עונש על זריקת אבנים על שוטרים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על זריקת אבנים על שוטרים:

1. הנאשם הודה בביצוע עבירות של התקהלות אסורה, התפרעות וניסיון לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

2. על פי עובדות כתב האישום, ביום 01.10.2000 התגודדה קבוצת צעירים בטייבה, אשר השליכו בקבוקי תבערה לעבר שוטרים והבעירו צמיגים. הנאשם, שהיה בתוך קבוצה זו יידה אבנים לעבר שוטרים במקום.3. התביעה עותרת להרשיע את הנאשם ולגזור עליו עונש של מאסר על תנאי.
מנגד, עותר הסניגור שלא להרשיע את הנאשם ולהטיל עליו צו שירות לתועלת הציבור, תוך שהוא מדגיש את תפקודו הנורמטיבי לפני ואחרי האירוע, וכי המדובר בהסתבכות יחידה.

4. בעניינו, של הנאשם נתקבל תסקיר שירות המבחן הממליץ אף הוא להטיל צו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה. התסקיר מתאר את המשפחה הנורמטיבית אליה משתייך הנאשם, את האחריות שלוקח על מעשיו והחרטה שהביע תוך שהוא מתקשה להסביר מניעי הסתבכותו.
שירות המבחן מעריך את מעשיו כתוצאה של היגררות על רקע חברתי. מאחר ומדובר בבחור צעיר בתחילת דרכו ממליץ התסקיר על עונש חינוכי של שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה.


5. הכלל הוא כי משנקבע כי אדם עבר עבירה יורשע הוא בדין .
בבחינת השאלה אם ראוי להחיל את החריג לכלל ולהטיל עונש ללא הרשעה, מעמיד בית המשפט את האינטרס הציבורי מול נסיבותיו האינדוידואליות של הנאשם ועורך איזון ביניהם.
השיקול הציבורי מחייב מיצוי ההליך הפלילי בדרך של הרשעה על מנת להשיג בין היתר את גורם ההרתעה והאכיפה השיוויונית של החוק. ככל שחומרת העבירה גדולה יותר, הנזקים לפרט ולציבור מביצועה גדולים כך לשיקול זה משקל רב יותר .
מנגד, נשקל עיניינו של הנאשם. נבחנים נתונים שונים הנוגעים אליו כמפורט בסעיף 1 לפקודת המבחן כגון: אופיו של הנאשם, עברו, גילו, תנאי ביתו, בריאותו הגופנית, טיב העבירה שעבר והנזק הצפוי לו מהרשעה.

כאשר מדובר בבגיר בדרך כלל השיקול הציבורי גובר ורק נסיבות מיוחדות, חריגות ויוצאות דופן ביותר תצדקנה סטייה מחובת מיצוי הדין בדרך של הרשעת העבריין. לרוב יעשה הדבר כאשר עלול להיווצר יחס בלתי סביר בין הנזק הצפוי מהרשעה בדין, בהתחשב בחומרתה של העבירה, לבין הנזק הצפוי לעבריין מההרשעה [ראה ע"פ 2669/00 מדינת ישראל נ' פלוני, פד"י, נד [3] 685].

6. לעניינינו, מעשי העבירה שבוצעו על ידי הנאשם חמורים. העבירות בוצעו במהלך התפרעות וכחלק ממהומות שהתרחשו במגזר הערבי במקומות שונים ברחבי הארץ במהלך חג ראש השנה ולאחריו.
המעשים כוונו כלפי השוטרים הפועלים במסגרת תפקידם להשלטת החוק והסדר. מעשי הנאשם לא נעשו מתוך תכנון מוקדם,מדובר במעשים אגב השתלהבות יצרים בלתי מרוסנת של צעירים.

7. עיון בפסיקה של בתי המשפט מגלה כי בדרך כלל עבירות יידוי האבנים מבוצעות על ידי צעירים ובמקרים רבים על ידי קטינים.נ
עוד עולה כי במקרים דומים אף כשדובר בקטינים בתי המשפט לא רק שהרשיעו בדין את הנאשמים אלא שבדרך כלל אף הטילו עונשי מאסר לריצוי בפועל.
עם זאת, אין להתעלם מן העובדה כי באותם פסקי דין הועמדו הנאשמים לדין בגין עבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ואולם, במקרה דנן התביעה בחרה להעמיד לדין את הנאשם בגין עבירות שונות כשהעונש בצידן קל בהרבה.

8. המלצת שירות המבחן מתמקדת בפן השיקומי הנוגע לנאשם. התסקיר אף אינו מפרט את הנזק הצפוי לנאשם הספציפי שבפני בעקבות ההרשעה אלא נוקט בלשון כללית נוכח גילו הצעיר.
ואולם, חובתו של בית המשפט ליתן דעתו לכלל השיקולים הנוגעים להליך הפלילי.

9. נוכח חומרת העבירות והסיכון הפוטנציאלי הטמון בהן, למרות גילו הצעיר של הנאשם והעדר הרשעות, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להעדיף את האינטרס הציבורי . יש להעביר מסר בלתי סלחני למען ידעו העבריינים בכח והנאשם עצמו כי בעבירות כאלה ימוצה הדין עם העבריין במסגרת הדברת הנגע החמור. לפיכך, אני מרשיעה את הנאשם בביצוע העבירות המיוחסות לו.

10. באשר לעונש, נוכח החומרה שתוארה לעיל והפסיקה במקרים דומים, התלבטתי אם לא לגזור על הנאשם עונש חמור מן העונש לו עותרת התביעה. ואולם, בהתחשב בתקופת מעצרו הארוכה של הנאשם, 25 ימים בתנאים שאינם קלים ובפרט לנאשם צעיר שזו הסתבכותו הראשונה בפלילים וכן בהתחשב בהודייתו מיד בעת חקירתו במשטרה, והבעת הצער והחרטה על מעשיו, החלטתי להסתפק בעונש לו עותרת התביעה אף שמדובר בעונש המצוי ברף התחתון ביותר בסקלת הענישה במקרים דומים.

11. לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

1. 4 חודשים מאסר על תנאי והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך 3 שנים עבירה בה הורשע.


2. קנס בסך 2,000 ₪ אשר ישולם תוך 60 יום.
לא ישולם הקנס בשלמותו ובמועדו יאסר הנאשם למשך 20 יום.זכות ערעור תוך 45 יום.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון