נכות בעקבות תאונה במילואים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות בעקבות תאונה במילואים:
 
א. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה מיום 13.5.01.
 
ב. עובדות:נ
המערער יליד 1931, המערער נפגע במהלך שירות מילואים פעיל בסוף חודש אוגוסט 1979. המערער נפל ממשאית ונפגע בכף ידו הימנית.
ועדה רפואית מיום 3.6.82 קבעה למערער נכות בשיעור 10%.
בתאריך 19.7.95 המערער אושפז המחלקה האורטופדית של המרכז הרפואי סורוקה נותח ובוצע קיבוע של המפרקים הסובטלרים.
בעקבות הניתוח נקבעה למערער נכות זמנית בשיעור של 50% נכות שהוארכה ע"י ועדות רפואיות שדנו בענינו של המערער.
 
ביום 14.4.99 קבעה ועדה רפואית את נכותו של המערער בשיעור % 28 . 20% בגין קיבוע משולש בקרסול ימין לפי פרט 49 (2) 1 III ו- 10% נכות בגין הגבלה בתנועת הקרסול, לפי פרט 48 (3) א II
המערער ערער על החלטה זו לועדה רפואית עליונה שדחתה את ערעורו.
 
המערער ערער על החלטה זו לבית משפט זה.(ע"א 2737/99)
כב' השופט פורת, סגן הנשיא, קבע בפסק דינו:ב
"א. הערעור נדחה בכל הקשור לקרסול ולכף הרגל.
ב. הערעור מתקבל לענין הנזק התחושתי והצלקות ובהתאם לזאת מוחזרת לטבלת הפגימות דרגת נכות של 1% עפ"י המבחן בפרט 32 (3)א I – 1%, בגין פגיעה חלקית קלה של העצב הפרונלי השטחי מצד ימין. כן מתווספת דרגת נכות של 1% מותאמת בגין הצלקות.
שני הפריטים המוספים הם לצמיתות."
(עמ' 5 לפסק הדין מיום 27.3.00)
 
המערער פנה שוב לועדות רפואיות שונות.
ועדה רפואית, לפי תקנה 9, התכנסה ביום 4.1.01 קבעה למערער נכות בשיעור של 20.6%.
10% בגין הקרסול לפי פרט 49 (3)- קשיון נוח של הטרזוס.
1% בגין פגיעה חלקית קלה מאד של עצב פרונאלי מימין לפי פרט 32 (3) א I
1% בגין צלקות (מותאם) לפי פרט 75 (1)
10% בגין דליות ברגלים עם בצקות לאחר ניתוח קרסול לפי פרט 11 (ג) ב'
הועדה ביטלה את הסעיף הקובע הגבלה בתנועת הקרסול "מאחר ולא נמצאה מגבלה כזו"
(עמ' 1 לפרוטוקול הועדה מיום 4.1.01)
 
על החלטה זו הגיש המערער ערעור לועדה רפואית עליונה.
הועדה הרפואית העליונה התכנסה ביום 13.5.01 וקבעה:ו
"לסיכום- מבחינה אורטופדית הנכות שקיבל משקפת נכונה את מצבו והערעור נדחה.
...
הועדה מאשרת מבחינה נוירולוגית את הנכות שנקבעה בועדה מדרג ראשון והערעור נדחה...."
(עמ' 1 לפרוטוקול הועדה מיום 15.5.01)

ג. לטענת המערער, מסקנות הועדה הרפואית העליונה סותרות את הממצאים הרפואיים שעמדו בפניה.
עוד טוען המערער כי "כל הממצאים הרפואיים הצביעו על הגבלה ונזק בקרסול והועדה נשוא הערעור, אישרה החלטה שרירותית של הועדה הרפואית המחוזית שקבעה בהודעתה למערער כי "אינה קיימת נכות בגין הגבלה בקרסול ימין" (ס' 3 להודעת הערעור)
בנוסף טוען המערער כי הועדה הרפואית העליונה לא התייחסה לצילום הרנטגן שנעשה למערער ביום 6.5.01 ולצילום רנטגן שנעשה למערער ביום 26.1.99.
 
לטענת המשיב, הועדה עיינה בצילום קרסול וכף רגל ימין מ- 6.5.01 , ומצאה כי המערער אחרי "טריפל ארטרודיס" עם חיבור טוב, ותוצאה רנטגנית טובה מאד של הניתוח. כן עיינה הועדה בתוצאות בדיקת ה- CT ובחוות דעתו של ד"ר מוזס.
עוד טוען המשיב כי "עיון בממצאי הבדיקה הקלינית ותוצאות צילומי הרנטגן וה- C.T , מצביעים על כך כי צדקה הועדה הרפואית העליונה בקביעותיה"(ס' 13 לתגובת המשיב)
בנוסף טוען המשיב כי מעיון בממצאי הבדיקה ניתן ללמוד על תנועות קרסול ימין מלאות ותקינות, כך שאין מקום לקביעת נכות בגין הגבלה בתנועות או קיבוע משולש בקרסול ימין, ואילו חוסר התנועתיות מצדיק נכות בגין קשיון כפי שאכן קבעה הועדה.

 
ד. סבורה אני כי דין הערעור להתקבל.

הועדה הרפואית העליונה קבעה:נ
"צילום קרסול וכף רגל ימין מ- 6.5.01- מ.א. טריפלר טרודניס עם חיבור טוב ותוצאה רנטגנית טובה מאד של הניתוח. – יש לציין שעדין רואים את איזור מפרק טאלוקנקואלי שכנראה איננו מחובר לכל רוחבו.
C.T קרסול ושורש כף הרגל מ- 24.4.01 – ממצאים כנ"ל.
הועדה עיינה במכתבו של ד"ר מוזס מ- 20.12.99.
בבדיקה:ב מתהלך בצליעה קלה, נעזר במקל הליכה...
תנועות קרסול ימין מלאות ותקינות אם כי מוסר על כאבים בעת התנועות. אין תנועתיות במפרק הסובטלארי. קיימת רגישות למישוש.
לסיכום:ו מבחינה אורטופדית הנכות שקיבל משקפת נכונה את מצבו והערעור נדחה.
 
מבחינה נוירולוגית- הנבדק מוסר על ירידה בתחושת מגע ודקירה בכף רגל ימין מפרק הקרסול ומטה כולל גב וכף הרגל, ישנן תנועות בפרק הקרסול. תקינות החזר הקרסול ימני מופק בצורה קלה ביותר.
הועדה מאשרת מבחינה נוירולוגית את הנכות שקבעה ועדה מדרג ראשון והערעור נדחה"
(עמ' 1 לפרוטוקול הועדה מיום 13.5.01)
 
הועדה פירטה בפרוטוקול הדיון את ממצאי בדיקתה הקלינית לפיה המערער מתהלך בצליעה קלה, נעזר במקל הליכה. הועדה הוסיפה וציינה כי תנועות קרסול ימין מלאות ותקינות, אם כי המערער מוסר על כאבים בעת התנועות.
לסיכום קבעה הועדה כי אין רגישות במפרק הסובטלרי וקיימת רגישות למישוש.
הועדה הרפואית שהתכנסה ביום 4.1.01 ביטלה את הסעיף הקובע הגבלה בתנועת הקרסול, מאחר ולא נמצאה מגבלה בקרסול בבדיקתה.
ד"ר ג' מוזס, מנהל יחידת כתף קבע בחוות דעתו מיום 5.7.99:נ
" לפיכך הנני ממליץ לקבוע למר סזנה עמנואל אחוזי נכות כדלקמן:ב
30% נכות בגין אי התאחות עצמות הטארסוס כתוצאה של נסיון לארטרודזה עם השפעה על כושר התנועה בצורה קשה מאוד- לפי הסעיף ד- 4- 47
10% נכות בגין הגבלה בתנועות קרסול ימין בגלל שינויים ניוונים במפרק הקרסול – לפי הסעיף א'- 3- 48
...
10% נכות בגין שיתוק חלקי בצורה קלה של עצב הפרונאלי מצד ימין – לפי הסעיף I –א – 2- 32 ."
(עמ' 4 לחוות הדעת)
 
ד"ר מוזס מסתמך בחוות דעתו על תוצאות בדיקת C.T שבוצעה ביום 8.6.99, על בדיקת מיפוי עצמות שבוצעה ביום 1.6.99 ועל בדיקה אלקטרופיסיולוגית מיום 30.5.99. ד"ר מוזס קובע כי בצילומי הרנטגן הודגמו סימנים של אי חיבור ואנקילוזה באזור קיבוע בין כל עצמות הטארסוס, שינויים ניוונים במפרק הקרסול וכמו כן שינויים ניוונים בעמוד השדרה המותני (עמ' 4 לחוות הדעת בפרק "סיכום ומסקנות")
 
הועדה הרפואית העליונה שהתכנסה ביום 13.5.01 התבססה על ממצאים עדכניים יותר צילום קרסול וכף רגל ימין מיום 6.5.01 ובדיקת C.T קרסול ושורש כף הרגל מיום 24.4.01. ממצאי בדיקות אלה, כפי שמציינת הועדה בפרוטוקול הדיון, מראים על "מ.א. טריפלר טרודנס עם חיבור טוב ותוצאה רנטגנית טובה מאד של הניתוח" (עמ' 1 לפרוטוקול הועדה מיום 13.5.01)
הועדה ערכה למערער בדיקה קלינית. לאור כל הממצאים הללו קבעה הועדה כי הנכות שקיבל המערער משקפת את מצבו.
 
יחד עם זאת גם הועדה מצאה בבדיקותיה כי כאמור "עדין רואים את אזור מפרק טאלוקנקואלי שכנראה אינו מחובר לכל אורכו"
לא ברור אם ממצא זה, גם לאור ממצאי הועדה האחרים נלקח בחשבון בקביעת אחוזי הנכות.
 
 
ה. סוף דבר:ו הדיון יוחזר לועדה הרפואית העליונה לבדיקה מחודשת ולחוות דעת מחודשת.
 
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון