיסא, ומאידך גיסא התיק הוא בבית משפט לתביעות קטנות, ינתנו הוראות מתאימות שלוקחות בחשבון שהצדדים לא מיוצגים.ב

10. באשר לזיפות התקרה זו סוגיה שקשורה למריבות פנימיות בבנין בין שכנים. חגית היתה שכנה חדשה ולא היתה ערה למחלוקות. מתוך ניסיון בבתים אחרים שזיפות של גג שהוא רכוש משותף חל על כולם, שילמה את הסכום כפי שנתבקשה. לאחר מכן למדה שהשכנים לא הסכימו להשתתף בזיפות כי שנה קודם נעשה זיפות וחדירת המים באה מכך שטטאניה הניחה על הגג מנוע של מזגן שגרם לחדירת מים. כמו כן בגלל שלא פנתה לועד ולא ביקשה הצעות, וכשהציגה הצעה חשדו שאינה אמיתית.ו
טטאניה הסבירה שהיא עולה חדשה ולמועד שרכשה את הדירה היתה 3.5 שנים בישראל. השכנים לא היו מוכנים לסייע לה כשהיתה לה נזילה מהגג. בדיעבד התברר לה שהנזילה מהגג באה מדוד השמש של חגית.נ


11. בשלב זה לא אוכל לקבוע שהזיפות נבע מעבודות לקויות בהנחת מנוע מזגן על הגג או מדוד השמש של חגית. בהעדר כל ראיות נגדיות, אני קובעת כי בזיפות צריכים לשאת כל השכנים. מאחר ובטרם הגשת התביעה ביקשה טטאניה מחגית 1,000 ₪, חזקה שזה חלקה של חגית. אינני מורה לטטאניה להשיב סכום זה לחגית וגם אינני מחייבת את חגית להשלים את ההפרש. אני מודעת לכך שבכך הזמנתי התדיינות חדשה בין טטאניה לשכניה, אך מכך אין מנוס.ב

12. באשר לתביעה כנגד פנחס על הרס הריצוף – לא הובא לכך כל חוות דעת. כן מתברר מחוות הדעת של המומחה כי ממילא יש להרים את הריצוף.ו
יתכן והאיטום בחומר שנעשה יפגם בתוצאות של הרמת המרצפות והנחתם מחדש. אני מנכה מהסכום שעל טטאניה לשלם לחגית על הרמת הריצוף, שליש.נ

13. עיקר בעיית הרטיבות בדירת התובעת נובע מהמרזבים וכעולה מחוות הדעת של המומחה אין מדובר רק בבעיה שנוצרה מסגירת מרפסות והרחבת חדר ע"י טטאניה. חלק מהבעיה היתה קיימת עוד קודם. למעשה שתי השכנות הן חדשות בבנין כאשר טטאניה מקדימה במקצת את חגית. חגית רכשה דירה עם בעיות רטיבות. טטאניה זכתה לעבודה לקוייה מצד קבלן שביצע לה את עבודת סגירת המרפסות ובניית החדר הנוסף.ב
נראה כי חיוב של פיצוי בגין עגמת נפש יכול רק לגרות מריבות קיימות.ו
יחד עם זאת טטאניה ביקשה ממני לא להסתמך על פסק דינה של כב' המפקחת פריאנטה כי היא שכרה שירותים של עו"ד. בנסיבות אלה פסק הדין של כב' המפקחת צפוי להיות נתקף ויתכן גם פסק דין זה, תחת טיפול בבעיה של הרטיבות.
לפיכך אני פוסקת לחגית פיצוי על עגמת נפש בסך של 500 ₪.

14.א. התוצאה היא כי בתיק העיקרי תשלם טטאניה לחגית סך של 8,820 ₪ המורכבים מהסכומים הבאים: 5,000 ₪ החלפת מרזבים ותיקונים הנדרשים להפסקת חדירת מי גשמים לדירה, 1,320 ₪ החלפה ואיטום מרפסת מערבית, 1,200 ₪ תיקון רטיבות מחדר רחצה של הנתבעת, 800 ₪ לפי דו"ח מומחה, תיקונים לאחר הפסקת הרטיבות, 500 ₪ עגמת נפש.

מאחר והצדדים אינם מיוצגים ומכאן גם לא עלתה בקשה לתיקון כתב תביעה עת הגשת חוות דעת המומחה, אני מתקנת את כתב התביעה בדיעבד, כדי שהסכום הנתבע יתאים לחוות דעת המומחה.

את התביעה להשבת 1,000 ₪ השתתפות בדמי זיפות אני דוחה.

ב. על כל רכיב שטטאניה תבצע לבדה לא יהיה עליה לשלם, אולם אם תחילת הביצוע יתעכב מעל 30 יום, ישא הסכום שנקבע, על כל ראש נזק, גם הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ה- 30 ואילך. הוראה זו אינה חלה על הפיצוי בשל עגמת הנפש, או החיוב בסעיף 15 להלן.

15. בנוסף תשלם טטאניה לחגית את אגרת ביהמ"ש בסך של 102 בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 5/2/03 ועד לתשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך של 500 ₪ וכן את חלק התובעת בשכר המומחה בסך של 1,000 ₪. שני סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

16. את התביעה שכנגד אני דוחה חלקית לאחר שקיבלתי בסעיף 12 לעיל את התביעה על פגיעה בריצוף ע"י פנחס. בנסיבות אלה ישא פנחס באגרת ביהמ"ש בסך של 112 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 23/2/03 ועד לתשלום בפועל וכן בהוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. סכום זה יקוזז מהסכום שעל טטאניה לשלם לחגית, כאמור בסעיף 15 לעיל.

17. אני פוסקת למומחה שכר בסך של 2,000 ₪. המזכירות תעביר סכום זה למומחה כנגד חשבוניות מס כדין. העתק מפסק הדין יומצא למומחה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק לחממה

 2. נזק לעצי זית

 3. נזקי הסתמכות

 4. נזק במיניסקוס

 5. נזק לרכב שנגרר

 6. נזק למערבל בטון

 7. נזק למערכת השקיה

 8. כימות נזק לא ממוני

 9. נזקים למכולות בנמל

 10. אין פיצויים ללא נזק

 11. תביעת נזק רכב חונה

 12. נזק שלא התגלה במועד

 13. נזק בלתי הפיך למנוע

 14. נזק למכונת שטיפת רכב

 15. נזקים לדירה עקב שיפוץ

 16. נזקים עקב טיפול פילינג

 17. נזקים לרכב עקב מהומות

 18. נזקים לתמונות בתערוכה

 19. טיפול סיכה - נזק לגיר

 20. נזקים לארגז בנמל חיפה

 21. פיצוי על נזקים לאספלט

 22. נזק למרצפות בגלל פוליש

 23. פיצוי בגין נזקים למושכר

 24. נזק בגלל שימוש במי פנים

 25. נזקים עקב שיפוץ בית פרטי

 26. פיצוי על גרימת נזק לרכב

 27. חובת הקטנת הנזק בדוח שמאי

 28. נזקים בגין תחליף חלב צמחי

 29. נזק לרכב שחנה במקום אסור

 30. נזק לשכנים עקב שיפוץ דירה

 31. פיצוי על נזק למשלוח לחו''ל

 32. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 33. נזקים למטעים ע''י עדר פרות

 34. נזקים עקב הריסת בית של מחבל

 35. נזק לעובד כתוצאה מחשד לגניבה

 36. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 37. תביעה על נזק לרכב פגיעה מאחור

 38. נזק מוחי לתינוק בלידה מוקדמת

 39. פיצויים בגין נזקים לשלטי חוצות

 40. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 41. שורשים של עץ פיקוס - נזקי צנרת

 42. נזק לרכב בחניון עזריאלי ממחסום

 43. נזק לעובד בגלל נהלי עבודה רשלניים

 44. נזקים בגלל סגירת מרפסת ע''י השכן

 45. נזק לאריחים עקב טיפול בנזקי צנרת

 46. נזק ממוני גבוה מהפיצוי הסטטוטורי

 47. נזקים עקב עיכוב בהשלמת עבודות פיתוח

 48. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 49. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 50. נזק לכבלים של בזק במהלך עבודות חפירה

 51. פיצוי על נזקי חקלאות עקב חומרי ריסוס

 52. תביעה נגד מועצה אזורית בגין נזקים לרכב

 53. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 54. הכרעה בשאלת הנזק לפני הכרעה שאלת החבות

 55. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 56. תביעה על נזקים במהלך טיול מאורגן לאירופה

 57. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 58. האם חובה לעבור טיפול רפואי מכוח חובת הקטנת הנזק

 59. פיצוי על נזק כספי עקב הפסקת עבודה בגלל צו בטיחות

 60. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 61. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 62. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון