עבודה בזמן שירות מילואים

חוק הביטוח הלאומי מניח שעובד הנקרא לשירות מילואים משרת שירות מלא ונבצר ממנו, בשל השרות, למלא את תפקידו אצל המעסיק.

אך מה הדין במקרה של עבודה בזמן שירות מילואים ? - עובד נקרא לשירות מילואים המאפשר לו, באופן מלא או חלקי, להמשיך ולעבוד אצל המעסיק ?

האם, במקרה שכזה, זכאי העובד לקבל הן את התגמול מן המוסד לביטוח לאומי (בשל שרות המילואים) והן את השכר מן המעסיק (בשל עבודתו אצל המעסיק)? התשובה על כך שלילית. התגמול הקבוע בחוק בא במקום שכר העבודה ולא בנוסף אליו. בתקופת שירות המילואים לא זכאי העובד לשכר אלא רק לתגמול:ו
 
"מהחוק כולו עולה כי לא בא אלא לפצות על הפסד שכר עבודה עקב שרות במילואים, כך שהתגמול בא כתחליף לשכר עבודה. הדעת אינה סובלת שהתחליף יינתן גם עת המקור קיים. לשון אחר, אין זכות לתגמול באמצעות אותו מעביד החייב במקביל במלוא שכר העבודה בעד העבודה הרגילה".
 
 
(ע"ע לז' 28-2 הנ"ל בעמ' 221 וכן ראה דב"ע נו 26-2 לודר - המוסד לביטוח לאומי פד"ע לא' 387,385).
 
חוק הביטוח הלאומי לא נועד להיטיב עם עובד המשרת במילואים אשר מתאפשר לו גם לבצע את עבודתו הרגילה ולהפלותו לטובה לעומת חברו המשרת במילואים אשר לו אין אפשרות לעבוד אצל מעסיקו. אמור מעתה, עובד הנקרא לשרות מילואים ובמהלכו מבצע גם את עבודתו אצל המעסיק עליה הוא זכאי לשכר רגיל יקבל את שכרו אך לא את התגמול. במקרה שכזה, המעסיק אינו רשאי לדרוש מן המוסד לביטוח לאומי החזר התגמול לפי סעיף 280 לחוק ואם קיבלו עליו להחזירו, שאם לא כן היה מתעשר שלא כדין על חשבון הקופה הציבורית.

מי שנקרא לשירות מילואים כחוק, חדל להעניק שירותי עבודה למעסיקו ומשום כך אינו זכאי לשכר:נ
 
" מי שמשרת במילואים אינו במצב המאפשר לו למלא את חובותיו כלפי מעבידו, בעיקר עת אין המדובר בעבודה חלקית בלבד. כאשר
העובד אינו במצב המאפשר לו למלא חובותיו כלפי מעבידו - אין הוא זכאי, כמובן, לשכר עבודה..."

 
דיון לז/28-2 נאמנות התאטרון הקאמרי פד"ע ט' 220,217).
 
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 מעניק תשובה למצב זה:ב פרק יב' לחוק הביטוח הלאומי קובע הסדר של זכאות לתגמול עבור כל יום של שירות במילואים (סעיף 271). לפי החוק, עובד שכיר זכאי לתגמול בגובה שכר העבודה הרגיל שלו (סעיף 272 (א) (1) ולפי סעיף
276 (א) (1) לחוק, תשלום התגמול מוטל על המעסיק בכל הנוגע לעובד אשר עבד אצלו לפחות 75 ימים לפני יציאתו למילואים. להשלמת התמונה מורה סעיף 280 לחוק כי "המוסד יחזיר למעביד את התגמול שהמעביד שילם לעובדו לפי סעיף 276 (א)".
 
הוראות אלה נועדו להקל עם עובד שכיר במקום עבודה מסודר, הנקרא לשירות מילואים. העובד השכיר אינו נדרש לבוא בדברים עם המוסד לביטוח לאומי והוא מקבל את התגמול, בגובה שכרו, מן המעסיק וההתחשבנות עם המוסד נעשית על ידי המעסיק. ההסדר שבחוק נועד להעניק לעובד השכיר הנקרא לשירות מילואים, תחושה של יציבות וודאות ששכרו משולם באורח שוטף ורצוף. ההסדר נועד להסיר מלבו של השכיר הנקרא למילואים את דאגות הפרנסה לתקופת השרות אליה נקרא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החמרת מחלה במילואים

 2. תאונת דרכים במילואים

 3. הלם קרב בשירות מילואים

 4. התאבדות בשירות מילואים

 5. דחיית דיון בגלל מילואים

 6. תשלום מילואים למובטלים

 7. תביעה לתשלום דמי מילואים

 8. פיטורי עובד במהלך מילואים

 9. הפסקת עבודה לאחר מילואים

 10. עבודה בזמן שירות מילואים

 11. טעות בחישוב תגמול מילואים

 12. ביטול פיטורים בגלל מילואים

 13. תביעה להפרשים תגמולי מילואים

 14. פיטורי עובד במילואים בגלל צמצומים

 15. חישוב הפרשי הצמדה - תגמולי מילואים

 16. הכנסה מגמלאות לא נפגעת ע''י שירות מילואים

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון